Ktl-icon-tai-lieu

Ý và Tình - Hồ Biểu Chánh

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 103 trang   |   Lượt xem: 3369 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hồ Biểu Chánh

v Tn

Hồ Biểu Chánh

v Tn
C o mừng các bạn đón đọc đầu sác từ dự án sác c o t iết bị di động
Nguồn: http://vnthuquan.net/
Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ.
MỤC LỤC
C ương 1
C ương 2
C ương 3
C ương 4
C ương 5
C ương 6
C ương 7
C ương 8
C ương 9
C ương 10
C ương 11
C ương 12
C ương 13
C ương 14
C ương 15 (c ương kết)

Hồ Biểu Chánh
v Tn

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

Hồ Biểu Chánh

v Tn
Chương 1

Năm 1929, giữa t áng sáu, sau một cơn ạn kéo d i ơn 10 ng y, rồi liên tiếp mấy bữa giọt mưa
c an tưới đều ết l m c o đồng ruộng c ỗ n o cũng có nước đầy đủ. Nông gia ớn ở, ai cũng lo
l m c o kịp t ời. Cái quang cản ngo i đồng, ở miền Hậu Giang, có vẻ náo n iệt k ác t ường, v ở
đâu người ta cũng lăng xăng oạt động, vui vẻ cần lao, c ỗ t
mạ c ở đi, c ỗ t

c o p át, c ỗ t

c y bừa, c ỗ t

n ổ

lum k um cấy lúa.

Lối ai giờ trưa, trên k úc liên tỉn từ Sóc Trăng qua Bạc Liêu, có một c iếc xe ơi n ỏ, 2 c ỗ ngồi,
ở p ía Sóc Trăng c ạy vô, xe sơn m u đỏ v cũ x , máy kêu rầy r , t ùng k ua lạc cạc . K i gần tới
P ú Lợi t

gi n máy c úng c ứng, k ông muốn quay nữa, bởi vậy xe lúc c ạy được, lúc rề rề, giục

giặc một ồi rồi người sốp-p ơ k ó ép buộc gi n máy ráng nữa được, nên p ải đ n ngừng sát bên lề
đường mở cửa leo xuống.
Một cậu trai, c ạc c ừng đôi mươi tuổi, gương mặt sáng sủa, bộ tướng mạn mẽ, m n mặc một bộ
Âu p ục bằng bố xám may t iệt k éo, m trên cán tay trái lại có cuốn một miếng nỉ đen, cậu cũng
mở cửa xe p ía bên kia m bước xuống gọn g ng. Cậu t ấy sốp-p ơ đương lum k um dòm vô gi n
máy t

cậu ỏi:

– Sao m giục giặc vậy? Ng ẹt xăng p ải k ông?
– T ưa, k ông p ải, xăng xuống đều lắm, c ắc t iếu lửa, để tôi coi lại coi.
– Mấy bữa đám ma, an đi c ợ o i, có giục giặc n ư vầy ay k ông?
– T ưa, k ông. Hổm nay c ạy êm lắm m . Xe tuy cũ n ưng m n ờ ông ít đi, nên máy còn tốt, có ư
đâu.
– An ráng sửa, c ớ nếu nằm đường c ỗ nầy t

k ổ lắm đa.

– T ưa, có lẽ n o m nằm đường. Cậu c ơi một c út đợi tôi kiếm coi ư cái g m trắc trở đây.
Cậu trai nầy l cậu Xuân, con của Hội đồng Kin ở trên B n T uỷ, t uộc tỉn Cần T ơ. Cậu l con
một, mồ côi mẹ từ ồi mười ai tuổi, ọc đã đậu tú t i P ần t ứ n ứt, rồi mới đây ông Hội đồng lại
từ trần, l m c o cậu từ còn non nớt, đương c ăm c ú về đèn sác , c ớ c ưa để ý đến việc đời, m
bây giờ trơ trọi có một m n , trong n

k ông còn c a mẹ, lại cũng k ông có an em, nên cậu p ải lo

lắng mọi bề, p ải sắp đặt các việc.
Cậu t ọc ai tay v o túi quần m đi qua đi lại trên lộ, trong trí tư lự rồi sự lo biểu lộ ra ngo i, ...
 H Biểu Chánh
To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net
H Biểu Chánh

 d t b ng
Ngun: http://vnthuquan.net/
To ebook: Nguyn Kim V.
MC LC








g 9





t)
H Biểu Chánh

Ý và Tình - Hồ Biểu Chánh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ý và Tình - Hồ Biểu Chánh - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
103 Vietnamese
Ý và Tình - Hồ Biểu Chánh 9 10 499