Ktl-icon-tai-lieu

THỰC TRẠNG THÁI ĐỘ CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐHSP – ĐHĐN ĐỐI VỚI VẤN ĐỀ “SỐNG THỬ” TRONG SINH VIÊN

Được đăng lên bởi phuongnam281291
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 396 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THỰC TRẠNG THÁI ĐỘ CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐHSP –
ĐHĐN ĐỐI VỚI VẤN ĐỀ “SỐNG THỬ” TRONG SINH VIÊN
STATUS OF STUDENT’ATTITUDE TOWARD LIVE TEST IN
STUDENTS IN EDUCATION UNIVERSITY - DA NANG
UNIVERSITY.
NHÓM SVTH: VŨ THỊ THU HIỀN - NGUYỄN THỊ HỒNG - LÊ THỊ THUÝ HUYỀN HOÀNG THỊ QUANG - BÙI THỊ MỸ THỌ.
Lớp 06CTL. Trường Đại học sư phạm
GVHD: T.S LÊ QUANG SƠN.
Trường Đại học sư phạm - Đại học Đà Nẵng
TÓM TẮT
Nếu trước đây tình trạng “sống thử” rất ít thấy ở nước ta, đôi khi chỉ dừng lại ở mức độ
quan hệ tình dục trước hôn nhân và thường bị dư luận xã hội lên án. Tuy nhiên hiện nay, giới trẻ
mà đặc biệt là một bộ phận sinh viên đã bất chấp dư luận, đạo đức xã hội để đến với nhau và sống
chung với nhau như vợ chồng và để lại không ít hậu quả đáng tiếc. Vì vậy việc nghiên cứu thái độ
của sinh viên đối với vấn đề “sống thử” có ý nghĩa quan trọng trong quá trình học tập và phát triển
nhân cách của sinh viên. Đề tài này nghiên cứu thực trạng thái độ của sinh viên ĐHSP – ĐHĐN đối
với vấn đề “sống thử” trong sinh viên và đề ra một số biện pháp giáo dục để giúp sinh viên có cái
nhìn đúng đắn hơn.
SUMMARY
Formerly, live test rarely appear in Vietnam, it sometime just stopped at the level of sexual
reratisons befor marriage and it wa often condemned by public opinion. But now, young people
which is a special part of students are regardless of public opinion, ethical society to live together
as husband and wife, it causes many unfartunate consequences. Cherefare, Reseaching student’
attitude of learning and personality development of students. This topic researches the status of
student’ attitude in education university of Da Nang universities and give some measures of
education to help students have a look more properly.
1. Mở đầu
“Sống thử” đã bắt đầu len lỏi và đang hình thành trong cuộc sống của sinh viên hiện nay.
Quan niệm tình yêu là cái gì đó trong sang, thiêng liêng cần được tôn trọng và gìn giữ không còn
được coi trọng như trước nữa. Một bộ phận sinh viên đã bất chấp tất cả để đến sống với nhau như
vợ chồng mà không biết rằng bên cạnh những mặt tích cực của cuộc sống đó thì những ảnh
hưởng tiêu cực đằng sau đó cũng rất to lớn. Nó ảnh hưởng đến cả sức khoẻ, tâm lý, học tập, làm
mất niềm tin vào con người, tình yêu, lý tưởng sống.
Vì những lý do trên, chúng tôi chọn đề tài: “Thực trạng thái độ của sinh viên trường ĐHSP
– ĐHĐN đối với vấn đề “sống thử” trong sinh viên” để nghiên cứu.

