Ktl-icon-tai-lieu

Tứ Quái TKKG - Stefan Wolf

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 406 trang   |   Lượt xem: 9148 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Tứ quái TKKG

Stefan Wolf

Stefan Wolf

Tứ quái TKKG
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động
Nguồn: http://vnthuquan.net/
Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ.
MỤC LỤC
Tập 1: Thủ phạm tàng hình
Một
Hai
Ba
Bốn
Năm
Sáu
Bảy
Tám
Chín
Mƣời
Tập 2 - MỘT: Lão thầy bói mù
HAI
BA
BỐN
NĂm
SÁU
BẢY

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

Tứ quái TKKG

Stefan Wolf
TÁM
CHÍN
MƢỜI
Tập 3: Ngôi mộ trống trên đồng hoang -Chƣơng 1
hai
ba
bốn
năm
sáu
bảy
tám
chín
mƣời
Tập 4 - Tử thần trắng - Chƣơng MỘT
HAI
BA
BỐN
NĂM
SÁU
BẢY
TÁM
CHÍN
MƢỜI
Tập 5 - Bóng ma trên mô tô bay - 1 -2-

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

Tứ quái TKKG

Stefan Wolf
-3-4-5-6-6-6-7-8-9- 10 Tập 6 - Đầu gấu lớp 10A - Một
Hai - Ba
Bốn
Năm
Sáu
Bảy
Tám
Chín
Mƣời
Tập 7 - Bí mật ngôi biệt thự cổ - MỘT
HAI
BA
BỐN
NĂM
SÁU

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

Tứ quái TKKG

Stefan Wolf
BẢY
TÁM
CHÍN
MƢỜI

Stefan Wolf
Tứ quái TKKG
Dịch giả: Vũ Hƣơng Giang - Bùi Chí Vinh.
Tập 1: Thủ phạm tàng hình
TARZAN – NGƢỜI HÙNG

Tên thật của Tarzan là Peter Carsten, kẻ thành lập băng tứ quái TKKG, đại ca của Karl, Kloesen,
Gaby... mƣời sáu tuổi, đẹp trai, cao một thƣớc bảy mƣơi, sở trƣờng Judo và võ dân tộc. Hắn đặc biệt
thành danh với biệt hiệu Tarzan nhờ là một vận động viên ngoại hạng của trƣờng trung học trong các
môn bóng chuyền, điền kinh, riêng điền kinh, hắn có khả năng chạy nƣớc rút và phóng gọn lên cây
trong một thời gian kỷ lục không thua gì Tarzan... ngƣời khỉ .

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

Tứ quái TKKG

Stefan Wolf

Tarzan mất cha từ thuở nhỏ, hắn đang học lớp 10A và nƣơng náu trong một trƣờng nội trú ngoại
thành nhờ đồng lƣơng còm cõi của ngƣời mẹ làm nghề kế toán. Hắn biết an ủi mẹ qua những thang
điểm cao nhất ở hầu hết các môn học. Hắn cũng biết đáp tạ hƣơng hồn ngƣời cha kính yêu qua
những cuộc phiêu lƣu mạo hiểm để chống lại cái ác còn diễn ra ở khắp mọi nơi. Hắn luôn luôn sôi
sục dòng máu hiệp sĩ và bao giờ cũng là kẻ có mặt đầu tiên ở chỗ hiểm nghèo nhất; còn phải hỏi, hắn
là đại ca của TKKG kia mà.

TKKG là gì ƣ? Nếu chúng ta viết tắt bốn chữ cái khởi đầu của bốn nhân vật Tarzan, Karl, Kloesen,
Gaby, chúng ta sẽ hiểu thế nào là tứ quái. Tứ quái TKKG ba nam một nữ, trọng nghĩa khinh tài sẽ
dẫn chúng ta tham chiến vào những đặc vụ bất tận mà có khi chính chúng ta trong đời cũng đã trải
qua ít ra là một lần.

Nào, mời các bạn hãy đồng hành với Tarzan gia nhập cuộc chơi thám tử đầu tiên của TKKG.

KARL – MÁY TÍN...
T quái TKKG Stefan Wolf
To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net
Stefan Wolf
T quái TKKG
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ d án sách cho thiết b di động
Ngun: http://vnthuquan.net/
To ebook: Nguyn Kim V.
MC LC
Tp 1: Th phạm tàng hình
Mt
Hai
Ba
Bn
Năm
Sáu
By
Tám
Chín
i
Tp 2 - MỘT: Lão thầy bói mù
HAI
BA
BN
NĂm
SÁU
BY
Tứ Quái TKKG - Stefan Wolf - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tứ Quái TKKG - Stefan Wolf - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
406 Vietnamese
Tứ Quái TKKG - Stefan Wolf 9 10 768