Ktl-icon-tai-lieu

bệnh học mắt

Được đăng lên bởi Lãn Nhân
Số trang: 107 trang   |   Lượt xem: 3131 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỆNH HỌC MẮT
TÀI LIỆU SƯU TẦM – TỔNG HỢP – DỊCH

Giới thiệu Information Mục lục

Biên soạn ebook : Lê Đình Sáng
ĐẠI HỌC Y KHOA HÀ NỘI
Trang web : 
Email : Lesangmd@gmail.com, bachkhoayhoc@gmail.com
Điện thoại : 0973.910.357

THÔNG TIN
THÔNG BÁO VỀ VIỆC XUẤT BẢN BÁCH KHOA Y HỌC 2010 :
Theo yêu cầu và nguyện vọng của nhiều bạn đọc, khác với Bách Khoa Y Học các phiên bản trước, bên
cạnh việc cập nhật các bài viết mới và các chuyên khoa mới,cũng như thay đổi cách thức trình bày, Bách
Khoa Y Học 2010 được chia ra làm nhiều cuốn nhỏ, mỗi cuốn bao gồm một chủ đề của Y Học, như thế sẽ
giúp bạn đọc tiết kiệm được thời gian tra cứu thông tin khi cần. Tác giả xin chân thành cám ơn tất cả
những ý kiến đóng góp phê bình của qu{ độc giả trong thời gian qua. Tất cả các cuốn sách của bộ sách
Bách Khoa Y Học 2010 bạn đọc có thể tìm thấy và tải về từ trang web  được Lê Đình
Sáng xây dựng và phát triển.
ỦNG HỘ :

Tác giả xin chân thành cám ơn mọi sự ủng hộ về mặt tài chính để giúp cho Bách Khoa Y Học được phát
triển tốt hơn và ngày càng hữu ích hơn.
Mọi tấm lòng ủng hộ cho việc xây dựng một website dành cho việc phổ biến tài liệu học tập và giảng dạy
Y Khoa của các cá nhân và Doanh nghiệp xin gửi về :
Tên ngân hàng : NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
Tên tài khoản ngân hàng : Lê Đình Sáng
Số tài khoản : 5111-00000-84877

CẢNH BÁO :

TÀI LIỆU NÀY CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO nhằm mục đích nâng cao hiểu biết về Y khoa.
Tuyệt đối không được tự ý áp dụng các thông tin trong ebook này để chẩn đoán và tự điều trị bệnh, nhất
là với những người không thuộc nghành Y . Tác giả ebook này không chịu bất cứ trách nhiệm gì liên quan
đến việc sử dụng thông tin trong cuốn sách để áp dụng vào thực tiễn của bạn đọc. Đây là tài liệu sưu
tầm từ nhiều tác giả khác nhau, nhiều cuốn sách khác nhau, chưa được kiểm chứng , vì thế mọi thông tin
trong cuốn sách này đều chỉ mang tính chất tương đối . Cuốn sách này được phân phát miễn phí với mục
đích sử dụng phi thương mại, bất cứ hành vi nào liên quan đến việc mua bán, trao đổi, chỉnh sửa, in ấn
cuốn sách này vào bất cứ thời điểm nào đều là bất hợp lệ . Nội dung cuốn ebook này có thể được thay
đổi và bổ sung bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

GIỚI THIỆU
Bộ sách này được Lê Sáng sưu tầm , biên dịch và tổng hợp với mục đích cung cấp một nguồn tài liệu
tham khảo hữu ích cho các bạn sinh viên y khoa, và tất cả những ai có nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu, tra
cứu , tham khảo thông tin y học.
Với tiêu chí là bộ...
BNH HC MT
TÀI LIM TNG HP DCH
Gii thiu Information Mc lc
Biên son ebook : 
I HC Y KHOA HÀ NI
Trang web : www.ykhoaviet.tk
Email : Lesangmd@gmail.com, bachkhoayhoc@gmail.com
n thoi : 0973.910.357
THÔNG TIN
THÔNG BÁO V VIC XUT BN BÁCH KHOA Y HC 2010 :
Theo yêu cu và nguyn vng ca nhiu bc, khác vi Bách Khoa Y Hc các phiên bc, bên
cnh vic cp nht các bài vit mi và các chuyên khoa mi cách thc trình bày, Bách
Khoa Y Hc chia ra làm nhiu cun nh, mi cun bao gm mt ch  ca Y H s
giúp bc tit kic thi gian tra cu thông tin khi cn. Tác gi t c
nhng ý kic gi trong thi gian qua. Tt c các cun sách ca b sách
Bách Khoa Y Hc 2010 bc có th tìm thy và ti v t 
Sáng xây dng và phát trin.
NG H :
bệnh học mắt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bệnh học mắt - Người đăng: Lãn Nhân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
107 Vietnamese
bệnh học mắt 9 10 619