Ktl-icon-tai-lieu

Tuổi Hoa Tuổi Mưa - Úc Tú

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 317 trang   |   Lượt xem: 5635 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Öc Tú

Tuổi hoa tuổi mƣa

Öc Tú

Tuổi hoa tuổi mƣa
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động
Nguồn: http://vnthuquan.net/
Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ.
MỤC LỤC
Chƣơng I
Chƣơng II
Chƣơng III
Chƣơng IV
Chƣơng V
Chƣơng VI
Chƣơng VII
Chƣơng VIII
Chƣơng IX
Chƣơng X
Chƣơng XI
Chƣơng XII
Chƣơng XIII
Chƣơng XIV
Chƣơng XV
CHƢƠNG XVI
CHƢƠNG XVII
CHƢƠNG XVIII

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

Öc Tú

Tuổi hoa tuổi mƣa
CHƢƠNG XIX
CHƢƠNG XX
CHƢƠNG XXI
CHƢƠNG XXII
CHƢƠNG XXIII
CHƢƠNG XXIV
CHƢƠNG XXV
Lời cuối sách

Öc Tú
Tuổi hoa tuổi mƣa
Dịch giả: PHẠM TÖ CHÂU,THÀNH TRINH BẢO, NGUYỄN THỊ BĂNG THANH
Chƣơng I
CUỘC”TẬP KÍCH” BẤT NGỜ

Mười sáu năm chỉ là cái nháy mắt so với lịch sử, mười sáu tuổi bước vào tuổi hoa vừa kịp đón
nhận tuổi hoa của thành phố Thâm Quyến, nơi tràn trề sức sống mới khiến cải cách xã hội biến đổi
từng ngày.
Tuổi hoa có bao nhiêu ước mơ, tâm tư cùng nhận xét về thầy cô giáo và phụ huynh. Đặc trưng cá
tính lứa tuổi cho thấy có khoảng cách về nhận thức so với người lớn mà những ai đọc cuốn tiểu
thuyết của tác giả mười sáu tuổi này hẳn phải giật mình suy nghĩ lại…
MẶT TRỜI NGÀY NÀO CŨNG MỚI

Trời chƣa sáng, chuông đã reo. Mới năm rƣỡi sáng, Hân Nhiên tắt chuông, trở mình ngủ tiếp. Bạn có
thói quen thích vặn chuông sớm hơn một chút để sau khi chuông reo, còn đƣợc ngủ thêm một lúc
nữa. Lần thứ hai tỉnh dậy đã là sáu giờ kém mƣời. Hân Nhiên vừa trở dậy là cả nhà cũng dậy theo.
Hôm nay phải ra báo bảng của trƣờng. Hoa tay viết, vẽ của Hân Nhiên nổi tiếng toàn trƣờng, do đó

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

Öc Tú

Tuổi hoa tuổi mƣa
nhiệm vụ làm báo bảng tất nhiên đƣợc giao cho bạn.
Chải đầu rửa mặt thật nhanh, Hân Nhiên xách cặp ra đi.
_ Ra báo bảng hả con?
_ Vâng ạ.
_ Không ăn sáng ƣ?
_ Con ra phố ăn.

_ Ngoài phố không sạch sẽ đâu. Không nghe bản tin Thâm Quyến tối qua à? Bây giờ có nhiều xƣởng
chế biến “bí mật” lắm, bẩn ghê gớm, lợn ốm, lợn toi đem bán tuốt…
Không biết từ khi nào mẹ Hân Nhiên thích nói nhiều khiến bạn phát ngán. Có một lần bạn đọc quyển
tạp chí, ngƣời ta bảo đó là thời kỳ mãn kinh của phụ nữ.
Hân Nhiên khoác cặp ra khỏi cửa, để lại nhà những lời ca cẩm của mẹ.
Phong cảnh trên đƣờng thật đẹp. Thâm Quyến phủ xanh khá thật, không khí cũng trong lành. Hân
Nhiên từ Thƣợng Hải tới nên cảm nhận thấy ngay. Không khí ở Thƣợng Hải tệ hại lắm, từ sáng sớm,
các ông bà già về hƣu chỉ còn có cách ôm lấy cây, “trao đổi khí oxy và carbon” với chúng. Thâm
Quyến tốt hơn nhiều. Mỗi lần bìn...
Tui hoa tuổi mƣa 
To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

Tui hoa tuổi mƣa
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ d án sách cho thiết b di động
Ngun: http://vnthuquan.net/
To ebook: Nguyn Kim V.
MC LC
Chƣơng I
Chƣơng II
Chƣơng III
Chƣơng IV
Chƣơng V
Chƣơng VI
Chƣơng VII
Chƣơng VIII
Chƣơng IX
Chƣơng X
Chƣơng XI
Chƣơng XII
Chƣơng XIII
Chƣơng XIV
Chƣơng XV
CHƢƠNG XVI
CHƢƠNG XVII
CHƢƠNG XVIII
Tuổi Hoa Tuổi Mưa - Úc Tú - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tuổi Hoa Tuổi Mưa - Úc Tú - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
317 Vietnamese
Tuổi Hoa Tuổi Mưa - Úc Tú 9 10 680