Ktl-icon-tai-lieu

Bệnh phong

Được đăng lên bởi Tây Cuồng
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 498 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Dịch tễ, căn nguyên, cách lây truyền
Bệnh phong thường gọi là “Bệnh hủi” (Miền Bắc), “Bệnh cùi” (Miền Nam),
bệnh phong (Miền Trung). Bệnh đã lưu hành hàng nghìn năm nay ở khắp tất cả các
châu lục. Đây là một bệnh nhiễm trùng, lây lan từ người này sang người khác, hàng
triệu người đang nằm trong nguy cơ mắc bệnh. Khi đã mắc bệnh phong mà không
được phát hiện sớm và điều trị kịp thời đúng đắn, đầy đủ thì bệnh sẽ gây nhiều
những tàn tật, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt của cộng đồng dân cư.
Từ đó có những thành kiến sai lầm làm tổn hại đến cả tâm tư, tình cảm của người
mắc bệnh phong.
1. Tình hình bệnh phong trên thế giới và Việt Nam:
1.1. Tình hình bệnh phong ở các khu vực trên thế giới (đầu năm 2008
-WHO).
1.2. Ba nước chưa đạt tiêu chuẩn LTBP (đầu năm 2008 - WHO) - Dân số
> 1.000.000
1.3. Tình hình bệnh phong ở khu vực Tây Thái Bình Dương (đầu năm
2008 - WHO)
2. Tình hình bệnh phong ở Việt Nam:
2.1. Các chỉ số thiết yếu về bệnh phong.
Tại Việt Nam, bệnh phong cũng đã xuất hiện từ xa xưa và là một trong
những vấn đề xã hội trầm trọng.
Trước năm 1950 và dưới thời Pháp thuộc, người bệnh không được chữa trị
và được tập trung vào các trại phong xây dựng ở những nơi xa xôi, hẻo lánh.
Những bệnh nhân phong bị lở loét, cụt rụt … đã gây nên những thành kiến sai lầm
làm cho người dân sợ hại, xa lánh, ghét bỏ người bệnh, bố mẹ xa con, vợ lìa chồng,
có khi xảy ra sự kiện rất thương tâm.
Từ sau Cách mạng Tháng 8, nhất là sau Hiệp định Genevơ (1954) Nhà nước
Việt Nam bắt đầu chú ý và có chủ trương phòng chống bệnh phong trong nhân dân.
Cũng từ đó tình hình bệnh phong mới được từng bước làm sáng tỏ.
1

Năm 1959 những cuộc điều tra dịch tễ học đầu tiên đã được tiến hành ở miền
bắc Việt Nam.
2.2. Tại Vĩnh Phúc:
Phân tích bảng số liệu chúng ta thấy:
Vấn đề tàn tật vẫn là gánh nặng cho chương trình và chưa được giải quyết có
hệ thống, kèm theo đó là vấn đề phục hồi chức năng, phục hồi nghề nghiệp, phục
hồi xã hội cho gia đình, con cái của người bệnh.
3. Căn nguyên và lây truyền:
3.1. Căn nguyên:
- Bệnh phong không phải là một bệnh di truyền.
- Bệnh phong là một bệnh mãn tính, gây ra bởi trực khuẩn Hansen
(Mycobacterium Leprae) được nhà bác học Armeuer Hansen người Nauy tìm ra
năm 1873.
- Trực khuẩn phong là một trực khuẩn hình que, khi nhuộm Zichl-Neelsen
bắt màu đỏ (giống trực khuẩn lao).
- Trực khuẩn nằm trong tế bào, có ái tính đặc biệt với tế bào thần kinh
(Schwann) và các tế bào thuộc hệ thống võng mạc nội mô.
- Chưa nuôi cấy được trên môi trường nhân tạo, c...
Dịch tễ, căn nguyên, cách lây truyền
Bệnh phong thường gọi “Bệnh hủi” (Miền Bắc), “Bệnh cùi” (Miền Nam),
bệnh phong (Miền Trung). Bệnh đã lưu hành hàng nghìn năm nay ở khắp tất cả các
châu lục. Đây là một bệnh nhiễm trùng, lây lan từ người này sang người khác, hàng
triệu người đang nằm trong nguy mắc bệnh. Khi đã mắc bệnh phong mà không
được phát hiện sớm điều trị kịp thời đúng đắn, đầy đủ thì bệnh s gây nhiều
những tàn tật,nh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt của cộng đồng dân cư.
Từ đó những thành kiến sai lầm làm tổn hại đến cả tâm tư, tình cảm của người
mắc bệnh phong.
1. Tình hình bệnh phong trên thế giới và Việt Nam:
1.1. Tình hình bệnh phong các khu vực trên thế giới (đầu năm 2008
-WHO).
1.2. Ba nước chưa đạt tiêu chuẩn LTBP (đầu năm 2008 - WHO) - Dân số
> 1.000.000
1.3. nh nh bệnh phong khu vực Tây Thái nh Dương (đầu năm
2008 - WHO)
2. Tình hình bệnh phong ở Việt Nam:
2.1. Các chỉ số thiết yếu về bệnh phong.
Tại Việt Nam, bệnh phong cũng đã xuất hiện từ xa xưa một trong
những vấn đề xã hội trầm trọng.
Trước năm 1950 dưới thời Pháp thuộc, người bệnh không được chữa trị
được tập trung vào các trại phong xây dựng những i xa xôi, hẻo lánh.
Những bệnh nhân phong bị lở loét, cụt rụt đã gây nên những thành kiến sai lầm
làm cho người dân sợ hại, xa lánh, ghét bỏ người bệnh, bố mẹ xa con, vợ lìa chồng,
có khi xảy ra sự kiện rất thương tâm.
Từ sau Cách mạng Tháng 8, nhất sau Hiệp định Genevơ (1954) Nhà nước
Việt Nam bắt đầu chú ý và có chủ trương phòng chống bệnh phong trong nhân dân.
Cũng từ đó tình hình bệnh phong mới được từng bước làm sáng tỏ.
1
Bệnh phong - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bệnh phong - Người đăng: Tây Cuồng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Bệnh phong 9 10 38