Ktl-icon-tai-lieu

Bệnh cúm gia cầm

Được đăng lên bởi 09142126-st-hcmuaf-edu-vn
Số trang: 68 trang   |   Lượt xem: 2230 lần   |   Lượt tải: 1 lần
- Avian Influenza
- Bird Flu

1

KHÁI NIỆM
Bệnh cúm gia cầm là bệnh truyền nhiễm cấp tính, rất nguy
hiểm

Gây bệnh trên nhiều loài động vật nuôi, hoang dã và kể cả
người (chim hoang và gia cầm như gà vịt chim, vịt trời, le le v.v…).
Gây thiệt hại nặng nề về kinh tế
- trực tiếp: gia cầm chết bệnh, buộc phải tiêu hủy
- gián tiếp: cấm xuất khẩu thịt, sản phẩm gia cầm
- Nguy hiểm sức khỏe cộng đồng

BỘ MÔN VI SINH - TRUYỀN

NHIỄM,

KHOA CNTY, DHNL TP. HCM

31 MAY 2013

- Avian Influenza
- Bird Flu

2

CĂN BỆNH

Virus cúm gia cầm thuộc
- Họ Orthomyxoviridae
- Giống Influenzavirus A
Hình dạng thay đổi từ hình cầu đến đa hình, có khi hình sợi. Đường
kích của hạt virus rất nhỏ, từ 80 đến 120nm.

Thuộc nhóm ARN virus và có vỏ bọc (trên vỏ bọc có 2 gai HA và
NA).
- Virus cúm gia cầm có 16 kháng nguyên HA – Hemagglutinin
Antigen (H1 – H16) và 9 kháng nguyên NA – Neuraminidase Antigen (N1 –
N9).
BỘ MÔN VI SINH - TRUYỀN

NHIỄM,

KHOA CNTY, DHNL TP. HCM

31 MAY 2013

- Avian Influenza
- Bird Flu

3

CĂN BỆNH

HA
NA

BỘ MÔN VI SINH - TRUYỀN

NHIỄM,

KHOA CNTY, DHNL TP. HCM

31 MAY 2013

- Avian Influenza
- Bird Flu

4

CĂN BỆNH

Hemagglutinin (H) subtypes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Người
+ + +
Ngựa
+
+
Heo
+ +
Gia cầm
+ + + + + + + + + + + + + + + +
Neuraminidase (N) subtypes

1 2 3 4 5 6 7 8 9
+ +
+ +
+ +
+ + + + + + + + +

Người
Ngựa
Heo
Gia cầm

BỘ MÔN VI SINH - TRUYỀN

NHIỄM,

KHOA CNTY, DHNL TP. HCM

31 MAY 2013

- Avian Influenza
- Bird Flu

5

CĂN BỆNH

 Năm

2004-2005: Việt Nam + Cambodia+ ThaiLand: virus
thuộc nhánh 1 (clade 1)
Năm 2003-2004: Trung Quốc + Indonesia: Virus thuộc
nhánh 2
Từ 2005: Thai Lan và Việt Nam có thêm virus nhánh 2 và
3 subclade chính là 2.2; 2.1; 2.3

Theo Nguyễn Tiến Dũng (2008) đã xác định virus Cúm ở
Việt Nam thuộc nhánh 2, gồm 2.3.2 và 2.3.4
BỘ MÔN VI SINH - TRUYỀN

NHIỄM,

KHOA CNTY, DHNL TP. HCM

31 MAY 2013

- Avian Influenza
- Bird Flu

6

CĂN BỆNH

 Theo Ngọc Dung (báo Người Lao Động 18/2/2012) cho biết thông tin

từ Cục Thú y: virus H5N1 ở Việt Nam có biến đổi gen.
 Trước đây virus H5N1 có 3 nhánh
- Nhánh 1: ở các tỉnh phía Nam
- Nhánh 2: là 2.3.4: ở các tỉnh phía Bắc
- Nhánh 7

 Gần đây tại các tỉnh phía Bắc phát hiện virus Cúm có 1 nhánh phụ
mới ký hiệu là: 2.3.2 và chia thành 2 nhóm (2.3.2a và 2.3.2b)
 Với nhóm virus cũ vaccine phòng bệnh chỉ có hiệu quả khoảng 75%,
còn nhóm virus mới vaccine không có hiệu quả phòng bệnh. Ở các tỉnh
phía Nam, vaccine H5N1 chủng Re-5 của Trung Quốc vẫn có hiệu quả.
BỘ M...
31 MAY 2013
B MÔN VI SINH - TRUYN NHIM, KHOA CNTY, DHNL TP. HCM
1
- Avian Influenza
- Bird Flu
KHÁI NIM
Bệnh cúm gia cầm bệnh truyền nhiễm cấp tính, rất nguy
hiểm
Gây bệnh trên nhiều loài động vt nuôi, hoang kể cả
người (chim hoang gia cầm như vịt chim, vịt trời, le le v.v).
Gây thiệt hại nặng nề về kinh tế
- trực tiếp: gia cầm chết bệnh, buộc phải tiêu hủy
- gián tiếp: cấm xuất khẩu thịt, sản phẩm gia cầm
- Nguy hiểm sức khỏe cộng đồng
Bệnh cúm gia cầm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bệnh cúm gia cầm - Người đăng: 09142126-st-hcmuaf-edu-vn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
68 Vietnamese
Bệnh cúm gia cầm 9 10 152