Ktl-icon-tai-lieu

Viên Ngọc Triều Nguyễn - Nguyễn Công Liệt

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 68 trang   |   Lượt xem: 3801 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguyễn Công Liệt

Viên Ngọc Triều Nguyễn

Nguyễn Công Liệt

Viên Ngọc Triều Nguyễn
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động
Nguồn: http://vnthuquan.net/
Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ.
MỤC LỤC
-I- II - III - IV -V- VI - VII - VIII - IX -X-

Nguyễn Công Liệt
Viên Ngọc Triều Nguyễn
-I-

I
Cố đô Huế cổ kính, tĩnh lặng. Tựa nhƣ còn chứa đựng bao điều bí ẩn, rất nhiều ngƣời cố công
khám phá.

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

Viên Ngọc Triều Nguyễn

Nguyễn Công Liệt

Trƣờng Đại học Sƣ phạm Huế nhìn ra con sông Hƣơng, cầu Tràng Tiền thơ mộng. Trƣớc mặt
trƣờng là công viên Lê Lợi rộng mát, nơi có những du thuyền neo đậu. Mỗi chiều sinh viên thƣờng
ra đó học bài, nhìn ngẩn ngơ nhƣ để tìm bóng dáng ai. Mấy áo dài học sinh bay bay trắng tinh, thơ
ngây lƣợm lặt vài bông phƣợng đỏ thẳm, đặt lên những con thuyền giấy thả lƣớt trôi. Con sông ấy
vẫn còn ngát xanh nhƣ xƣa, mặt nƣớc vẫn chảy lờ đờ. Cầu Tràng Tiền “Sáu dài mƣời hai nhịp”,
đứng giữa cầu vẫn còn nghe âm hƣởng của một bài dân ca. Một tiếng thơ âm vang khi một tà áo dài
học sinh đạp xe qua, gợi lên nổi buồn thƣơng nhớ Huế, nhƣ thơ ca bao đời nay tô đẹp nơi thành đô
cổ kính. Buổi tối, từng đôi từng cặp hẹn hò và cảnh tình lãng mạn nhiều hơn nữa. Có rất nhiều kỷ
niệm đẹp của tuổi học trò, nếu đến Huế học mà không có ai yêu coi nhƣ là một khiếm khuyết buồn.
Xuân Dƣơng quê gốc Nghệ An, dáng vóc nhỏ nhắn đến Huế học nên giọng nói pha tạp nữa xứ
Nghệ và Huế. Xuân Dƣơng vào đại học mà tính tình còn nhƣ trẻ con. “Cô bé” hay ra công viên ngắm
nghiá từng đôi từng lứa yêu nhau, còn mình chẳng thấy ai vì tính vẫn còn hay tinh nghịch. Lúc thầy
cô giảng bài khi không hiểu sợ buồn ngủ, liền viết vào tập nháp mấy câu chuyện đại loại nhƣ thần
tiên đang đứng trên bục giảng, hoặc có bụt hiện ra viết bài cho mình, còn mình thì ngủ ngon. Xuân
Dƣơng tuổi Hợi, nên nghĩ mình thƣờng ngủ gà ngủ gục là chuyện bình thƣờng.
Một buổi học nọ, Xuân Dƣơng buồn ngủ thực sự. “Cô bé” sợ thầy phát hiện, liền vẽ ra một sơ
đồ chính giữa đặt một viên ngọc bích. Ghi mấy câu : “ Viên ngọc Triều Nguyễn- Muốn rõ chi tiết ở
đâu? Hãy hỏi một ngƣời tên là Đặng thị Xuân Dƣơng, sinh viên đại học Sƣ Phạm Huế”. Một bên
nghệch ngoạc nhƣ là những chữ Nôm, rồi còn vẽ nhiều hình thù kỳ bí (Thực ra ,vì buồn ngủ quá cô
bé vẽ bừa, chứ không cố ý).
Đến khi tập nháp cô dùng đầy, đem cất vào một góc trong phòng trọ. Năm năm sau tốt nghiệp,
xấp tập nháp cao ngất. Cô đem ra cân bán cho một chị thu mua phế liệu, chị ta kỹ lƣỡng g...
Viên Ngọc Triu Nguyn Nguyễn Công Lit
To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net
Nguyễn Công Liệt
Viên Ngọc Triu Nguyn
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ d án sách cho thiết b di động
Ngun: http://vnthuquan.net/
To ebook: Nguyn Kim V.
MC LC
- I -
- II -
- III -
- IV -
- V -
- VI -
- VII -
- VIII -
- IX -
- X -
Nguyễn Công Liệt
Viên Ngọc Triu Nguyn
- I -
I
Cố đô Huế cổ kính, tĩnh lặng. Tựa nhƣ còn chứa đựng bao điều bí ẩn, rất nhiều ngƣời cố công
khám phá.
Viên Ngọc Triều Nguyễn - Nguyễn Công Liệt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Viên Ngọc Triều Nguyễn - Nguyễn Công Liệt - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
68 Vietnamese
Viên Ngọc Triều Nguyễn - Nguyễn Công Liệt 9 10 50