Ktl-icon-tai-lieu

Tội ác của huân tước Arthur Savile - Oskar Widle

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1639 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TỘI ÁC CỦA HUÂN TUỚC ARTHUR SAVILE

Oskar Widle

Oskar Widle

TỘI ÁC CỦA HUÂN TUỚC ARTHUR
SAVILE
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động
Nguồn: http://vnthuquan.net/
Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ.
MỤC LỤC
TỘI ÁC CỦA HUÂN TUỚC ARTHUR SAVILE

Oskar Widle
TỘI ÁC CỦA HUÂN TUỚC ARTHUR SAVILE
Oskar Widle (Aisland) (1854-1900)
Dịch giả: Ngọc Châu

- Tôi muốn anh gặp người xem tay của tôi - Phu nhân Windermere nói.
- Người xem tay là cái gì ? - Huân tước Arthur hỏi lại.
- Người xem tay là người có thể đọc ra các điều qua bàn tay người ta - Phu nhân Windermere giải
thích. Ông ta có thể nói ra hậu vận của anh qua việc xem bàn tay anh.Việc đó rất quan trọng đối với
một quí ông trẻ tuổi để biết đuợc hậu vận của mình sẽ ra sao.
-Ồ, ra phu nhân nói về một tay thầy bói phải không? - Huân tước Arthur nói.
- Không, không đâu- Phu nhân Windermere vội nói- Ông ta không phải là thày bói. Người xem
tướng tay tinh tường hơn thày bói nhiều, ngoài ra xem tuớng tay mốt hơn xem bói. Mọi người ở
London đều muốn gặp nhà xem tướng tay. Người xem tuớng tay của tôi tuần nào cũng xem cho tôi
đấy.
-Ông ta là người ngoại quốc à?- Huân tuớc trẻ tuổi hỏi.

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

TỘI ÁC CỦA HUÂN TUỚC ARTHUR SAVILE

Oskar Widle

- Không, ông ta là người Anh - phu nhân đáp lời - Tên ông ta là Podgers.
- Vâng, xin phu nhân giới thiệu tôi với ông ta - Huân tước nói - Nhưng tôi không muốn biết hậu vận
của mình. Tôi đang thấy sung sướng với cuộc đời hiện tại.
Hai người đi ngang qua đám đông khách khứa. Căn phòng chặt đầy các quí bà, quí ông mặc những
bộ y phục mốt và đắt giá nhất. Họ đều là khách của phu nhân Windermere. Đây là buổi tiếp tân mùa
xuân của chủ nhân. Các cuộc tiếp tân của Phu nhân Windermere thường đuợc coi là những dạ yến
hợp thời trang và nổi tiếng nhất của thủ đô London.
Có một số nhà quý tộc ở dạ tiệc, sáu vị Bộ truởng của Chính phủ đang trò chuyện với Hoàng tử nuớc
Đức, các ngài bộ truởng đều chào Phu nhân khi bà ta đi qua.
Các nhà ngoại giao của nhiều quốc gia, các nghệ sĩ, bác sĩ và mấy nhà soạn nhạc nổi tiếng. Có cả các
nhà báo thời thượng để luận bàn về chính trị và kinh tế. Ở bữa tiệc có một tay vô chính phủ người
Nga, đang nói chuyện về các lọai bom. Và có ông Podgers - nhà xem tướng tay
- Ông ấy đấy - Phu nhân Windermere nói - ông ta đang nói với Nữ công tuớc Paisley.
Huân tước Arthur nhìn Podgers. Người này đang xem bàn tay của Nữ công tuớc Paisley. Đó là một
người đàn ông lùn, béo với nụ cười ít gây thiện cảm. Đôi...
TI ÁC CỦA HUÂN TUỚC ARTHUR SAVILE Oskar Widle
To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net
Oskar Widle
TỘI ÁC CỦA HUÂN TUỚC ARTHUR
SAVILE
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ d án sách cho thiết b di động
Ngun: http://vnthuquan.net/
To ebook: Nguyn Kim V.
MC LC
TI ÁC CỦA HUÂN TUỚC ARTHUR SAVILE
Oskar Widle
TỘI ÁC CỦA HUÂN TUỚC ARTHUR SAVILE
Oskar Widle (Aisland) (1854-1900)
Dch gi: Ngọc Châu
- Tôi muốn anh gặp người xem tay của tôi - Phu nhân Windermere nói.
- Người xem tay là cái gì ? - Huân tước Arthur hỏi lại.
- Người xem tay là người có thể đọc ra các điều qua bàn tay người ta - Phu nhân Windermere giải
thích. Ông ta có thể nói ra hậu vận của anh qua việc xem bàn tay anh.Việc đó rất quan trọng đối với
một quí ông trẻ tuổi để biết đuợc hậu vận của mình sẽ ra sao.
-Ồ, ra phu nhân nói về một tay thầy bói phải không? - Huân tước Arthur nói.
- Không, không đâu- Phu nhân Windermere vội nói- Ông ta không phải là thày bói. Người xem
tướng tay tinh tường hơn thày bói nhiều, ngoài ra xem tuớng tay mốt hơn xem bói. Mọi người ở
London đều muốn gặp nhà xem tướng tay. Người xem tuớng tay của tôi tuần nào cũng xem cho tôi
đấy.
-Ông ta là người ngoại quốc à?- Huân tuớc trẻ tuổi hỏi.
Tội ác của huân tước Arthur Savile - Oskar Widle - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tội ác của huân tước Arthur Savile - Oskar Widle - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Tội ác của huân tước Arthur Savile - Oskar Widle 9 10 676