Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập dinh duỡng

Được đăng lên bởi lyngoc120995
Số trang: 75 trang   |   Lượt xem: 1481 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. Trong các vai trò sau đây của protid, vai trò nào là quan trọng hơn cả?

2.

3.

4.

5.

6.

7.

A. Sinh năng lượng
B. Tạo hình
C. Chuyển hóa các chất dinh dưỡng khác
D. Kích thích ăn ngon
E. Bảo vệ cơ thể
Protid KHÔNG phải là thành phần cấu tạo của:
A. Enzyme
B. Kháng thể
C. Máu
D. Nhân tế bào
E. Hormone sinh dục
Khi đốt cháy hoàn toàn 1gam Protid trong cơ thể, sẽ cung cấp (Kcal)
A. 3,0
B. 3,5
C. 4,0
D. 4,5
E. 5,0
Bộ ba acid amin nào sau đây được xem là quan trọng nhất trong dinh dưỡng
người
A. Leucin, Isoleucin, Lysin
B. Lysin, Tryptophan, Phenylalanin
C. Tryptophan, Phenylalanin, Valin
D. Lysin, Tryptophan, Methionin
E. Phenylalanin, Valin, Treonin
Dinh dưỡng cho người trưởng thành cần bao nhiêu acid amin cần thiết?
A. 6
B. 7
C. 8
D. 9
E. 10
Dinh dưỡng cho trẻ em cần bao nhiêu acid amin cần thiết?
A. 6
B. 7
C. 8
D. 9
E. 10
Trong các thực phẩm sau đây, loại nào có hàm lượng protid cao nhất?
A. Ngũ cốc
B. Thịt heo
C. Cá
D. Đậu nành
E. Đậu phụng
1

8. Nhu cầu Protid của người trưởng thành theo đề nghị của Viện Dinh Dưỡng Việt

9.

10.

11.

12.

13.

14.

nam:
A. 10%  1 tổng số năng lượng
B. 11%  1
C. 12%  1
D. 13%  1
E. 14%  1
Vai trò nào trong số các vai trò sau đây của Lipid là quan trọng nhất trong dinh
dưỡng người?
A. Tham gia cấu tạo tế bào
B. Sinh năng lượng
C. Cung cấp các vitamin tan trong lipid
D. Gây hương vị thơm ngon cho bữa ăn
E. Là tổ chức bảo vệ, tổ chức đệm của các cơ quan trong cơ thể
Chất nào trong số các chất sau đây là yếu tố quan trọng điều hòa chuyển hóa
cholesterol?
A. Cephalin
B. Lecithin
C. Serotonin
D. Glycerin
E. Cả 4 câu trả lời trên là sai
Khi đốt cháy hoàn toàn 1gam Lipid trong cơ thể, sẽ cung cấp (Kcal)
A. 5
B. 6
C. 7
D. 8
E. 9
Nhu cầu Lipid của người trưởng thành theo đề nghị của Viện Dinh Dưỡng Việt
nam:
A. 14% tổng số năng lượng
B. 16%
C. 18%
D. 20%
E. 22%
Giá trị dinh dưỡng của chất béo phụ thuộc vào các yếu tố sau:
A. Hàm lượng các vitamin A, D, E... và phosphatid
B. Hàm lượng các acid béo chưa no cần thiết và phosphatid
C. Hàm lượng các vitamin A, D, E...; acid béo no và phosphatid
D. Hàm lượng các vitamin A, D, E...; acid béo chưa no cần thiết và
phosphatid
E. Hàm lượng phosphatid, acid béo no và tính chất cảm quan tốt.
Thực phẩm nào sau đây có hàm lượng chất béo cao nhất?
2

15.

16.

17.

18.

19.

20.

A. Thịt heo
B. Đậu nành
C. Đậu phụng
D. Mè
E. Trứng gà vịt
Trong chương trình quốc gia phòng chống khô mắt do thiếu vitamin A, liều
vitamin A được dùng cho trẻ dưới 12 tháng:
A. 50.000 đơn vị quốc tế (UI)
B...
1. Trong các vai trò sau đây của protid, vai trò nào là quan trọng hơn cả?
A. Sinh năng lượng
B. Tạo hình
C. Chuyển hóa các chất dinh dưỡng khác
D. Kích thích ăn ngon
E. Bảo vệ cơ thể
2. Protid KHÔNG phải là thành phần cấu tạo của:
A. Enzyme
B. Kháng thể
C. Máu
D. Nhân tế bào
E. Hormone sinh dục
3. Khi đốt cháy hoàn toàn 1gam Protid trong cơ thể, sẽ cung cấp (Kcal)
A. 3,0
B. 3,5
C. 4,0
D. 4,5
E. 5,0
4. Bộ ba acid amin nào sau đây được xem là quan trọng nhất trong dinh dưỡng
người
A. Leucin, Isoleucin, Lysin
B. Lysin, Tryptophan, Phenylalanin
C. Tryptophan, Phenylalanin, Valin
D. Lysin, Tryptophan, Methionin
E. Phenylalanin, Valin, Treonin
5. Dinh dưỡng cho người trưởng thành cần bao nhiêu acid amin cần thiết?
A. 6
B. 7
C. 8
D. 9
E. 10
6. Dinh dưỡng cho trẻ em cần bao nhiêu acid amin cần thiết?
A. 6
B. 7
C. 8
D. 9
E. 10
7. Trong các thực phẩm sau đây, loại nào có hàm lượng protid cao nhất?
A. Ngũ cốc
B. Thịt heo
C. Cá
D. Đậu nành
E. Đậu phụng
1
Bài tập dinh duỡng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập dinh duỡng - Người đăng: lyngoc120995
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
75 Vietnamese
Bài tập dinh duỡng 9 10 473