Ktl-icon-tai-lieu

bệnh thalassemia

Được đăng lên bởi noitrunhi36
Số trang: 115 trang   |   Lượt xem: 5264 lần   |   Lượt tải: 8 lần
LỜI NÓI ĐẦU

Hiệp hội Thalassemia thế giới (TIF) được thành lập năm 1986 với mục
tiêu phòng bệnh Thalassemia và đẩy mạnh điều trị cho bệnh nhân Thalassemia
toàn cầu.
TIF có mục đích tổ chức các hiệp hội Thalasemia ở các nước và phát triển
sự đào tạo liên tục cho các nhân viên y tế về Thalassemia. Với mục đích đó, TIF
khuyến khích phát triển các hội kết hợp giữa cha mẹ bệnh nhân và bác sĩ để thúc
đẩy các nhà chuyên môn đẩy mạnh phương pháp điều trị cho bệnh nhân và
phòng bệnh hiệu quả. Các hội Thalassemia cũng có vai trò to lớn trong các chiến
dịch cảnh báo nguy cơ bệnh cho xã hội, một trong các hoạt động quan trọng
trong phòng chống Thalassemia.
TIF rất chú trọng đến việc giáo dục sức khoẻ sinh sản bằng cách tổ chức
các hội nghị, hội thảo và viết nhiều tài liệu, bằng nhiều loại ngôn ngữ, từ những
kiến thức phổ thông rộng rãi cho mọi người đến các kiến thức khoa học chuyên
sâu về Thalassemia.
Cuốn sách này sẽ cố gắng đưa đến cho các bậc cha mẹ những hiểu biết
cập nhật, đơn giản, có minh hoạ về mọi khía cạnh của Thalassemia như bệnh
nguyên, bệnh sinh, điều trị, phòng bệnh và khía cạnh tâm lý xã hội của người
bệnh.
TIF bày tỏ sự cám ơn tới tất cả các cộng tác viên khoa học, BS Androulla
Eleftherious vì đã nhận trách nhiệm viết cuốn sách này. Đó là giấc mơ thành
hiện thực.
Tôi tin chắc rằng, công việc kịp thời này sẽ giúp cho cha mẹ và bệnh nhân
sự hy vọng và tiếp tục giúp bệnh nhân những sự cần thiết để chiến đấu với bệnh
tật.

Chủ tịch TIF
Panos Englezos

1

SỰ CỐNG HIẾN

Cuốn sách này là sự cống hiến của tất cả các bệnh nhân Thalassemia trên
toàn thế giới, những người tôi đã gặp, những người tôi đã biết và hàng trăm
nghìn bệnh nhân trên khắp thế giới mà tôi không có dịp gặp gỡ.
Những người đã quyết định sống và chiến thắng bệnh tật đã khích lệ và
tiép sức cho tôi để hoà vào cuộc chiến đấu của họ. Sự khích lệ không mệt mỏi và
sự kiên nhẫn vô biên của họ đã thúc đẩy tôi phải chiến đấu để chiến thắng.

2

LỜI TÁC GIẢ

Bạn đọc thân mến,
Khi Ngài Chủ tịch TIF đề nghị tôi chấp bút viết cuốn sách Về
Thalassemia, tập trung vào vấn đề đáp ứng nhu cầu của gia đình người bệnh, tôi
phân vân không biết có làm được không. Đã có những cuốn sách trước đó được
các nhà khoa học hàng đầu viết thành công và được biết đến một cách rộng rãi.
Tuy nhiên, từ đó đến này, thế giới đã có nhiều thành tựu mới trong lĩnh vực
kiểm soát Thalassemia.
Tôi quyết định nhận trách nhiệm này để viết về những tiến bộ mới và cả
những lý do khác nữa. Trước tiên là vì tôi đã tham gia gắn bó với TIF...
LỜI NÓI ĐẦU
Hiệp hội Thalassemia thế giới (TIF) được thành lập năm 1986 với mục
tiêu phòng bệnh Thalassemia đẩy mạnh điều trị cho bệnh nhân Thalassemia
toàn cầu.
TIF có mục đích tổ chức các hiệp hội Thalasemia ở các nước và phát triển
sự đào tạo liên tục cho các nhân viên y tế về Thalassemia. Với mục đích đó, TIF
khuyến khích phát triển các hội kết hợp giữa cha mẹ bệnh nhân và bác sĩ để thúc
đẩy các nhà chuyên môn đẩy mạnh phương pháp điều trị cho bệnh nhân
phòng bệnh hiệu quả. Các hội Thalassemia cũng có vai trò to lớn trong các chiến
dịch cảnh báo nguy bệnh cho hội, một trong các hoạt động quan trọng
trong phòng chống Thalassemia.
TIF rất chú trọng đến việc giáo dục sức khoẻ sinh sản bằng cách tổ chức
các hội nghị, hội thảo viết nhiều tài liệu, bằng nhiều loại ngôn ngữ, từ những
kiến thức phổ thông rộng rãi cho mọi người đến các kiến thức khoa học chuyên
sâu về Thalassemia.
Cuốn sách này sẽ c gắng đưa đến cho các bậc cha mẹ những hiểu biết
cập nhật, đơn giản, minh hoạ về mọi khía cạnh của Thalassemia như bệnh
nguyên, bệnh sinh, điều trị, phòng bệnh khía cạnh tâm hội của người
bệnh.
TIF bày tỏ sự cám ơn tới tất cả các cộng tác viên khoa học, BS Androulla
Eleftherious đã nhận trách nhiệm viết cuốn sách này. Đó giấc thành
hiện thực.
Tôi tin chắc rằng, công việc kịp thời này sẽ giúp cho cha mẹ và bệnh nhân
sự hy vọng tiếp tục giúp bệnh nhân những sự cần thiết để chiến đấu với bệnh
tật.
Chủ tịch TIF
Panos Englezos
1
bệnh thalassemia - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bệnh thalassemia - Người đăng: noitrunhi36
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
115 Vietnamese
bệnh thalassemia 9 10 318