Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng thuốc chữa loét dạ dày tá tràng

Được đăng lên bởi hanhhocyk
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 959 lần   |   Lượt tải: 3 lần
THUỐC CHỮA LOÉT DẠ
DÀY, TÁ TRÀNG

MỤC TIÊU

•1)Sơlượcvềbệnhloétdạdàytátràng,phânloạicácthuốcchữa.
•2)Nêuđượctácdụng,chỉđịnh,cáchdùngcácthuốcchữ
aloétdạdày-tátràng

1)SƠ LƯỢC VỀ BỆNH LOÉT DẠ DÀY-TÁ
TRÀNG
LàbệnhphổbiếntrênthếgiớivàởViệtNam,gặpởtấtcảcáclứatuổi,nhưngthườngm
ắcnhiềutrongđộtuổitừ30_40,tỉlệmắcbệnhởnamnhiềuhơnnữ,loéttátràngnhiều
hơnloétdạdày.
Nguyênnhân:cónhiềugiảthuyếtkhácnhaunhưdinhdưỡng,thầnkinh,dịứng,
ditruyền,nhiễmtrùng…
vànguyênnhânnữalàdomấtcânbằnggiữacácyếutốbảovệniêmmạcvàyếutốgây
loét.

Loétởdạdàyvàtátràng

2)PHÂN LOẠI THUỐC ĐIỀU TRỊ LOÉT DẠ
DÀY-TÁ TRÀNG
2.1)Thuốckhángacid(antacid)
Trunghòaacidhydrocloridđãđượcbàitiếtvàodạdà
y.Thườngdungcácmuốivàhydrocidcủaaluminivà
magnesivớicácbiệtdượcnhư:phosphalugel,
Maalox,Almagel,Gastropulgit…

2.2)Thuốcchốngtiếtaciddịchvị:
_ThuốcứcchếthụthểH2củahistamine ởtếbàobìa,
dođókìmhãmsựtạoHCL:Cimetidin,Ranitidin,Famoti
din.
_Thuốcứcchếbơmproton
H+/K+ATPasecủatếbàobìa,làmtếbàobìakhôngcònk
hảnăngtiếtHCL:Omeprazol,Lansoprazol,Pantopraz
ol.
_Khángtiếtacetylcholine:Atropin,Belladon,Pirenzep
in,Telenzepin.

2.3) Thuốc bảo vệ niêm mạc, băng che ổ loét: Sucralfat, hợp chất
bismuth, Dimethicon.

thuốc chứa hợp chất bismuth

Biệtdượccủasucrafat

2.4)ThuốcdiệtvikhuẩnHelicobacter
Pylori:Khángsinh( Amoxicillin,Tetracylin,Clarithromycin..),nhómImidazon(Metronidazol
,Tinidazol),muốibismuth( Colloidal bismuthsubnitrat,Tripotassiumdicitratobismuthat)

*)CÁC THUỐC CHỮA LOÉT DẠ DÀY-TÁ
TRÀNG
_Nhômhydroxyd– Al(OH)3
_Cimetidin
_Omeprazol
_Sucrafat
_Atropinsulfat
_Drotaverinhydroclorid

Nhômhydroxyd_ Al(OH)3
_Tácdụng:
+Trunghòaaciddịchvị
+Băngchevếtloétdạdàytátràng,làmsănsevàchốngloétniêmmạc
dạdày–tátràng.
_Chỉđịnh:loétdạdày–tátràng,
ợchua,đầybụng,đaurátởthựcquản.
_Chốngchỉđịnh:suythậnnặng.
_Tácdụngphụ:dungkéodàigâytáobón,giả
mphotphohuyết,loãngxương.
_Liềudùng:
+Ngườilớnuống1-2viên/lần, 45lần/ngày,uốngsaubữaăn1giờhoặckhicó
cơnđau.
+Trẻemtùytheotuổidùng1/3_1/2liềudun
gngườilớn.

Cimetidin
_Tácdụng:Khánghistamine H2,tácdụngchủyếutạicácreceptor
H2 ởdạdày,,ngăncảnsựtiếtaciddịchvị.
_Chỉđịnh:
+Loétdạdày_tátràng.
+Hộichứngtangtiếtaciddịchvị.
+Loétthựcquảndohồilưudạdày_thựcquản.
_Chốngchỉđịnh:cóthai,choconbú,ngườisuythận,suygannặng,t
rẻem<16tuổi.
_Tácdụngphụ:
+Mẫnđỏ,sốt,tiêuchảy,đaucơ.
+Nam:vúto.
+Lúlẫn,rấthiếm.

Omeprazol

_chỉđịnh:loétdạdàytiếntriển,hoặcbệnhnhânkhôngđápứngtốtvớit
huốckhánghistamine H2,nhấtlàhộichứngZollinger– Ellison.
_Chốngchỉđịnh:khôngdungchongườicóthai,choconbú,mẫncảmvớ
ithuốc.
_Tácdụngphụ:buồnnôn,nhứcđầ...
THUỐC CHỮA LOÉT DẠ
Y, TÁ TRÀNG
bài giảng thuốc chữa loét dạ dày tá tràng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng thuốc chữa loét dạ dày tá tràng - Người đăng: hanhhocyk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
bài giảng thuốc chữa loét dạ dày tá tràng 9 10 175