Ktl-icon-tai-lieu

9 loại nước ép trái cây nên dùng

Được đăng lên bởi nasaisme1111-gmail-com
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 364 lần   |   Lượt tải: 0 lần
9 loại nước ép trái cây nên dùng
Hiệp hội Khoa học Úc đã nghiên cứu về công dụng của các loại nước ép trái cây và đưa ra
kết luận “Nước ép trái cây rất tốt cho sức khỏe, nhất là trong điều kiện thời tiết khô và nóng
bức”. Dưới đây là những loại nước ép trái cây thuộc hàng “top ten” mà các chuyên gia ẩm
thực Úc khuyên dùng.
NƯỚC CAM TƯƠI
Một ly nước cam tươi khoảng 160ml sẽ cung cấp được 75kcal và hơn 50% nhu cầu trong
ngày về vitamin C cho một phụ nữ. Một hợp chất flavonoid có trong nước cam sẽ kết hợp với
vitamin C; Và sự kết hợp này giúp tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể và bảo vệ mao
mạch. Nước cam tươi còn là nguồn cung cấp phong phú Thiamine và folate. Thiamine tham
gia vào quá trình tổng hợp năng lượng, còn folate giúp gia tăng chất lượng máu, đồng thời
cũng đóng vai trò quan trọng đối với các phụ nữ mang thai hay những người muốn có con vì
giúp ngăn ngừa những khiếm khuyết như bệnh nứt đốt sống ở bào thai (spina-bifida).
NƯỚC ÉP CÀ RỐT
Một ly nước ép cà rốt 160ml cung cấp 64kcal. Nước ép cà rốt chứa hàm lượng cao các chất
potassium, magnesium, calcium. Với thành phần này, nước ép cà rốt đã trở thành loại nước
ép có giá trị nhất, là nguồn cung cấp beta-carotene và carotenoid tuyệt hảo để từ đó cơ thể
chuyển hóa thành vitamin A, giúp tăng cường thị lực về ban đêm và giảm nguy cơ bệnh đục
thủy tinh thể song hành với tiến trình lão hóa cơ thể. Ngoài ra, những chất chống oxy hóa
trong carotenoid còn giúp giảm nguy cơ bị ung thư phổi, dạ dày và bàng quang.
Nước ép cà rốt còn chứa một chất chống oxy hóa hữu hiệu khác là acid alphalipoic, giúp
tăng cường khả năng của vitamin A, C, E trong việc loại bỏ những gốc tự do độc hại khỏi cơ
thể.
NƯỚC ÉP CÀ CHUA
Một ly nước ép cà chua 160ml sẽ cung cấp 58kcal. Nước ép cà chua là nguồn cung cấp
vitamin A và C rất tốt, giúp vô hiệu hóa các gốc tự do gây nên bệnh ung thư, tim mạch và lão
hóa da.
Cà chua còn là nguồn lycopene phong phú. Những nghiên cứu tại Úc cho thấy dùng nhiều cà
chua có thể làm giảm đến 48% nguy cơ bị bệnh tim. Qua tổng kết của 72 công trình nghiên
cứu gần đây, người ta cũng khám phá lycopene có tác dụng đặc biệt hữu hiệu trong việc
giảm nguy cơ ung thư tiền liệt tuyến.
NƯỚC ÉP NHO ĐỎ
Một ly nước ép nho đỏ 160ml cung cấp 74kcal. Nước ép nho đỏ có khả năng chống lão hóa
tuyệt hảo; chứa những flavonoid tương tự như trong rượu vang đỏ, giúp mở rộng mạch máu
và tăng cường lượng máu chảy đến bề mặt da. Chất quenetin trong nước nho đỏ có tác
dụng ngăn ngừa sự kết tụ máu, phòng chống được bệnh tim mạch.
T...
9 loi nước ép trái cây nên dùng
Hi p h i Khoa h c Úc đã nghiên c u v công d ng c a các lo i n c ép trái cây và đ a ra ướ ư
k t lu n “N c ép trái cây r t t t cho s c kh e, nh t là trong đi u ki n th i ti t khô và nóngế ướ ế
b c”. D i đây là nh ng lo i n c ép trái cây thu c hàng “top ten” mà các chuyên gia m ướ ướ
th c Úc khuyên dùng.
