Ktl-icon-tai-lieu

Vụ án Korean Airlines - Kim Huyn Hee

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 126 trang   |   Lượt xem: 4993 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Vụ án Korean Airlines

Kim Huyn Hee

Kim Huyn Hee

Vụ án Korean Airlines
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động
Nguồn: http://vnthuquan.net/
Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ.
MỤC LỤC
Lời nói đầu
Chƣơng 1
Chƣơng 2
Chƣơng 3
Chƣơng 4
Chƣơng 5
Chƣơng 6
Chƣơng 7
Chƣơng 8
Chƣơng 9
Chƣơng 10
Chƣơng 11
Chƣơng 12
Chƣơng 13
Chƣơng 14
Chƣơng 15
Chƣơng 16
Chƣơng 17

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

Vụ án Korean Airlines

Kim Huyn Hee
Lời bạt

Kim Huyn Hee
Vụ án Korean Airlines
Lời nói đầu

Kim Huyn Hee
Ngày 26 tháng Tƣ 1989. Hán Thành, Nam Hàn.
Tôi ngồi trong căn phòng đợi u uất, xám xịt dành cho các bị cáo, nghẹn thở chờ đợi bản án. Ngoài
hành lang dẫn đến phòng xét xử, đám đông giận dữ chen lấn bên cánh cửa, tôi sợ họ sẽ tràn vào
phòng. Tiếng gào thét đáng ghét vang lên, dƣờng nhƣ cả tòa nhà cũng rung động trƣớc những lời
nguyền rủa.
Sát nhân, sát nhân, sát nhân…
Tôi chắp hai tay, toàn thân run rẩy. Những lời hò hét ấy dành cho tôi.

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

Vụ án Korean Airlines

Kim Huyn Hee

Không. Ngƣời ta hò hét với tôi.
Trong khi run lên vì những lời kêu la, tôi lại nghĩ đến các vụ án xét xử những kẻ phản bội ở Tòa án
Nhân dân ngay sau khi nƣớc Triều Tiên vừa thoát khỏi ách thống trị của Nhật. Giờ đây tôi mới hiểu
bầu không khí hồi ấy cũng kinh hoàng biết nhƣờng nào đối với những kẻ bị xét xử.
Mặc dù trong phòng còn có những ngƣời khác - một bác sĩ, một nữ y tá và ba điệp viên đặc biệt, hầu
nhƣ sống cùng tôi trong những năm trở lại đây, chƣa bao giờ tôi cảm thấy cô độc hơn lúc này. Cho
dù tôi cảm thấy những con ngƣời ấy rất gần gũi với tôi và họ cũng cảm thấy nhƣ vậy, điều này không
quan trọng; tôi chờ đợi bản án, chứ không phải họ. Trong giây phút đó, tôi vô cùng ghen tị vẻ hồn
nhiên của họ, tƣơng lai của họ và một nỗi buồn ghê gớm xé lòng tôi.
Để tự an ủi, tôi cố gắng nhắc lại những dòng “Thánh Kinh” mà trƣớc đây cha tuyên úy đã viết cho
tôi, nhƣng rồi cánh cửa bật mở và bốn cảnh sát bƣớc vào trong bộ quân phục đƣợc hồ cứng, đeo phù
hiệu lấp lánh, để đƣa tôi vào phòng xử án. Họ bao quanh để bảo vệ tôi, nhƣ thế, họ cùng tôi chen
chúc qua đám đông nhộn nhạo đang phát khùng. Căn phòng lập tức bùng nổ. Khi đó, lần đầu tiên tôi
xuất hiện trƣớc công chúng vì những cuộc xét xử không diễn ra công khai, chỉ đến khi tuyên án
ngƣời ta mới cho quần chúng vào. Mọi ngƣời nhƣ một bầy ác thú bị bỏ đói, giận dữ, những lời nhục
mạ, nguyền rủa trút nhƣ mƣa lên đầu tôi. Nếu có thể, họ sẵn sàng xé tôi t...
V án Korean Airlines Kim Huyn Hee
To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net
Kim Huyn Hee
V án Korean Airlines
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ d án sách cho thiết b di động
Ngun: http://vnthuquan.net/
To ebook: Nguyn Kim V.
MC LC
Lời nói đầu
Chƣơng 1
Chƣơng 2
Chƣơng 3
Chƣơng 4
Chƣơng 5
Chƣơng 6
Chƣơng 7
Chƣơng 8
Chƣơng 9
Chƣơng 10
Chƣơng 11
Chƣơng 12
Chƣơng 13
Chƣơng 14
Chƣơng 15
Chƣơng 16
Chƣơng 17
Vụ án Korean Airlines - Kim Huyn Hee - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vụ án Korean Airlines - Kim Huyn Hee - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
126 Vietnamese
Vụ án Korean Airlines - Kim Huyn Hee 9 10 79