Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập tại trạm y tế Hồng sơn, Mỹ Đức, Hà Nội

Được đăng lên bởi Nguyen Kien
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 440 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Báo cáo thực tập tại trạm y tế xã Hồng Sơn và
bệnh viện đa khoa huyện Mỹ Đức
LỜI MỞ ĐẦU
Từ buổi sơ khai, khi con người vẫn còn hệ tư tưởng mông muội có một
đấng tối cao nào đó sinh ra họ và ban phát sự sống cho muôn loại, vì vậy mỗi
người khi bị bệnh họ chỉ cần xin thượng đế mà hộ luôn tôn thời cứu vớt họ,
mỗi khi có người chết họ cho rằng đó là sự trừng phạt của đấng tối cao chứ
không hề nghĩ đến việc phòng và chữa bệnh cho bản thân.
Với sự phát triển không ngừng của loài người tầm hiểu biết rộng hơn
thì những suy nghĩ kia dần biến mất con người đã nhận thức được tầm quan
trọng của chính mình là thứ tài sản vô giá của xã hội và sức khỏe là tài sản vô
giá là nhu cầu và quyền cơ bản mà mỗi con người và ngành y tế ra đời để thực
hiện sứ mệnh cao cả đó. Được thành lập vào ngày 26 tháng 10 năm 1990 Hội điều dưỡng Việt
Nam đã không ngừng phấn đấu nâng cao chất lượng chăm sóc theo lời dạy
của Bác “Lương y như từ mẫu”. Những người điều dưỡng hôm nay không
còn là trợ tá phục tùng theo sự chỉ bảo của bác sĩ mà họ còn có khả năng làm
việc độc lập chủ động đáp ứng nhu cầu của người bệnh đồng thời thực hiện
đầy đủ y lệnh của bác sĩ. Ngoài ra họ còn phối hợp với bác sĩ và các điều
dưỡng viên khác để phục vụ chăm sóc người bệnh 1 cách tốt nhất và toàn
diện. Với mục tiêu đào tạo ra các thế hệ điều dưỡng viên vừa có chuyên môn
giỏi, vừa có đạo đức nghề nghiệp trong sáng, Trường Cao đẳng y tế Hà Đông
đã và đang phấn đấu trở thành trung tâm đào tạo cán bộ điều dưỡng có ích
cho quê hương đất nước. Sau gần 2 năm học tập và rèn luyện dưới mái trường này em đã được
1

các thày cô giáo chỉ bảo tận tình và trang bị cho mình 1 vốn kiến thức nhỏ
nhưng tương đối vững vàng. Song lý thuyết phải đi đôi với thực hành nhất là
nghề y cần phải có đôi tay khéo léo và nhạy bén. Vì vậy mà nhà trường công
đoàn, phòng đào tạo đã phân công chúng em đi thực tế tốt nghiệp ở bệnh viện
huyện Mỹ Đức và trạm y tế xã Hồng Sơn trong thời gian 8 tuần.
Trong đợt đi thực tế này ngoài những kiến thức đã được học, được
phục vụ nhân dân em còn học hỏi thêm được rất nhiều điều về cách tiếp cận
với dân cũng như cách làm việc ở cơ sở. Để báo cáo kết quả kết quả em viết
bản thu hoạch nhằm tổng kết những thành quả đã gặt hái được trong thời gian
đi thực tế.

Bản báo cáo của em gồm 4 phần:
Phần I: Giới thiệu chung về trạm y tế xã Hồng Sơn và bệnh viện đa
khoa huyện Mỹ Đức
Phần II: - Những chỉ tiêu tay nghề và những công việc đã làm
- Những điểm mạnh và những tồn tại cần khắc phục
Phần III: Kiến nghị và hướng giải ...
Báo cáo thực tập tại trạm y tế xã Hồng Sơn và
bệnh viện đa khoa huyện Mỹ Đức
LỜI MỞ ĐẦU
Từ buổi sơ khai, khi con người vẫn còn hệ tư tưởng mông muội có một
đấng tối cao nào đó sinh ra họ và ban phát sự sống cho muôn loại, vì vậy mỗi
người khi bị bệnh họ chỉ cần xin thượng đế mà hộ luôn tôn thời cứu vớt họ,
mỗi khi có người chết họ cho rằng đó là sự trừng phạt của đấng tối cao chứ
không hề nghĩ đến việc phòng và chữa bệnh cho bản thân.
Với sự phát triển không ngừng của loài người tầm hiểu biết rộng hơn
thì những suy nghĩ kia dần biến mất con người đã nhận thức được tầm quan
trọng của chính mình là thứ tài sản vô giá của xã hội và sức khỏe là tài sản vô
giá là nhu cầu và quyền cơ bản mà mỗi con người và ngành y tế ra đời để thực
hiện sứ mệnh cao cả đó. Được thành lập vào ngày 26 tháng 10 năm 1990 Hội điều dưỡng Việt
Nam đã không ngừng phấn đấu nâng cao chất lượng chăm sóc theo lời dạy
của Bác “Lương y như từ mẫu”. Những người điều dưỡng hôm nay không
còn là trợ tá phục tùng theo sự chỉ bảo của bác sĩ mà họ còn có khả năng làm
việc độc lập chủ động đáp ứng nhu cầu của người bệnh đồng thời thực hiện
đầy đủ y lệnh của bác sĩ. Ngoài ra họ còn phối hợp với bác sĩ và các điều
dưỡng viên khác để phục vụ chăm sóc người bệnh 1 cách tốt nhất và toàn
diện. Với mục tiêu đào tạo ra các thế hệ điều dưỡng viên vừa có chuyên môn
giỏi, vừa có đạo đức nghề nghiệp trong sáng, Trường Cao đẳng y tế Hà Đông
đã và đang phấn đấu trở thành trung tâm đào tạo cán bộ điều dưỡng có ích
cho quê hương đất nước. Sau gần 2 năm học tập và rèn luyện dưới mái trường này em đã được
1
Báo cáo thực tập tại trạm y tế Hồng sơn, Mỹ Đức, Hà Nội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập tại trạm y tế Hồng sơn, Mỹ Đức, Hà Nội - Người đăng: Nguyen Kien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Báo cáo thực tập tại trạm y tế Hồng sơn, Mỹ Đức, Hà Nội 9 10 437