Ktl-icon-tai-lieu

Tuyển Tập Danh nhân thế giới phục vụ cho văn nghị luận xã hội

Được đăng lên bởi Gao Siêu
Số trang: 227 trang   |   Lượt xem: 2534 lần   |   Lượt tải: 1 lần
5 bài học từ Abraham Lincoln
Đừng cảm thấy tiếc vì bụi hoa hồng có gai mà hãy vui vì trong bụi gai có hoa hồng.
Tổng thống thứ 16 của Mỹ được suy tôn là 'Người giải phóng vĩ đại' bởi những tư tưởng của
ông đã giúp rất nhiều người chiến thắng chính mình.
1. Chuẩn bị là một quá trình quan trọng
"Nếu cho tôi 6 giờ để chặt một cái cây, tôi sẽ dành 4 tiếng để mài rìu".
Khi làm bất cứ một việc gì, quá trình chuẩn bị đóng vai trò rất quan trọng, quyết định kết quả
thành - bại. Trong tình yêu cũng vậy, để mối quan hệ luôn bền vững, bạn phải chuẩn bị đầy đủ
cả yếu tố tinh thần lẫn vật chất. Yếu tố tinh thần là sự mở rộng tấm lòng, sẵn sàng đón nhận và
vun vén cho tình yêu, các kỹ nằng giao tiếp ứng xử... Tuy không nên đặt yếu tố vật chất lên vị
trí hàng đầu nhưng "có thực mới vực được đạo", với một cái bụng sôi, người ta khó lòng hào
hứng nói về yêu đương.
2. Hối hả để không đánh mất thời cơ
"Một số điều có thể đến với những người chỉ chờ đợi. Nhưng một số điều quý giá khác chỉ
dành cho những người hối hả và quyết đoán".
Vẫn biết "chậm mà chắc" thì tốt hơn "nhanh nhẩu đoảng" nhưng trong một số hoàn cảnh, bạn
cần phải hối hả, nhanh chóng để đến với mục tiêu của mình. Sẽ tốt hơn nếu bạn có động lực
cần thiết để chạy và đưa ra quyết định thật nhanh. Theo Lincoln, những điều tốt nhất trong
cuộc sống chỉ đến với những người năng động tìm kiếm.

3. Tự tin có thể làm điều vĩ đại

"Hãy nhìn vào những người đạt được thành công lớn. Đó là bằng chứng cho thấy tất cả mọi
người đều có thể làm được như thế".
Đừng bao giờ đánh giá thấp khả năng của mình. Sự tự ti xuất phát từ chính bên trong con
người bạn là kẻ huỷ diệt đáng sợ của tài năng. Ngay cả khi trước mặt bạn là một "tượng đài"
thì không có nghĩa bạn trở nên nhỏ bé mà đó có thể là hình ảnh của chính bạn sau này.
4. Hãy sống thật ý nghĩa
"Cuộc sống không nằm trong số năm bạn đã sống mà đó là những gì bạn đã làm suốt thời gian
tồn tại".
Lincoln là Tổng thống đầu tiên bị ám sát trong nhiệm kỳ của mình. Nhưng những gì mà ông
đã làm có ảnh hưởng sâu sắc đến toàn bộ thế giới. Vì vậy, đừng nằm dài đến năm tháng trôi đi
mà hãy cố gắng làm thật nhiều điều ý nghĩa cho bản thân và cuộc sống.
5. Nhìn vào mặt tươi sáng của vấn đề
"Đừng cảm thấy tiếc vì bụi hoa hồng có gai mà hãy vui vì trong bụi gai có hoa hồng".
Có một điều rất lạ nhưng lại thường xảy ra với hầu hết mọi người. Đó là khi có một chuyện
không hay xảy ra, người ta chỉ mất vài giây để liệt kê đủ điều không hay nhưng lại mất vài
giờ, thậm chí vài ngày để tìm thấy một điểm...


 !"#$%&%
'()*+,-./01
! "#$%&'&
2,345/6789:;<,4/)021
=/$*/6!>09?7)0@$A !)B)*?)C9?,AD,?
E$#1)30FG!H94/?>$+!&9$#@$AI
,IJ!H*1K,IL/%)6*/B9M H!
!!N30F97DO3,PQ111DF5,!H*F!A
).I2 L/R!L#329!R/67$S9D B3
 !+FT1
( )*+,-.+'/0
26+ 4,!R&U1/6+?V7D7U
;3&!?,3721
WJ$,2H//-20T2@32)3/639$#
I9 4,!R/SF/01X:T,$# 6L
I,4#!)?,AH1Y3Z39&+*)3
6U,!R&[60/D,/1
1 23,+45+6
Tuyển Tập Danh nhân thế giới phục vụ cho văn nghị luận xã hội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tuyển Tập Danh nhân thế giới phục vụ cho văn nghị luận xã hội - Người đăng: Gao Siêu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
227 Vietnamese
Tuyển Tập Danh nhân thế giới phục vụ cho văn nghị luận xã hội 9 10 663