Ktl-icon-tai-lieu

Xử án trong tu viện - Robert van Gulik

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 104 trang   |   Lượt xem: 4798 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Xử án trong tu viện

Robert van Gulik

Robert van Gulik

Xử án trong tu viện
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động
Nguồn: http://vnthuquan.net/
Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ.
MỤC LỤC
Lời tựa
Chƣơng I
Chƣơng II
Chƣơng III
Chƣơng IV
Chƣơng V
Chƣơng VI
Chƣơng VII
Chƣơng VIII
Chƣơng IX
Chƣơng X
Chƣơng XI
Chƣơng XII
Chƣơng XIII
Chƣơng XIV
Chƣơng XV
Chƣơng XVI
Chƣơng XVII

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

Xử án trong tu viện

Robert van Gulik
Chƣơng XVIII
Chƣơng XIX (Kết)

Robert van Gulik
Xử án trong tu viện
Dịch giả: Giang Tân
Lời tựa
Nguyên tác “The Haunted Monastery”

Cũng như tất cả các truyện trinh thám cũ của Trung Hoa, ở đây nhân vật trung tâm của truyện là
một vị phán quan.
Từ bước khởi đầu của đế chế Trung Quốc cho đến ngày thành lập nền Cộng Hoà vào năm 1912, vị
công chức này vừa đóng vai quan toà, bồi thẩm, chưởng lý và cả thám tử.
Lãnh thổ thuộc quyền tài phán dân sự lẫn quân sự đặt dưới quyền hành của vị công chức đó, được
coi như là đơn vị hành chánh nhỏ nhất trong guồng máy cai trị của nhà vua. Thường thường đó là
một đô thị có thành quách bao bọc ăn rộng ra vào khoảng một trăm cây số vùng đồng quê lân cận.
Tất cả quyền hành của vị phán quan trải rộng trên lãnh thổ nhỏ bé đó.
Vị công chức đó vừa làm công việc xử án, vừa thu thuế, kê khai bộ đời, bộ tử, lập giá thú, trông coi
cả việc trị an trong lãnh thổ.
Vì phải trông coi và chịu trách nhiệm mọi việc trong lãnh thổ của mình nên vị công chức đó được
dân chúng liệt vào hàng “phụ mẫu chi dân”.
Trong việc điều hành guồng máy nhà nước, vị công chức này chịu trách nhiệm mở những cuộc điều
tra tư pháp và luôn luôn dưới danh nghĩa của một vị phán quan.
Trong chuyện, vị phán quan này tên là Dịch Nhân Tiết, sinh vào năm 630, mất năm 700 ở thời đại
của chúng ta.

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

Xử án trong tu viện

Robert van Gulik

Theo tác giả, phán quan Dịch Nhân Tiết là người có thật ở ngoài đời. Lúc ông còn giữ chức phán
quan ở tỉnh ông đã điều tra được những vụ giết người hết sức bí ẩn, do đó tên tuổi của ông được
khắp nước Trung Hoa biết đến. Ít lâu sau, ông được bổ về triều giữ một bộ quan trọng và đã giúp
được nhiều việc cho triều đình thời ấy.
Các tác giả những tiểu thuyết trinh thám cũ của Trung Hoa thường thường là các nhà trí thức thuộc
môn đồ của Đức Khổng. Lẽ dĩ nhiên, giọng văn cũng như phần lý luận thiên vị nhiều về đạo Khổng
hơn là các tôn giáo khác.
Ở đây, chúng tôi chỉ làm công việc trước tác và dịch thuật với mục...
X án trong tu vin Robert van Gulik
To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net
Robert van Gulik
X án trong tu viện
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ d án sách cho thiết b di động
Ngun: http://vnthuquan.net/
To ebook: Nguyn Kim V.
MC LC
Li ta
Chƣơng I
Chƣơng II
Chƣơng III
Chƣơng IV
Chƣơng V
Chƣơng VI
Chƣơng VII
Chƣơng VIII
Chƣơng IX
Chƣơng X
Chƣơng XI
Chƣơng XII
Chƣơng XIII
Chƣơng XIV
Chƣơng XV
Chƣơng XVI
Chƣơng XVII
Xử án trong tu viện - Robert van Gulik - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xử án trong tu viện - Robert van Gulik - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
104 Vietnamese
Xử án trong tu viện - Robert van Gulik 9 10 175