Ktl-icon-tai-lieu

Bệnh sinh và lâm sàng của hẹp ống sống thắt lưng-cùng

Được đăng lên bởi Đỗ Công Thương
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 340 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyên đề 2

Bệnh sinh và lâm sàng của hẹp ống sống thắt
lưng-cùng

Cơ chế bệnh sinh hẹp ống sống thắt lưng

Cơ chế bệnhsinh trượt đốt sống thắt lưng do

Thoái hóa đĩa đệm

Thoái hóa khối khớp bên

THOÁI HÓA
Khối khối bên
Khối khối bên

Khoang đĩa đệm





Biến dạng.
Mất vững.
Hiện tượng tự cứng khớp.

Thoái hóa
khối khớp
bao
m
Viê
ịch
d
t
hoạ

bên

Rá
ch

bao
nh
ân
đệm

Biến dạng
Th
oá
su
n

ih

óa

ch
Rá

Thoát vị đĩa
đệm

g
von

xơ

Hẹp ngách
bên
hớp
k
Bao
leo
g
n
lo

Tho
át

vị đ
ĩa

đệm

Mất vững
e đĩ
h
k
Hẹp
đệm

Bán
trât
mấu
khớ
p

Trượt thoái
hóa

a

Hẹp bên ống
sống
ơ
Chôi xư

ng

Chôi
xươn
g

Cứng khớp
Phi
đạ

i kh
ối
khớ
p ba
n
sống

thân
i
ạ
đ
i
Ph
sống

Hẹp trung
tâm ống sống

Biếndạng

Mất vững

Thoái hóa tầng kế cân

Cứng khớp

Thoái hóa cột sống thắt lưng-cùng đa tầng

Trượt đốt sống thắt lưng-cùng đa tầng

Phân loại hẹp ống sống thắt lưng-cùng
Nguyên nhân

Vị tri

Giai phẫu

Tự phát
Bẩm sinh và phát triển

Trung tâm

Cô

Ngách bên

Ngực

Lỗ liên hợp

Lưng

Loạn sản sụn
Mắc phải

Thoái hóa

Kết

Trượt đốt

Sử dụng

Sau chấn

Rối loạn

hợp

sống

thuốc

thương

chuyển hóa

Lâm sàng

...


Bệnh sinh và lâm sàng của hẹp ống sống thắt lưng-cùng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bệnh sinh và lâm sàng của hẹp ống sống thắt lưng-cùng - Người đăng: Đỗ Công Thương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Bệnh sinh và lâm sàng của hẹp ống sống thắt lưng-cùng 9 10 517