Ktl-icon-tai-lieu

Tuấn, Chàng Trai Đất Việt - Nguyễn Vỹ

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 458 trang   |   Lượt xem: 3967 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tuấn, chàng trai đất Việt

Nguyễn Vỹ

Nguyễn Vỹ

Tuấn, chàng trai đất Việt
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động
Nguồn: http://vnthuquan.net/
Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ.
MỤC LỤC
Lời Tựa
Chƣơng 1
Chƣơng 2
Chƣơng 3
Chƣơng 4
Chƣơng 5
Chƣơng 6
Chƣơng 7
Chƣơng 8
Chƣơng 9
Chƣơng 10
Chƣơng 11
Chƣơng 12
Chƣơng 13
Chƣơng 14
Chƣơng 15
Chƣơng 16
Chƣơng 17

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

Tuấn, chàng trai đất Việt

Nguyễn Vỹ
Chƣơng 18
Chƣơng 19
Chƣơng 20
Chƣơng 21
Chƣơng 22
Chƣơng 23
Chƣơng 24
Chƣơng 25
Chƣơng 26
Chƣơng 27
Chƣơng 28
Chƣơng 29
Chƣơng 30
Chƣơng 31
Chƣơng 32
Chƣơng 33
Chƣơng 34
CHƢƠNG 35
CHƢƠNG 36
CHƢƠNG 37
CHƢƠNG 38
Chƣơng 39
Chƣơng 40
Chƣơng 41
Chƣơng 42

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

Tuấn, chàng trai đất Việt

Nguyễn Vỹ
CHƢƠNG 43
CHƢƠNG 44
CHƢƠNG 45
CHƢƠNG 46
CHƢƠNG 47
CHƢƠNG 48
CHƢƠNG 49
CHƢƠNG 50
CHƢƠNG 51
CHƢƠNG 52
CHƢƠNG 53
CHƢƠNG 54
CHƢƠNG 55
CHƢƠNG 56
CHƢƠNG 57
CHƢƠNG 58
CHƢƠNG 59
CHƢƠNG 60
CHƢƠNG 61
CHƢƠNG 62

Nguyễn Vỹ
Tuấn, chàng trai đất Việt
Lời Tựa

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

Tuấn, chàng trai đất Việt

Nguyễn Vỹ

BẠN ĐỌC THÂN MẾN!
Bộ sách này không phải một tiểu thuyết.
Cũng không phải là một ký ức cá nhân.
TUẤN là một nhân vật điển hình, tiêu biểu những chàng trai Việt Nam sinh trưởng trên Đất Nước từ
đầu thế kỷ. Chàng lớn lên giữa một bối cảnh lịch sử và xã hội cổ kính đang bắt đầu biến chuyển dần
dần theo định mệnh do sự xâm nhập của người Pháp hoàn toàn xa lạ từ Tây phương đến đô hộ xứ ta
. Họ đã đương nhiên để lại những dấu tích sâu đậm của một Văn minh mới, và tạo ra một vận mệnh
mới cho Dân Tộc Việt Nam.
Với tư cách một nhân chứng vô tư của Thời Đại, TUẤN thuật lại rất khách quan và chân thật, không
màu mè chải-chuốt, tất cả những biển đổi phi thường ấy, về lịch sử, xã hội, phong hóa, tập tục, kinh
tế, trong đời sống tinh thần và vật chất của nhân dân Việt Nam từ 1900 đến nay . Một đời sống dồi
dào sinh lực, đầy thử thách và kinh nghiệm.
Những người Việt sinh trưởng vào đầu Thế kỷ có thể chứng nhận rằng những sự kiện, thấy, nghe,
sống, những phong trào, nhân vật, biến cố lớn hay nhỏ, ghi lại trong tác phẩm này đều hoàn toàn
xác thực. Ở đây, không có chỗ cho tưởng tượng, cũng như cho chủ quan, thành kiến.
Những thế hệ hôm nay và hậu lai sẽ tìm nơi đây những yếu tố để suy nghiệm về Lịch Sử Dân ta.
Saigòn,11-12-1969

Nguyễn Vỹ.

Nguyễn Vỹ
Tuấn, chàng trai đất Việt
Chƣơng 1

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

...
Tuấn, chàng trai đất Vit Nguyn V
To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net
Nguyn V
Tuấn, chàng trai đất Vit
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ d án sách cho thiết b di động
Ngun: http://vnthuquan.net/
To ebook: Nguyn Kim V.
MC LC
Li Ta
Chƣơng 1
Chƣơng 2
Chƣơng 3
Chƣơng 4
Chƣơng 5
Chƣơng 6
Chƣơng 7
Chƣơng 8
Chƣơng 9
Chƣơng 10
Chƣơng 11
Chƣơng 12
Chƣơng 13
Chƣơng 14
Chƣơng 15
Chƣơng 16
Chƣơng 17
Tuấn, Chàng Trai Đất Việt - Nguyễn Vỹ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tuấn, Chàng Trai Đất Việt - Nguyễn Vỹ - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
458 Vietnamese
Tuấn, Chàng Trai Đất Việt - Nguyễn Vỹ 9 10 782