N C CAM T I ƯỚ ƯƠ
M t ly n c cam t i kho ng 160ml s cung c p đ c 75kcal và h n 50% nhu c u trong ướ ươ ượ ơ
ngày v vitamin C cho m t ph n . M t h p ch t flavonoid có trong n c cam s k t h p v i ướ ế
vitamin C; Và s k t h p này giúp tăng c ng h mi n d ch c a c th và b o v mao ế ườ ơ
m ch. N c cam t i còn là ngu n cung c p phong phú Thiamine và folate. Thiamine tham ướ ươ
gia vào quá trình t ng h p năng l ng, còn folate giúp gia tăng ch t l ng máu, đ ng th i ượ ượ
cũng đóng vai trò quan tr ng đ i v i các ph n mang thai hay nh ng ng i mu n có con vì ườ
giúp ngăn ng a nh ng khi m khuy t nh b nh n t đ t s ng bào thai (spina-bifida). ế ế ư
N C ÉP CÀ R TƯỚ
M t ly n c ép cà r t 160ml cung c p 64kcal. N c ép cà r t ch a hàm l ng cao các ch t ướ ướ ượ
potassium, magnesium, calcium. V i thành ph n này, n c ép cà r t đã tr thành lo i n c ướ ướ
ép có giá tr nh t, là ngu n cung c p beta-carotene và carotenoid tuy t h o đ t đó c th ơ
chuy n hóa thành vitamin A, giúp tăng c ng th l c v ban đêm và gi m nguy c b nh đ c ườ ơ
th y tinh th song hành v i ti n trình lão hóa c th . Ngoài ra, nh ng ch t ch ng oxy hóa ế ơ
trong carotenoid còn giúp gi m nguy c b ung th ph i, d dày và bàng quang. ơ ư
N c ép cà r t còn ch a m t ch t ch ng oxy hóa h u hi u khác là acid alphalipoic, giúpướ
tăng c ng kh năng c a vitamin A, C, E trong vi c lo i b nh ng g c t do đ c h i kh i cườ ơ
th .
N C ÉP CÀ CHUAƯỚ
M t ly n c ép cà chua 160ml s cung c p 58kcal. N c ép cà chua là ngu n cung c p ướ ướ
vitamin A và C r t t t, giúp vô hi u hóa các g c t do gây nên b nh ung th , tim m ch và lão ư
hóa da.
Cà chua còn là ngu n lycopene phong phú. Nh ng nghiên c u t i Úc cho th y dùng nhi u cà
chua có th làm gi m đ n 48% nguy c b b nh tim. Qua t ng k t c a 72 công trình nghiên ế ơ ế
c u g n đây, ng i ta cũng khám phá lycopene có tác d ng đ c bi t h u hi u trong vi c ườ
gi m nguy c ung th ti n li t tuy n. ơ ư ế
N C ÉP NHO ĐƯỚ
M t ly n c ép nho đ 160ml cung c p 74kcal. N c ép nho đ có kh năng ch ng lão hóa ướ ướ
tuy t h o; ch a nh ng flavonoid t ng t nh trong r u vang đ , giúp m r ng m ch máu ươ ư ượ ở ộ
và tăng c ng l ng máu ch y đ n b m t da. Ch t quenetin trong n c nho đ có tácườ ư ế ướ
d ng ngăn ng a s k t t máu, phòng ch ng đ c b nh tim m ch. ế ượ
Trong phòng thí nghi m, ch t resveratrol trong n c nho đ đã đ c ch ng minh có nh ng ướ ượ
ho t tính kháng ung th . ư
N C ÉP TÁOƯỚ
N c ép táo r t th m ngon và ch a m t s vitamin, nhi u nh t là vitamin C. M t ly 160mlướ ơ
cung c p 61kcal và g n 50% nhu c u b sung d ng ch t hàng ngày nhóm tu i 19-50. ưỡ
Tuy nhiên, so v i nh ng lo i n c ép trái cây khác, n c ép táo có ít vitamin và khoáng ch t ướ ướ
h n.ơ
N C ÉP B IƯỚ ƯỞ
9 loại nước ép trái cây nên dùng - Trang 2
9 loại nước ép trái cây nên dùng - Người đăng: nasaisme1111-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
9 loại nước ép trái cây nên dùng 9 10 934