Ktl-icon-tai-lieu

Từ Dạo Biết Buồn - Dung Saigon

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 78 trang   |   Lượt xem: 3599 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Dung Saigon

Từ Dạo Biết Buồn

Dung Saigon

Từ Dạo Biết Buồn
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động
Nguồn: http://vnthuquan.net/
Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ.
MỤC LỤC
Chƣơng 1
Chƣơng 2
Chƣơng 3
Chƣơng 4
Chƣơng 5
Chƣơng 6
Chƣơng 7
Chƣơng Kết

Dung Saigon
Từ Dạo Biết Buồn
Chương 1

Ngày cƣới đến nhƣ 1 điều bắt buộc và không mong đợi. Buổi sáng Uyên đến trƣờng bằng những
bƣớc chân buồn. Hình nhƣ mùa thu vừa chợt đến. Tại sao Uyên lại lấy chồng vào mùa Thu ? Uyên
không hiểu nổi điều đó. Có 1 nỗi ấm ức buồn phiền vô lối đang tìm cách hành hạ Uyên . Uyên cứ
muốn khóc, muốn khóc quá đi thôi. Tại sao lại kỳ cục thế . Không có 1 câu trả lời. Uyên bƣớc vào
giảng đƣờng . Những khuôn mặt bạn bè vắng hoe . Hình nhƣ có vài ngƣời không quen đã ngồi vào
ghế của Vân, của Ngọc Anh, của Thúy rồi thì phải. Uyên đang dựa lƣng vào tƣờng, đôi mắt ngơ
ngác.
Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

Từ Dạo Biết Buồn

Dung Saigon

Tiếng gọi vừa dội lại, sát bên tai Uyên:
- Sao lại đứng đây Uyên ?
Uyên quay lại:
- À ! Lãm
- Uyên chờ ai thế ?
- Không chờ ai cả
- Vào nghe giảng bài đi
- Uyên đang tìm Ngọc Anh
Lãm nhấp nháy đôi mắt sau chiếc kính mát cƣời:
- Vừa mới thấy Ngọc Anh chở Thúy phóng nhƣ bay qua đây . Trông mặt 2 cô có vẻ quan trọng lắm
Uyên nói:
- Còn Vân
- Bà bầu nghỉ học
Uyên cắn nhẹ đôi môi, mắt nàng bỗng sáng lên:
- A! Hay Vân bể bầu
Lãm nhún vai . Uyên vịn nhẹ cánh tay Lãm:
- Lãm có vào học không ?
Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

Từ Dạo Biết Buồn

Dung Saigon

Lãm nhìn Uyên soi mói:
- Nếu Uyên không định nhờ thì tôi sẽ vào học
- Còn Uyên định nhờ thì sao
- Bỏ
- Thật chứ
- Thật
Uyên cƣời:
- Ðùa vậy thôi, ai dám “ăn chận” giờ của Lãm
Lãm nheo mắt:
- Lỡ rồi, không thể đùa đƣợc nữa
Uyên chúm môi:
- Nói gì kỳ vậy ?
Lãm kéo Uyên ra ngoài, cuốn sách cuốn gọn lại để trong áo:
- Hết ghế rồi, giáo sƣ đang giảng bài, vô kỳ lắm
- Nhƣ thế là cho Uyên nhờ phải không ?
-Ừ
Uyên nói:
Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

Dung Saigon

Từ Dạo Biết Buồn

- Ðến thăm bà bầu nhé
Lãm hỏi:
- Có kỳ không ?
Uyên nhăn mặt:
- Cái gì mà kỳ ?
Lãm cƣời:
- Ðƣa Uyên tới đó thôi. Nếu bà Vân bể bầu rồi là tôi về à. Uyên ở lại với bà ấy.
Uyên đập khẽ tay Lãm:
- Nhiều chuyện
Lãm nheo mắt:
- Ngƣời tao còn đang đi học, ai lại vào nhà bảo sanh bao giờ
Uyên cƣời:
- Làm nhƣ Lãm là con trai tân không bằng
Lãm nói:
- Chứ sao, 20 tuổi chƣa biết vợ con là gì, Uyên lại xúi ngƣời ta vào nhà bảo sanh
Uyên cƣời, Lãm lấy xe và Uyên ngồi s...
T Do Biết Bun Dung Saigon
To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net
Dung Saigon
T Do Biết Bun
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ d án sách cho thiết b di động
Ngun: http://vnthuquan.net/
To ebook: Nguyn Kim V.
MC LC
Chƣơng 1
Chƣơng 2
Chƣơng 3
Chƣơng 4
Chƣơng 5
Chƣơng 6
Chƣơng 7
Chƣơng Kết
Dung Saigon
T Do Biết Bun
Chương 1
Ngày cƣới đến nhƣ 1 điều bắt buộc và không mong đợi. Buổi sáng Uyên đến trƣờng bằng những
bƣớc chân buồn. Hình nhƣ mùa thu vừa chợt đến. Tại sao Uyên lại lấy chồng vào mùa Thu ? Uyên
không hiểu nổi điều đó. Có 1 nỗi ấm ức buồn phiền vô lối đang tìm cách hành hạ Uyên . Uyên cứ
muốn khóc, muốn khóc quá đi thôi. Tại sao lại kỳ cục thế . Không có 1 câu trả lời. Uyên bƣớc vào
giảng đƣờng . Những khuôn mặt bạn bè vắng hoe . Hình nhƣ có vài ngƣời không quen đã ngồi vào
ghế của Vân, của Ngọc Anh, của Thúy rồi thì phải. Uyên đang dựa lƣng vào tƣờng, đôi mắt ngơ
ngác.
Từ Dạo Biết Buồn - Dung Saigon - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Từ Dạo Biết Buồn - Dung Saigon - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
78 Vietnamese
Từ Dạo Biết Buồn - Dung Saigon 9 10 671