Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo về nhãn thuốc trên thị trường

Được đăng lên bởi thanhkieu0901181227
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 210 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH
KHOA DƯỢC

BÁO CÁO
VỀ NHÃN THUỐC TRÊN THỊ TRƯỜNG
LỚP: 12CDS16

BUỔI THỰC TẬP: CHIỀU THỨ TƯ

NHÓM 1
NGUYỄN QUẾ PHƯƠNG

1211508847

VŨ ĐẶNG KIỀU THANH

1211508791

LÊ THỊ LÝ

121150

HỒ LÊ TRÚC LY

12115

NGUYỄN HỮU KHA

12115

Tp. HỒ CHÍ MINH
Năm 2014

...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH
KHOA DƯỢC
BÁO CÁO
VỀ NHÃN THUỐC TRÊN THỊ TRƯỜNG
LỚP: 12CDS16 BUỔI THỰC TẬP: CHIỀU THỨ TƯ
NHÓM 1
NGUYỄN QUẾ PHƯƠNG 1211508847
VŨ ĐẶNG KIỀU THANH 1211508791
LÊ THỊ LÝ 121150
HỒ LÊ TRÚC LY 12115
NGUYỄN HỮU KHA 12115
Báo cáo về nhãn thuốc trên thị trường - Trang 2
Báo cáo về nhãn thuốc trên thị trường - Người đăng: thanhkieu0901181227
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Báo cáo về nhãn thuốc trên thị trường 9 10 887