Ktl-icon-tai-lieu

Truyện Kiều

Được đăng lên bởi daomyhung
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 127 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VÒ tõ “v©ng” ( cña truyÖn kiÒu) trong SGK ng÷ v¨n 9
Vừa rồi vợ tôi (Giáo viên Văn THCS) soạn bài trích đoạn : “Mã Giám Sinh
mua Kiều”, tình cờ tôi nghe được câu “Giờ lâu ngã giá vâng ngoài bốn trăm”, thấy
lạ, liền hỏi vợ tôi, thì nàng đưa ra tài liệu hướng dẫn dành cho giáo viên, tài liệu lấy
nhiều dẫn chứng, nào là bản gốc, chữ Hán, chữ Nôm rồi thời nhà Minh không dùng
vàng mà dùng bạc… nên dùng từ “vâng” là đúng.
Tức mình tôi liền vào google thì thấy họ tranh cãi nhau kịch liệt về từ “vàng”
từ “vâng”, ai cũng đưa ra những kiến thức “uyên bác” làm cho người đọc như
tôi mới trình độ lớp 10/10 phổ thông chẳng hiểu mô tê chi cả.
Nhưng theo tôi, việc phải đưa ra những kiến thức cao siêu mới giải
thích được từ này. Bởi từ “vàng” lôgic của nó. Đơn giản như sau: Nếu bạn ra
chợ hỏi “Món này bao nhiêu đồng?” thì chắc chắn người bán sẽ trả lời với bạn
theo đơn vị bạn hỏi là đồng (Ví dụ 5 đồng, 10 đồng chẳng hạn) và bạn sẽ trả giá
đồng là cái chắc…
Trong trích đoạn Mã Giám Sinh mua Kiều:
Bằng lòng khách mới tùy cơ dặt dìu.
Rằng: Mua ngọc đến Lam Kiều,
Sính nghi xin dạy bao nhiêu cho tường ?
Mối rằng: đáng giá nghìn vàng,
Gấp nhà nhờ lượng người thương dám nài.
Cò kè bớt một thêm hai,
Giờ lâu ngã giá vàng ngoài bốn trăm.
Một lời thuyền đã êm dằm …..
Như vậy người bán ra giá nghìn vàng, thì người mua trả bốn trăm (vàng)
đúng chứ, việc tranh i lắm vậy, cho phức tạp ra.. Đây tôi mới tham gia
góc độ từvàngđược hiểu đơn vị tiền tệ như trong hầu hết các bài tranh cãi.
Theo tôi từ vàng còn có nghĩa sâu sắc hơn nhiều, nó là bốn trăm lượng bạc hay bốn
trăm cái đều không quan trọng.. Không biết được bao nhiêu người suy nghĩ
như tôi, mong góp tiếng nói để mọi người tham khảo. ttbs36@yahoo.com.vn
Truyện Kiều - Người đăng: daomyhung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Truyện Kiều 9 10 454