Ktl-icon-tai-lieu

Bộ câu hỏi Phương tễ VATM

Được đăng lên bởi ngocnq162
Số trang: 72 trang   |   Lượt xem: 2603 lần   |   Lượt tải: 17 lần
HỌC VIỆN Y DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM
BỘ CÂU HỎI THI TEST MÔN PHƯƠNG TỄ 1

CHƯƠNG I : ĐẠI CƯƠNG PHƯƠNG TỄ : Trang 02
Phần I : 20 câu :Chọn đáp án đúng nhất : Trang 02
Phần II: 15 câu : Chọn đáp án đúng : Trang 04
CHƯƠNG II : PHƯƠNG THUỐC GIẢI BIỂU : Trang 07
Phần I : 34 câu : Chọn đáp án đúng nhất : Trang 07
Phần II : 120 câu : Chọn đáp án đúng : Trang 11
CHƯƠNG III : PHƯƠNG THUỐC THANH NHIỆT : Trang 27
Phần I : 61 câu : Chọn đáp án đúng nhất : Trang 27
Phần II : 58 câu : Chọn đáp án đúng : Trang 34
CHƯƠNG VII : PHƯƠNG THUỐC TẢ HẠ : Trang 42
Phần I : 43 câu : Chọn đáp án đúng nhất : Trang 42
Phần II : 23 câu : Chọn đáp án đúng : Trang 47
CHƯƠNG XI : PHƯƠNG THUỐC TRỪ ĐÀM : Trang 51
Phần I : 102 câu : Chọn đáp án đúng nhất : Trang 51
Phần II : 70 câu : Chọn đáp án đúng : Trang 62

Bộ Câu Hỏi Ôn Thi Test Môn Phương Tễ 1 – Trịnh Văn Cường Y4A-K7
26.05.2015 – TYT HC + Page 1

HỌC VIỆN Y DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM
ĐẠI CƯƠNG PHƯƠNG TỄ
CHƯƠNG I : CHỌN ĐÁP ÁN ĐÚNG NHÁT
1.Những hạng mục nào dưới đây không thuộc phạm vi của tá dược
A.Tá sứ dược
B.Tá chế dược
C.Phản tá dược
D.Tá trợ dược
2.Những hạng mục nào dưới đây không thuộc nội dung của thập tễ
A.Hóa liễm
B.Tuyên thông
C.Ôn thanh
D.Khinh trọng
3.Những hạng mục nào dưới đây không thuộc phạm vi của quân dược
A.Lượng dùng nhiều nhất
B.Đúng với chủ bệnh
C.Là tác dụng trị liệu chủ yếu
D.Đúng với chủ chứng
4.Bổ thổ sinh kim thuộc pháp nào
A.Thanh pháp
B.Bổ pháp
C.Tiêu pháp
D.Hòa pháp
5.Bổ pháp thích hợp với
A.Can tỳ bất điều
B.Phong hàn biểu chứng
C.Ẩm thực đình trệ
D.Thủy không nuôi được mộc
6.Những vị thuốc có tinh dầu trong phương tễ khi sử dụng nên sắc
A.Sắc cùng
B.Sắc riêng
C.Sác sau
D.Sắc lửa to
7.Cách dùng thuốc và phương pháp uống thuốc để trị liệu hàn nhiệt trong chứng “
Chân hàn giả nhiệt “
A.Thuốc hàn uống lạnh
B.Thuốc nhiệt uống nóng
C.Thuốc hàn uống nóng
D.Thuốc nhiệt uống nguội
8.Bệnh ở thượng tiêu uống thuốc nên chú ý
A.Uống lúc sáng sớm
B.Uống lúc xế chiều
C.Uống trước ăn
D.Uống sau ăn

Bộ Câu Hỏi Ôn Thi Test Môn Phương Tễ 1 – Trịnh Văn Cường Y4A-K7
26.05.2015 – TYT HC + Page 2

HỌC VIỆN Y DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM
9.Pháp nào dưới đây không thuộc vào nội dung của bát pháp
A.Hạ pháp
B.Hòa pháp
C.Tiêu pháp
D.Cố pháp
10.Pháp điều trị nào dưới đây không thuộc vào phép điều trị vào vệ khí dinh huyết
A.Thanh dinh lương huyết
B.Thấu nhiệt truyền khí
C.Thanh nhiệt ở khí phận
D.Tả hạ dương minh nhiệt kết
11.Những hạng mục nào dưới đây không thuộc phạm vi của quân dược
A.Có tác dụng chính
B.Lượng dùng nhiều...
HỌC VIỆN Y DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM
Bộ Câu Hỏi Ôn Thi Test Môn Phương Tễ 1 Trịnh Văn Cường Y4A-K7
26.05.2015 TYT HC + Page 1
BỘ CÂU HỎI THI TEST MÔN PHƯƠNG TỄ 1
CHƯƠNG I : ĐẠI CƯƠNG PHƯƠNG TỄ : Trang 02
Phần I : 20 câu :Chọn đáp án đúng nhất : Trang 02
Phần II: 15 câu : Chọn đáp án đúng : Trang 04
CHƯƠNG II : PHƯƠNG THUỐC GIẢI BIỂU : Trang 07
Phần I : 34 câu : Chọn đáp án đúng nhất : Trang 07
Phần II : 120 câu : Chọn đáp án đúng : Trang 11
CHƯƠNG III : PHƯƠNG THUỐC THANH NHIỆT : Trang 27
Phần I : 61 câu : Chọn đáp án đúng nhất : Trang 27
Phần II : 58 câu : Chọn đáp án đúng : Trang 34
CHƯƠNG VII : PHƯƠNG THUỐC TẢ HẠ : Trang 42
Phần I : 43 câu : Chọn đáp án đúng nhất : Trang 42
Phần II : 23 câu : Chọn đáp án đúng : Trang 47
CHƯƠNG XI : PHƯƠNG THUỐC TRỪ ĐÀM : Trang 51
Phần I : 102 câu : Chọn đáp án đúng nhất : Trang 51
Phần II : 70 câu : Chọn đáp án đúng : Trang 62
Bộ câu hỏi Phương tễ VATM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bộ câu hỏi Phương tễ VATM - Người đăng: ngocnq162
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
72 Vietnamese
Bộ câu hỏi Phương tễ VATM 9 10 449