Ktl-icon-tai-lieu

Vùng Mắt Bão - Nguyễn Đình Vinh & Thương Huyền

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 201 trang   |   Lượt xem: 3387 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Vùng mắt bão

Nguyễn Đình Vinh & Thƣơng Huyền

Nguyễn Đình Vinh & Thƣơng Huyền

Vùng mắt bão
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động
Nguồn: http://vnthuquan.net/
Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ.
MỤC LỤC
CHƢƠNG I
CHƢƠNG II
CHƢƠNG III
CHƢƠNG IV
CHƢƠNG V
CHƢƠNG VI
CHƢƠNG VII
CHƢƠNG VIII
CHƢƠNG IX
CHƢƠNG X
CHƢƠNG XI
CHƢƠNG XII
CHƢƠNG XIII
CHƢƠNG XIV
CHƢƠNG XV
CHƢƠNG XVI
CHƢƠNG XVII
CHƢƠNG XVIII

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

Nguyễn Đình Vinh & Thƣơng Huyền

Vùng mắt bão

CHƢƠNG XIX
Vĩ thanh

Nguyễn Đình Vinh & Thƣơng Huyền
Vùng mắt bão
CHƢƠNG I
“Chẳng có ai tẻ nhạt ở trên đời
Mỗi số phận chứa một điều cao cả"

Đêm trở gió. Ngôi nhà tranh đã thấp càng nhƣ chùng xuống dƣới những đợt gió quét liên hồi. Mái rạ
đã oải mục rung lên bần bật. Tiếng cột kèo đòn tay xoắn vặn vào nhau, rít lên, oằn mình chống đỡ.
Tiếng trẻ con giật mình khóc thét làm bà Thuận bừng tỉnh. Vừa sờ soạng luồn tay xuống lƣng con bé
xem lại mảnh lót, bà vừa cất tiếng vỗ về, giọng còn ngái ngủ:
- Ui chao! U thƣơng, u thƣơng...
Vừa ru, bàn tay bà vỗ nhè nhẹ. Một lúc, tiếng trẻ ọ ẹ rồi nín bặt. Vƣơn tay quấn lại mớ tóc dài vừa
xoà xuống lƣng, bà nhẹ nhàng quờ chân xuống đất, bƣng ngọn đèn mỡ phập phù, lần lần soi sang chỗ
hai đứa con lớn đang ôm nhau ngủ. Lạnh nhƣ cật nứa cắt da! Nhìn hai đứa con xo ngƣời vì lạnh,
quắp chặt vào nhau, bà xuýt xoa. Kéo tấm chăn cũ đắp lại cho con, bà nén tiếng thở dài.
Trời thật chẳng thƣơng ngƣời nghèo. Hết nắng hạn nứt đồng lại mƣa thối đất thối cát. Vừa nắng ong
ong nhƣ vãi trấu hôm trƣớc, ngoắt cái trở mặt, làm cua cá chết sạch gió bấc tràn về nhƣ bào da cắt
thịt. Đến lá rau ngọn cỏ cũng không sao ngoi lên đƣợc, cua cá hiếm hẳn. May mà mấy đứa con bà
đều ngoan. Cuộc sống thiếu đủ thứ, lăn lóc cùng khoai sắn nhƣng đƣợc cái khỏe mạnh, chẳng mấy
khi đau ốm gì.
Chồng bà - ông Kiến - đi làm công nhân dƣới Hải Phòng không mấy khi có mặt ở nhà. Nghiệp thợ
làm thuê cho chủ Pháp, bát cơm đổi hai bát mồ hôi cũng chẳng dƣ dật. Lâu lâu ông đem về đƣợc vài
đồng Đông Dƣơng cho bà thêm thắt rau mắm nuôi con. Sau lần bị tai nạn lao động gẫy một bên
chân, chẳng còn khoẻ khoắn, ông về quê hẳn. Vốn chữ Quốc ngữ, Pháp ngữ và cái bằng Sertifica
hạng ƣu ông có đƣợc lúc này thành cái cần câu cơm giúp bà nuôi đàn con dại.

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

Vùng mắt bão

Nguyễn Đình Vinh & Thƣơng Huyền

Làn gió len qua dại liếp, lách vào khe cửa. Ngọn đèn mỡ chao đi chao lại, leo lét nhƣ ma trơi. Tiếng
thở dài cố nén...
Vùng mắt bão Nguyễn Đình Vinh & Thƣơng Huyn
To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net
Nguyễn Đình Vinh & Thƣơng Huyền
Vùng mắt bão
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ d án sách cho thiết b di động
Ngun: http://vnthuquan.net/
To ebook: Nguyn Kim V.
MC LC
CHƢƠNG I
CHƢƠNG II
CHƢƠNG III
CHƢƠNG IV
CHƢƠNG V
CHƢƠNG VI
CHƢƠNG VII
CHƢƠNG VIII
CHƢƠNG IX
CHƢƠNG X
CHƢƠNG XI
CHƢƠNG XII
CHƢƠNG XIII
CHƢƠNG XIV
CHƢƠNG XV
CHƢƠNG XVI
CHƢƠNG XVII
CHƢƠNG XVIII
Vùng Mắt Bão - Nguyễn Đình Vinh & Thương Huyền - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vùng Mắt Bão - Nguyễn Đình Vinh & Thương Huyền - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
201 Vietnamese
Vùng Mắt Bão - Nguyễn Đình Vinh & Thương Huyền 9 10 371