Ktl-icon-tai-lieu

Tự do đầu tiên và cuối cùng

Được đăng lên bởi Phan Ho Kim Quyen
Số trang: 395 trang   |   Lượt xem: 2128 lần   |   Lượt tải: 1 lần
J. KRISHNAMURTI

TỰ DO ĐẦU TIÊN VÀ CUỐI CÙNG
THE FIRST & LAST FREEDOM
Lời dịch: ÔNG KHÔNG– Tháng 4-2010 –

2

THE FIRST
and
LAST FREEDOM

J. Krishnamurti

HarperSanFrancisco
A Division of HarperCollinsPublishers

3

4

_________________________________________________

TỰ DO ĐẦU TIÊN VÀ CUỐI CÙNG
Trong giới thiệu của Aldous Huxley, ông viết, ‘Trong tuyển
tập những nói chuyện được thâu băng và những bài viết của
Krishnamurti, độc giả sẽ nhận được một khẳng định đương
thời rõ ràng về vấn đề cơ bản của con người, cùng một mời
mọc giải quyết nó trong cách duy nhất mà nó có thể được
giải quyết – một mình và cho chính anh ấy.’
‘Không có gì m
ơ hồ về lời giảng của Krishnamurti. Nó
minh bạch và sâu sắc.’
Times (London).
‘Lý luận của tác giả rất rõ ràng, rất cởi mở, đến độ
độc giả cảm thấy một thách thức trên mỗi trang.’
Atlanta Constitution
‘Dành cho những người ao ước lắng nghe , quyển
sách này sẽ có một giá trị vượt khỏi những từ ngữ.’
London Observer

5

được sinh ra ở Nam Ấn độ và được giáo
J.dụcKrishnamurti
ở Anh. Từ niên thiếu đã được hoan nghênh bởi nhiều

người như một người thầy tinh thần, ông phủ nhận sự tâng
bốc và sự lãnh đạo, vì mục đích khuyến khích sự tự do tinh
thần và sự khám phá của hiểu rõ về chính mình bởi mỗi
người. Ông đã hiến dâng sống của ông cho nói chu yện và
khuyên giải, đi lại ở Mỹ, Châu âu, Ấn độ và những vùng đất
khác của thế giới, giảng thuyết cho hàng ngàn người, luôn
luôn chỉ lối cho mỗi người để tìm được nhân dạng và ý nghĩa
riêng của anh ấy.

6

________________________________________

NỘI DUNG
Chương
Lời tựa bởi Aldous Huxley
I.
Giới thiệu
II.
Chúng ta đang tìm kiếm điều gì?
III.
Cá thể và Xã hội
IV. Hiểu rõ về chính mình
V.
Hành động và Ý tưởng
VI. Niềm tin
VII. Nỗ lực
VIII. Mâu thuẫn
IX. Cái Tôi là gì?
X.
Sợ hãi
XI. Đơn giản
XII. Tỉnh thức
XIII. Ham muốn
XIV. Liên hệ và cô lập
XV. Người suy nghĩ và Suy nghĩ
XVI. Suy nghĩ có thể giải quyết được những
vấn đề của chúng ta?
XVII. Chức năng của cái trí
XVIII. Tự lừa dối

7

Trang
11
25
37
46
56
67
76
88
95
102
112
119
127
134
141
146
150
156
163

XIX. Hoạt động tự cho mình là trung tâm
XX. Thời gian và thay đổi
XXI. Quyền lực và Nhận biết

171
179
186

CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI
Về sự khủng hoảng hiện nay
Về Chủ nghĩa quốc gia
Tại sao cần những Vị thầy Tinh thần?
Về Hiểu biết
Về Kỷ luật
Về Cô độc
Về Đau khổ
Về Tỉnh thức
Về Liên hệ
Về Chiến tranh
Về Sợ hãi
Về Buồn chán và Hứng thú
Về hận thù
Về bàn tán
Về Phê bình
Về Tin tưởng Thượng đế
Về Ký ức
Chịu...
J. KRISHNAMURTI
TỰ DO ĐẦU TIÊN VÀ CUỐI CÙNG
THE FIRST & LAST FREEDOM
Lời dịch: ÔNG KHÔNG
www.jkrishnamurtiongkhong.com
Tng 4-2010 –
Tự do đầu tiên và cuối cùng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tự do đầu tiên và cuối cùng - Người đăng: Phan Ho Kim Quyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
395 Vietnamese
Tự do đầu tiên và cuối cùng 9 10 409