Ktl-icon-tai-lieu

Văn ôn thi lớp 10

Được đăng lên bởi Minh Long
Số trang: 142 trang   |   Lượt xem: 1746 lần   |   Lượt tải: 1 lần
20 TÁC PHẨM CHUYÊN THI VÀO LỚP 10
PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
(Lê Anh Trà)
I - GỢI Ý
1. Xuất xứ:
Phong cách Hồ Chí Minh là một phần bài viết "Phong cách Hồ Chí
Minh, cái vĩ đại gắn với cái giản dị" của tác giả Lê Anh Trà, trích trong
cuốn sách "Hồ Chí Minh và văn hoá Việt Nam", Viện Văn hoá xuất bản,
Hà Nội, 1990.
2. Tác phẩm:
Mặc dù am tường và ảnh hưởng nền văn hoá nhiều nước, nhiều vùng
trên thế giới nhưng phong cách của Hồ Chí Minh vô cùng giản dị, điều đó
được thể hiện ngay trong đời sống sinh hoạt của Người: nơi ở chỉ là một
ngôi nhà sàn nhỏ bé với những đồ đạc mộc mạc, trang phục đơn sơ, ăn
uống đạm bạc.
3. Tóm tắt:
Viết về phong cách Hồ Chí Minh, tác giả đưa ra luận điểm then
chốt: Phong cách Hồ Chí Minh là sự kết hợp hài hoà giữa tính dân tộc và
tính nhân loại, truyền thống và hiện đại, giữa vĩ đại và giản dị.
Để làm sáng tỏ luận điểm này, tác giả đã vận dụng một hệ thống lập
luận chặt chẽ, với những dẫn chứng xác thực, giàu sức thuyết phục về quá
trình hoạt động cách mạng, khả năng sử dụng ngôn ngữ và sự giản dị,
thanh cao trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của Bác.
II - GIÁ TRỊ TÁC PHẨM
Trong bài thơ Người đi tìm hình của nước, Chế Lan Viên viết:
Có nhớ chăng hỡi gió rét thành Ba Lê
Một viên gạch hồng, Bác chống lại cả một mùa băng giá...
Đó là những câu thơ viết về Bác trong thời gian đầu của cuộc hành
trình cứu nước gian khổ. Câu thơ vừa mang nghĩa tả thực vừa có ý khái
quát sâu xa. Sự đối lập giữa một viên gạch hồng giản dị với cả một mùa
đông băng giá đã phần nào nói lên sức mạnh và phong thái của vị lãnh tụ
cách mạng vĩ đại. Sau này, khi đã trở về Tổ quốc, sống giữa đồng bào,
đồng chí, dường như chúng ta vẫn gặp đã con người đã từng bôn ba khắp
thế giới ấy:
Nhớ Người những sáng tinh sương
Ung dung yên ngựa trên đường suối reo
1

Nhớ chân Người bước lên đèo
Người đi, rừng núi trông theo bóng Người.
(Việt Bắc - Tố Hữu)
Còn nhiều, rất nhiều những bài thơ, bài văn viết về cuộc đời hoạt
động cũng như tình cảm của Bác đối với đất nước, nhân dân. Điểm chung
nổi bật trong những tác phẩm ấy là phong thái ung dung, thanh thản của
một người luôn biết cách làm chủ cuộc đời, là phong cách sống rất riêng:
phong cách Hồ Chí Minh.
Với một hệ thống lập luận chặt chẽ và những dẫn chứng vừa cụ thể
vừa giàu sức thuyết phục, bài nghị luận xã hội của Lê Anh Trà đã chỉ ra
sự thống nhất, kết hợp hài hoà của các yếu tố: dân tộc và nhân loại, truyền
thống và hiện đại để làm nên sự thống nhất giữa sự vĩ đại và giản dị trong
phong cách của Người.
Cách gợi mở, dẫn dắt vấn...
20 TÁC PHẨM CHUYÊN THI VÀO LỚP 10
PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
(Lê Anh Trà)
I - GỢI Ý
1. Xuất xứ:
Phong cách Hồ C Minh một phần bài viết "Phong cách Hồ Chí
Minh,i vĩ đại gắn với cái giản dị" của tác gi Lê Anh Trà, trích trong
cuốn sách "Hồ C Minh văn hoá Việt Nam", Viện Văn hoá xuất bản,
Hà Nội, 1990.
2. Tác phẩm:
Mặc am tường và ảnh hưởng nền văn hoá nhiều nước, nhiều vùng
trên thế giới nhưng phong cách của Hồ Chí Minh vô cùng giản dị, điều đó
được thể hiện ngay trong đời sống sinh hoạt của Người: nơi chỉmột
ngôi nhà sàn nhỏ với những đồ đạc mộc mạc, trang phục đơn sơ, ăn
uống đạm bạc.
3. Tóm tắt:
Viết về phong cách Hồ Chí Minh, tác giả đưa ra luận điểm then
chốt: Phong cách Hồ CMinh là sự kết hợp hài hoà giữanh dân tộc và
tính nhân loại, truyền thống và hiện đại, giữa vĩ đại và giản dị.
Để làm sáng tỏ luận điểm này, tác giả đã vận dụng một hệ thống lập
luận chặt chẽ, với nhng dẫn chứng xác thực, giàu sc thuyết phục về quá
trình hoạt động cách mạng, khả năng sử dụng ngôn ngữ sự giản dị,
thanh cao trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của Bác.
II - GIÁ TRỊ TÁC PHẨM
Trong bài thơ Người đi tìm hình của nước, Chế Lan Viên viết:
Có nhớ chăng hỡi gió rét thành Ba Lê
Một viên gạch hồng, Bác chống lại cả một mùa băng giá...
Đó những câu thơ viết về Bác trong thời gian đầu của cuộc hành
trình cứu ớc gian khổ. Câu thơ vừa mang nghĩa tả thực vừa ý khái
quát sâu xa. Sự đối lập gia một viên gạch hồng giản dị với cả một mùa
đông băng giá đã phần nào nói lên sức mạnh và phong ti của vị lãnh tụ
cách mạng vĩ đại. Sau y, khi đã trở về Tổ quốc, sống giữa đồng bào,
đồng chí, dường như chúng ta vẫn gặp đã con người đã từng bôn ba khắp
thế giới ấy:
Nhớ Người những sáng tinh sương
Ung dung yên ngựa trên đường suối reo
1
Văn ôn thi lớp 10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Văn ôn thi lớp 10 - Người đăng: Minh Long
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
142 Vietnamese
Văn ôn thi lớp 10 9 10 957