Ktl-icon-tai-lieu

VỤ ÁN LỆ CHI VIÊN : MỘT THỦ ðOẠN, MỘT ÂM MƯU TÀN BẠO

Được đăng lên bởi Nguyen Duc Thang
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 417 lần   |   Lượt tải: 0 lần
V ÁN L CHI VIÊN :
MỘT THỦ ðOẠN, MỘT ÂM MƯU TÀN BẠO.
(KIẾN THỨC NGÀY NAY SỐ 677; Ngày 01/6/2009)
Nguyễn Cẩm Xuyên
NHỮNG CÁI CHẾT OAN NGHIỆT.
Ngày 27 tháng 7 năm nhâm tuất (1442), Lê Thái Tông tuần du, duyệt binh ở Chí Linh. ðầu
tháng 8, vua ghé thăm chùa Tư Quốc, Côn Sơn, Chí Linh nơi Nguyễn Trãi về ẩn dật sau khi bị thất
sủng. Sau khi viếng thăm, vua yêu cầu Nguyễn Thị Lộ là thứ thiếp của Nguyễn Trãi cùng theo về
kinh. Trên ñường về, ngày mồng 4 tháng 8 âm lịch Lê Thái Tông chết ñột ngột tại vườn vải (lệ chi
viên) vốn là một ly cung ñược xây cất từ triều Lý trong một trại trồng vải thuộc làng ðại Lại, huyện
Gia ðịnh (nay là Gia Bình), tỉnh Bắc Ninh. Khi Thái Tông mất, chỉ một mình Nguyễn Thị Lộ hầu bên
cạnh, “bọn thái giám Tạ Thanh, Lương Dật chạy biến ñi mất, nói là ñi tìm thầy thuốc ñịa phương,
sáng mới về, vua ñã tắt thở” (1). Viện cớ này, Hoàng hậu Nguyễn Thị Anh cho bắt Thị Lộ tra tấn dã
man nhằm bức cung khép tội cùng Nguyễn Trãi ñồng mưu giết vua. Chịu không nổi cực hình, Nguyễn
Thị Lộ phải khai nhận. Án ñược thi hành ngay: Nguyễn Thị Lộ bị bỏ vào cũi sắt dìm xuống sông cho
chết, Nguyễn Trãi bị kết án tru di tam tộc.
Ngày 16 tháng 8 năm nhâm tuất, những người thuộc họ Nguyễn của Nguyễn Trãi, họ Trần của
bà Trần Thị Thái, mẹ Nguyễn Trãi, họ Nhữ của vợ thứ Nguyễn Phi Khanh (cha Nguyễn Trãi) và họ
tộc của tất cả 5 người vợ Nguyễn Trãi, từ ông già ñầu bạc ñến ñứa bé mới khóc chào ñời bị chém ñầu
một loạt.(2)
Nhận xét về cách gấp rút kết thúc vụ án của triều ñình nhà Lê dưới quyền nhiếp chính của
Hoàng hậu Nguyễn Thị Anh lúc bấy giờ, Giáo sư ðinh Xuân Lâm viết: ”Trước hết là Nguyễn Trãi
không có mặt tại nơi xảy ra vụ án, lúc này ông lui về ở ẩn tại Côn Sơn ñể tránh những phiền toái nơi
triều chính, thế thì muốn kết tội ông có liên quan ñến việc giết vua với Nguyễn Thị Lộ thì phải có
chứng cớ cụ thể, cần tiến hành ñiều tra xét xử công khai, không thể làm án ngay ñược. Thế mà tới
ngày 16 (nghĩa là chỉ 12 ngày sau ñó), cũng nên nhớ lúc này triều ñình còn bận rộn việc làm tang cho
vua Lê Thái Tông, bản án hành hình Nguyễn Trãi-Nguyễn Thị Lộ cùng ba họ ñã ñược thi hành! Sự
hấp tấp vội vã trong việc kết án ñối với Khai quốc công thần Nguyễn Trãi và vợ là Nguyễn Thị Lộ
cùng vợ con họ hàng quả là có gì bất thường, lộ rõ ý ñịnh xấu của bọn thù ñịch với Nguyễn Trãi muốn
kết thúc vụ án có nhiều nghi vấn ñể bịt ñầu mối. ðó là chưa nói tới ý ñịnh xấu xa của chúng là bằng
cuộc tàn sát lớn này muốn ñàn áp dư luận dân chúng vô cùng thương xót và căm phẫn bất bình trước
...
V ÁN L CHI VIÊN :
MỘT THỦ ðOẠN, MỘT ÂM MƯU TÀN BẠO.
(KIẾN THỨC NGÀY NAY SỐ 677; Ngày 01/6/2009)
Nguyễn Cẩm Xuyên
NHỮNG CÁI CHẾT OAN NGHIỆT.
