Ktl-icon-tai-lieu

Yêu cầu khi học một tác phẩm thơ

Được đăng lên bởi huongdziem89
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 409 lần   |   Lượt tải: 0 lần
* Yêu cầu khi học một tác phẩm thơ:
- Cần biết rõ tên bài thơ, tập thơ, tên tác giả, năm xuất bản, tìm hiểu hoàn cảnh sáng tác bài thơ. Có thể
xem sách giáo khoa, các loại sách tham khảo để có những hiểu biết ban đầu này.
- Đọc kĩ bài thơ, cảm nhận ý thơ qua câu chữ, hình ảnh, nhịp điệu. Ý thơ ở đây là cảm xúc, suy nghĩ, tâm
trạng, những sự việc, cảnh vật... Đồng cảm với nhà thơ, dùng liên tưởng, tưởng tượng, phân tích khả
năng biểu hiện của từng từ ngữ, chi tiết, vần điệu...mới cảm nhận được ý thơ, thấu hiểu hình tượng thơ,
cái tôi trữ tình, nhân vật trữ tình.
- Từ những câu thơ đẹp, lời thơ lạ, ý thơ hay, từ hình tượng thơ, cái tôi trữ tình, nhân vật trữ tình, hãy lùi
xa và nhìn lại để lí giải, đánh giá toàn bài thơ cả về hai phương diện nghệ thuật và nội dung. Bài thơ có
nét gì độc đáo, sáng tạo trong hình thức biểu hiện? Tứ thơ, cảm hứng, tư tưởng bài thơ có ý nghĩa như
thế nào với cuộc sống và con người?
- Cần nhớ: "Thơ là người thư kí trung thành của những trái tim" (Đuy Be-lây) và con đường ngắn nhất để
đến đích của người đọc thơ là: "Đi từ trái tim để đến với trái tim" ( Plê-kha-nốp).
* Yêu cầu khi học một tác phẩm truyện:
- Tìm hiểu bối cảnh xã hội, hoàn cảnh sáng tác để có cơ sở cảm nhận các tầng lớp nội dung và ý nghĩa
của truyện.
- Phân tích diễn biến của cốt truyện qua các phần mở đầu, vận động, kết thúc, với các tình tiết, biến cố
cụ thể. Làm rõ giá trị của các yếu tố đó trong việc phản ánh hiện thực cuộc sống và khắc họa bản chất,
tính cách các nhân vật. Chú ý tới nghệ thuật tự sự: người kể chuyện ở ngôi thứ nhất ( người kể xưng
"tôi") hay ở ngôi thứ ba ( người kể hàm ẩn ); điểm nhìn trần thuật; cách sắp xếp các tình tiết, sự kiện,
thủ pháp kể chuyện, miêu tả; giọng điệu lời văn...
- Phân tích các nhân vật trong dòng lưu chuyển của cốt truyện. Tập hợp thành hệ thống và làm rõ ý
nghĩa của các chi tiết miêu tả nhân vật về ngoại hình, hành động, nội tâm, ngôn ngữ. Tìm hiểu mối quan
hệ giữa nhân vật này với nhân vật khác, giữa nhân vật với hoàn cảnh xung quanh. Chú ý tới nghệ thuật
xây dựng nhân vật: sử dụng chi tiết; tạo tình huống để khám phá bản chất của nhân vật; cách thức miêu
tả ngoại hình, hành động, biểu hiện nội tâm...
- Truyện đặt ra vấn đề gì, có ý nghĩa tư tưởng như thế nào? Cũng có thể xác định giá trị của truyện ở các
phương diện: nhận thức, giáo dục, thẩm mĩ.
- Cần thấy được truyện không chỉ "tái hiện lịch sử đời sống" mà còn là "hành trình đi tìm con người trong
con người" (M. Ba -khtin).

...
* Yêu cầu khi học một tác phẩm thơ:
- Cần biết rõ tên bài thơ, tập thơ, tên tác giả, năm xuất bản, tìm hiểu hoàn cảnh sáng tác bài thơ. Có thể
xem sách giáo khoa, các loại sách tham khảo để có những hiểu biết ban đầu này.
- Đọc kĩ bài thơ, cảm nhận ý thơ qua câu chữ, hình ảnh, nhịp điệu. Ý thơ ở đây là cảm xúc, suy nghĩ, tâm
trạng, những sự việc, cảnh vật... Đồng cảm với nhà thơ, dùng liên tưởng, tưởng tượng, phân tích khả
năng biểu hiện của từng từ ngữ, chi tiết, vần điệu...mới cảm nhận được ý thơ, thấu hiểu hình tượng thơ,
cái tôi trữ tình, nhân vật trữ tình.
- Từ những câu thơ đẹp, lời thơ lạ, ý thơ hay, từ hình tượng thơ, cái tôi trữ tình, nhân vật trữ tình, hãy lùi
xa và nhìn lại để lí giải, đánh giá toàn bài thơ cả về hai phương diện nghệ thuật và nội dung. Bài thơ có
nét gì độc đáo, sáng tạo trong hình thức biểu hiện? Tứ thơ, cảm hứng, tư tưởng bài thơ có ý nghĩa như
thế nào với cuộc sống và con người?
- Cần nhớ: "Thơ là người thư kí trung thành của những trái tim" (Đuy Be-lây) và con đường ngắn nhất để
đến đích của người đọc thơ là: "Đi từ trái tim để đến với trái tim" ( Plê-kha-nốp).
* Yêu cầu khi học một tác phẩm truyện:
- Tìm hiểu bối cảnh xã hội, hoàn cảnh sáng tác để có cơ sở cảm nhận các tầng lớp nội dung và ý nghĩa
của truyện.
- Phân tích diễn biến của cốt truyện qua các phần mở đầu, vận động, kết thúc, với các tình tiết, biến cố
cụ thể. Làm rõ giá trị của các yếu tố đó trong việc phản ánh hiện thực cuộc sống và khắc họa bản chất,
tính cách các nhân vật. Chú ý tới nghệ thuật tự sự: người kể chuyện ở ngôi thứ nhất ( người kể xưng
"tôi") hay ở ngôi thứ ba ( người kể hàm ẩn ); điểm nhìn trần thuật; cách sắp xếp các tình tiết, sự kiện,
thủ pháp kể chuyện, miêu tả; giọng điệu lời văn...
- Phân tích các nhân vật trong dòng lưu chuyển của cốt truyện. Tập hợp thành hệ thống và làm rõ ý
nghĩa của các chi tiết miêu tả nhân vật về ngoại hình, hành động, nội tâm, ngôn ngữ. Tìm hiểu mối quan
hệ giữa nhân vật này với nhân vật khác, giữa nhân vật với hoàn cảnh xung quanh. Chú ý tới nghệ thuật
xây dựng nhân vật: sử dụng chi tiết; tạo tình huống để khám phá bản chất của nhân vật; cách thức miêu
tả ngoại hình, hành động, biểu hiện nội tâm...
- Truyện đặt ra vấn đề gì, có ý nghĩa tư tưởng như thế nào? Cũng có thể xác định giá trị của truyện ở các
phương diện: nhận thức, giáo dục, thẩm mĩ.
- Cần thấy được truyện không chỉ "tái hiện lịch sử đời sống" mà còn là "hành trình đi tìm con người trong
con người" (M. Ba -khtin).
Yêu cầu khi học một tác phẩm thơ - Người đăng: huongdziem89
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Yêu cầu khi học một tác phẩm thơ 9 10 417