Ktl-icon-tai-lieu

bệnh học nội y huế tập 1

Được đăng lên bởi hai-tocbac
Số trang: 300 trang   |   Lượt xem: 4296 lần   |   Lượt tải: 4 lần
ÂAÛI HOÜC HUÃÚ
TRÆÅÌNG ÂAÛI HOÜC Y KHOA
BÄÜ MÄN NÄÜI

BÃÛNH LYÏ HOÜC NÄÜI
KHOA

Huãú - 2008

LỜI NÓI ĐẦU
Thực hiện chủ trương của Đại học Huế, được sự nhất trí của Ban Giám Hiệu Trường đại
học Y khoa Huế, Bộ Môn Nội tiến hành phổ biến giáo trình điện tử Y khoa lần đầu tiên. Đây là
một phương tiện thông tin phổ biến nhất và thích hợp cho các đối tượng sinh viên, học viên ở
khắp mọi nơi có thể tham khảo các bài giảng nội khoa. Đây các bài giảng được chọn lọc, tập
trung vào một số nội dung cơ bản nhất. Một số hình ảnh và sơ đồ của bài giảng do đó sẽ không
được đưa vào. Quí độc giả có thể liên hệ tham khảo các phần chi tiết ở tập giáo trình hoàn chỉnh
của Bộ Môn Nội hoặc với các trưởng phân môn liên hệ.
Chúng tôi cũng xin lưu ý việc sao chép một phần hoặc toàn bộ tập bài giảng này ngoài
mục đích học tập cần có sự đồng ý của đơn vị chủ quản hoặc tác giả.
Chân thành cám ơn sự quan tâm và hợp tác cũng như rất mong sự góp ý phê bình của quí
độc giả .
TM. Ban chủ nhiệm Bộ Môn Nội kiêm Chủ biên
PGS.TS. Huỳnh văn Minh
hvminh@dng.vnn.vn
hvminhdr@yahoo.com

1

CHƢƠNG I

TIM MẠCH
THẤP TIM
Mục tiêu
1. Nắm đƣợc các dấu chứng lâm sàng và cận lâm sàng của thấp tim.
2. Vận dụng để chẩn đoán và điều trị thấp tim.
3. Nắm đƣợc tầm quan trọng của phòng thấp sơ cấp và thứ cấp.
Nội dung
I. ĐẠI CƢƠNG
1. Thấp tim: là một bệnh viêm nhiễm toàn thể, biểu hiện ở nhiều cơ quan mà chủ yếu là ở
khớp và tim, bệnh có những đặc điểm sau:
- Là hậu quả chậm của viêm đƣờng hô hấp trên do liêu cầu tan huyết nhóm A.
- Xuất hiện thành từng đợt cách nhau hàng tháng, hàng năm có khi cả chục năm.
- Cơ chế sinh bệnh nghiêng về tự miễn.
- Thƣơng tổn van tim có thể mãn tính, tiến triển đƣa đến suy tim.
- Phòng bệnh thƣờng hiệu quả.
2. Dịch tễ học
- Tuổi trẻ: 5 -15 tuổi.
- Mùa lạnh ẩm làm dễ viêm họng.
- Sinh hoạt vật chất: bệnh thƣờng gặp ở các nƣớc chậm phát triển, có điều kiện sống
thấp.
- Bệnh xảy ra sau viêm họng do liên cầu, hoặc nhiễm liên cầu nhƣng không có triệu
chứng, bệnh dễ tái phát nhất là ở bệnh nhân thấp tim cũ.
II. BỆNH NGUYÊN, CƠ CHẾ SINH BỆNH
1. Bệnh nguyên
Liên cầu tan huyết nhóm A là vi trùng gây bệnh do hiện tƣợng quá mẫn sau nhiễm liên cầu.
Nếu căn cứ vào phân loại theo Protein M thì có khoảng 60 type khác nhau, liên cầu gây viêm
họng thuộc type 1, 2, 4, 12. Tỷ lệ mắc bệnh khoảng 30%.
2. Cơ chế sinh bệnh
- Chƣa rõ, nghiêng về tự miễn. Có sự tƣơng tự giữa kháng nguyên của liên cầu và
kháng nguyên tim (mang kháng thể chống liêu cầu và tim, protein M, kháng nguyên
glycoprotein đặc biệ...
ÂAÛI HOÜC HUÃÚ
TRÆÅÌNG ÂAÛI HOÜC Y KHOA
BÄÜ MÄN NÄÜI
BÃÛNH LYÏ HOÜC NÄÜI
KHOA
Huãú - 2008
bệnh học nội y huế tập 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bệnh học nội y huế tập 1 - Người đăng: hai-tocbac
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
300 Vietnamese
bệnh học nội y huế tập 1 9 10 100