Ngày 27 tháng 7 năm nhâm tuất (1442), Thái Tông tuần du, duyệt binh Chí Linh. ðầu
tháng 8, vua gthăm chùa Tư Quốc, Côn Sơn, Chí Linh i Nguyễn Trãi về n dật sau khi bị thất
sủng. Sau khi viếng thăm, vua yêu cầu Nguyễn Thị Lộ thứ thiếp của Nguyễn Trãi cùng theo về
kinh. Trên ñường về, ngày mồng 4 tháng 8 âm lịch Lê Thái Tông chết ñột ngột tại vườn vải (lệ chi
viên) vốn một ly cung ñược xây cất từ triều trong một trại trồng vải thuộc làng ðại Lại, huyện
Gia ðịnh (nay Gia Bình), tỉnh Bắc Ninh. Khi Thái Tông mất, chỉ một mình Nguyễn Thị Lộ hầu bên
cạnh, bọn thái giám Tạ Thanh, Lương Dật chạy biến ñi mất, nói ñi tìm thầy thuốc ñịa phương,
sáng mới về, vua ñã tắt thở” (1). Viện cớ này, Hoàng hậu Nguyễn Thị Anh cho bắt Thị Lộ tra tấn
man nhằm bức cung khép tội cùng Nguyễn Trãi ñồng mưu giết vua. Chịu không nổi cực hình, Nguyễn
Thị Lộ phải khai nhận. Án ñược thi hành ngay: Nguyễn Thị Lộ bị bỏ o cũi sắt m xuống sông cho
chết, Nguyễn Trãi bị kết án tru di tam tộc.
Ngày 16 tháng 8 năm nhâm tuất, những người thuộc họ Nguyễn của Nguyễn Trãi, họ Trần của
Trần Thị Thái, mẹ Nguyễn Trãi, họ Nhữ của vợ thứ Nguyễn Phi Khanh (cha Nguyễn Trãi) họ
tộc của tất cả 5 người vợ Nguyễn Trãi, tông già ñầu bạc ñến ñứa mới khóc chào ñời bị chém ñầu
một loạt.(2)
Nhận xét về cách gấp rút kết thúc vụ án của triều ñình nhà dưới quyền nhiếp chính của
Hoàng hậu Nguyễn Thị Anh lúc bấy giờ, Giáo ðinh Xuân Lâm viết: ”Trước hết Nguyễn Trãi
không mặt tại nơi xảy ra vụ án, lúc này ông lui về ẩn tại Côn Sơn ñể tránh những phiền toái nơi
triều chính, thế thì muốn kết tội ông liên quan ñến việc giết vua với Nguyễn Thị Lộ thì phải
chứng cớ cụ thể, cần tiến hành ñiều tra xét xử công khai, không thlàm án ngay ñược. Thế tới
ngày 16 (nghĩa là chỉ 12 ngày sau ñó), cũng nên nhớ lúc này triều ñình còn bận rộn việc làm tang cho
vua Lê Thái Tông, bản án hành hình Nguyễn Trãi-Nguyễn Thị Lcùng ba họ ñã ñược thi hành! Sự
hấp tấp vội trong việc kết án ñối với Khai quốc công thần Nguyễn Trãi vNguyễn Thị Lộ
cùng vợ con họ hàng quả là có gì bất thường, lộ rõ ý ñịnh xấu của bọn thù ñịch với Nguyễn Trãi muốn
kết thúc vụ án nhiều nghi vấn ñể bịt ñầu mối. ðó chưa nói tới ý ñịnh xấu xa của chúng bằng
cuộc tàn sát lớn này muốn ñàn áp dư luận dân chúng vô cùng thương xót căm phẫn bất bình trước
cái chết oan ức của vị anh hùng dân tộc và toàn gia.” (3)
NHỮNG GHI CHÉP MẬP MỜ CỦA CHÍNH SỬ
VÀ NHỮNG TRUYỀN THUYẾT HOANG ðƯỜNG.
Sau cái chết của Thái Tông, ðại Việt Sử Ký toàn thư, bản kỉ thực lục, quyển XI do Ngô Liên
chủ biên ñã ghi lại vắn tắt và khá mập mờ như sau :
"…Tháng 8, ngày mồng 4, vua ñến vườn vải, huyện Gia ðịnh, bỗng bạo bệnh rồi ng. Trước
ñây vua thích vợ của Thừa chỉ Nguyễn Trãi là Nguyễn Thị Lộ, người rất ñẹp, văn chương rất hay, gọi
vào cung phong làm Lễ nghi Học sĩ, ngày ñêm hầu bên cạnh. ðến khi ñi tuần miền ñông, xa giá v
ñến vườn vải ðại Lại, ven sông Thiên ðức, vua thức suốt ñêm với Nguyễn Thị Lộ, rồi băng. Các
quan bí mật ñưa về, ngày mồng 6 về tới kinh sư, nửa ñêm ñem vào cung rồi mới phát tang. Mọi người
ñều nói là Nguyễn Thị Lộ giết vua…"
Nhiều thế kỉ qua, cho mãi ñến gần ñây nhiều người ñọc ðại Việt sử toàn thư, vẫn tin giữa
Thái Tông Nguyễn Thị Lộ quan hệ ân ái. Họ nghĩ rằng ñây nguyên nhân dẫn ñến thảm án Lệ
chi viên không biết rằng tất cchỉ âm u tàn ñộc của Hoàng hậu Nguyễn Thị Anh nhằm trả
thù riêng, giết người diệt khẩu, bảo vệ ngôi u cho con mình Thái tử Bang Cơ lên ngôi ngay sau
khi Thái Tông mất.
VỤ ÁN LỆ CHI VIÊN : MỘT THỦ ðOẠN, MỘT ÂM MƯU TÀN BẠO - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
VỤ ÁN LỆ CHI VIÊN : MỘT THỦ ðOẠN, MỘT ÂM MƯU TÀN BẠO - Người đăng: Nguyen Duc Thang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
VỤ ÁN LỆ CHI VIÊN : MỘT THỦ ðOẠN, MỘT ÂM MƯU TÀN BẠO 9 10 874