2. Nội dung
2.1. Cơ sở lý luận
2.1.1. Các khái niệm cơ bản
- Thái độ là một bộ phận hợp...
THỰC TRẠNG THÁI ĐỘ CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐHSP –
ĐHĐN ĐỐI VỚI VẤN ĐỀ “SỐNG THỬ” TRONG SINH VIÊN
STATUS OF STUDENT’ATTITUDE TOWARD LIVE TEST IN
STUDENTS IN EDUCATION UNIVERSITY - DA NANG
UNIVERSITY.
NHÓM SVTH: VŨ THỊ THU HIỀN - NGUYỄN THỊ HỒNG - LÊ THỊ THUÝ HUYỀN -
HOÀNG THỊ QUANG - BÙI THỊ MỸ THỌ.
Lớp 06CTL. Trường Đại học sư phạm
GVHD: T.S LÊ QUANG SƠN.
Trường Đại học sư phạm - Đại học Đà Nẵng
TÓM TẮT
Nếu trước đây tình trạng sống thử” rất ít thấy nước ta, đôi khi chỉ dừng lại mức độ
quan hệ tình dục trước hôn nhân thường bị luận hội lên án. Tuy nhiên hiện nay, giới trẻ
mà đặc biệt là một bộ phận sinh viên đã bất chấp dư luận, đạo đức xã hội để đến với nhau và sống
chung với nhau như vợ chồng và để lại không ít hậu quả đáng tiếc. Vì vậy việc nghiên cứu thái độ
của sinh viên đối với vấn đề “sống thử” có ý nghĩa quan trọng trong quá trình học tập phát triển
nhân cách của sinh viên. Đề tài này nghiên cứu thực trạng thái độ của sinh viên ĐHSP – ĐHĐN đối
với vấn đề “sống thử” trong sinh viên đề ra một số biện pháp giáo dục để giúp sinh viên cái
nhìn đúng đắn hơn.
SUMMARY
Formerly, live test rarely appear in Vietnam, it sometime just stopped at the level of sexual
reratisons befor marriage and it wa often condemned by public opinion. But now, young people
which is a special part of students are regardless of public opinion, ethical society to live together
as husband and wife, it causes many unfartunate consequences. Cherefare, Reseaching student’
attitude of learning and personality development of students. This topic researches the status of
student’ attitude in education university of Da Nang universities and give some measures of
education to help students have a look more properly.
1. Mở đầu
“Sống thử” đã bắt đầu len lỏi đang hình thành trong cuộc sống của sinh viên hiện nay.
Quan niệm tình yêu cái đó trong sang, thiêng liêng cần được tôn trọng gìn giữ không còn
được coi trọng như trước nữa. Một bộ phận sinh viên đã bất chấp tất cả để đến sống với nhau như
vợ chồng không biết rằng bên cạnh những mặt tích cực của cuộc sống đó thì những ảnh
hưởng tiêu cực đằng sau đó cũng rất to lớn. Nó ảnh hưởng đến cả sức khoẻ, tâm lý, học tập, làm
mất niềm tin vào con người, tình yêu, lý tưởng sống.
nhữngdo trên, chúng tôi chọn đề tài: “Thực trạng thái độ của sinh viên trường ĐHSP
– ĐHĐN đối với vấn đề “sống thử” trong sinh viên” để nghiên cứu.
2. Nội dung
2.1. Cơ sở lý luận
2.1.1. Các khái niệm cơ bản
- Thái đmột bộ phận hợp thành, một thuộc tính trọn vẹn của ý thức tạo ra trạng
thái tâm sẵn sàng hoạt động của con người với đối tượng theo một hướng nhất định,
được biểu hiện ra n ngoài thông qua hành vi, chử chỉ, nét mặt và lời nói của người đó
vào những tình huống, điều kiện cụ thể.
- Sống thử được hiểu theo ý thông dụng hiện nay là: cuộc sống của hai người yêu
nhau, sống chung với nhau nhưng không bị ràng buộc bởi pháp lý, không nặng nề về lương
tâm nhiệm vụ như bên hôn nhân, trong khi lại được thõa mãn nhu cầu tình cảm, tình
dục…”
THỰC TRẠNG THÁI ĐỘ CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐHSP – ĐHĐN ĐỐI VỚI VẤN ĐỀ “SỐNG THỬ” TRONG SINH VIÊN - Trang 2
THỰC TRẠNG THÁI ĐỘ CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐHSP – ĐHĐN ĐỐI VỚI VẤN ĐỀ “SỐNG THỬ” TRONG SINH VIÊN - Người đăng: phuongnam281291
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
THỰC TRẠNG THÁI ĐỘ CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐHSP – ĐHĐN ĐỐI VỚI VẤN ĐỀ “SỐNG THỬ” TRONG SINH VIÊN 9 10 44