Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo dịch bệnh

Được đăng lên bởi Diệp Nguyễn
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 357 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CĐGD HUYỆN THIỆU HOÁ

Công đoàn THCS TT Vạn Hà

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Vạn Hà, ngày 18 tháng 02 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRƯỚC, TRONG VÀ SAU TẾT QUÝ TỴ 2013

Đơn vị: Công đoàn Trường THCS Thi trấn Vạn Hà
Thực hiện công văn số 244/ PGD & ĐTcủa Phòng GD & ĐT Huyện Thiệu Hoá
ngày 17 tháng 12 năm 2012 về tổ chức tết nguyên đán Quý Tỵ 2013; công văn số
165/SGDĐT-VP của Sở GD&ĐT Thanh Hoá ngày 25 tháng 01 năm 2013 về việc điều
chỉnh thời gian nghỉ tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013;
Thực hiện kế hoạch trước trong và sau tết của UBND Thị trấn Vạn Hà.
Công đoàn trường THCS Thị trấn Vạn hà xin báo cáo tình hình trước, trong và sau tết
Quý Tỵ như sau:
I/ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN VÀ CAM KẾT :

- Tuyên truyền cho CB, GV, CNV, phụ huynh và học sinh biết được nội dung kế hoạch
trước, trong và sau tết Quý Tỵ.
- Tiến hành cho CB, GV, CNV; các tổ chức và học sinh cam kết trước nhà trường và
UBND Thị Trấn
Kết quả:
- Có 481/481 học sinh cam kết không vi phạm các nội dung mà đã cam kết.
- Có 38/38 Đoàn viên công đoàn cam kết không vi phạm các nội dung trong cam kết
- Công đoàn, đoàn Thanh niên, Đội đã thực hiện cam kết trước chi bộ nhà trường.
Cụ thể:
1/ Về phía học sinh: Mỗi học sinh phải cam kết bằng văn bản trước lớp, nhà trường
và gia đình (Có xác nhận của gia đình) để nộp cho nhà trường với các nội dung sau:
- Không uống rượu bia say xỉn, làm mất trật tự an ninh.
- Không cố tình gây tiếng ồn lớn trong khu vực nhà trường, địa phương.

1

- Không mua bán, đốt các loại pháo nổ, chất cháy, đồ chơi trẻ em mang tính chất nguy
hiểm.
- Không gây gỗ đánh nhau, xúi dục đánh nhau.
- Không vi phạm các tai tệ nạn xã hội như ma tuý, đánh bài bạc. Tích cực tố giác các
biểu hiện, hành vi có dấu hiệu vi phạm như: Đánh bài bạc, buôn bán, tàng trưc chất ma
tuý, mua bán pháo nổ, làm mất trật tự với Nhà trường và công an Thị trấn.
- Chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông. Không lạng lách đánh võng, phóng nhanh
vượt ẩu, lai đèo người, hàng quá qui định, không sử dụng xe máy khi chưa có bằng lái
theo quy định.
- Tham gia dọn vệ sinh trường lớp và vệ sinh đường phố, thôn, xóm nơi cư trú; chú ý
giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh công cộng; thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn thực
phẩm.
- Tuyên truyền cho các thành viên trong gia đình, trong lớp học, trong trường cùng chấp
hành tốt các quy định của Đảng, Nhà nước, nhất là thực hiện tốt việc bảo quản CSVC
trường học, công tác phòng cháy, chữa cháy.
- Thực hiện nghiêm túc lịch trực tết, lịch nghỉ tết Quý Tỵ của nh...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Vạn Hà, ngày 18 tháng 02 năm 2013
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRƯỚC, TRONG VÀ SAU TẾT QUÝ TỴ 2013
Đơn vị: Công đoàn Trường THCS Thi trấn Vạn Hà
Thực hiện công văn s 244/ PGD & ĐTcủa Phòng GD & ĐT Huyện Thiệu Hoá
ngày 17 tháng 12 năm 2012 về tổ chức tết nguyên đán Quý Tỵ 2013; công văn số
165/SGDĐT-VP của Sở GD&ĐT Thanh Hoá ngày 25 tháng 01 năm 2013 về việc điều
chỉnh thời gian nghỉ tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013;
Thực hiện kế hoạch trước trong và sau tết của UBND Thị trấn Vạn Hà.
Công đoàn trường THCS Thị trấn Vạn xin báo cáo tình hình trước, trong sau tết
Quý Tỵ như sau:
I/ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN VÀ CAM KẾT :
- Tuyên truyền cho CB, GV, CNV, phụ huynh và học sinh biết được nội dung kế hoạch
trước, trong và sau tết Quý Tỵ.
- Tiến hành cho CB, GV, CNV; c tổ chức học sinh cam kết trước nhà trường và
UBND Thị Trấn
Kết quả:
- Có 481/481 học sinh cam kết không vi phạm các nội dung mà đã cam kết.
- Có 38/38 Đoàn viên công đoàn cam kết không vi phạm các nội dung trong cam kết
- Công đoàn, đoàn Thanh niên, Đội đã thực hiện cam kết trước chi bộ nhà trường.
Cụ thể:
1/ V phía học sinh: Mỗi học sinh phải cam kết bằng văn bản trước lớp, nhà trường
và gia đình (Có xác nhận của gia đình) để nộp cho nhà trường với các nội dung sau:
- Không uống rượu bia say xỉn, làm mất trật tự an ninh.
- Không cố tình gây tiếng ồn lớn trong khu vực nhà trường, địa phương.
1
CĐGD HUYỆN THIỆU HOÁ
Công đoàn THCS TT Vạn Hà
báo cáo dịch bệnh - Trang 2
báo cáo dịch bệnh - Người đăng: Diệp Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
báo cáo dịch bệnh 9 10 233