Ktl-icon-tai-lieu

Chẩn đoán điều trị bênh nội khoa

Được đăng lên bởi Việt Phương Phạm Thị
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 985 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ
VIÊM NÃO-MÀNG NÃO
NHIỄM TRÙNG
Viện các bệnh Truyền nhiễm và Nhiệt đới
Quốc gia

Mục tiêu
• Nêu được các căn nguyên quan trọng gây
viêm não-màng não nhiễm trùng
• Tiếp cận chẩn đoán được một bệnh nhân
viêm não-màng não nhiễm trùng
• Nêu được cách chẩn đoán và hướng điều
trị một số bệnh viêm não-màng não nhiễm
trùng thường gặp

Nhắc lại về giải phẫu
•
•
•
•
•
•
•
•

Da đầu
Sọ
Màng não cứng
Màng nhện
Khoang dưới nhện
Màng não mềm
Não
Não thất

Nhắc lại về giải phẫu

Nhắc lại về giải phẫu

...
CHẨN ĐOÁN ĐIỀU TRỊ
VIÊM NÃO-MÀNG NÃO
NHIỄM TRÙNG
Viện các bệnh Truyền nhiễm và Nhiệt đới
Quốc gia
Chẩn đoán điều trị bênh nội khoa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chẩn đoán điều trị bênh nội khoa - Người đăng: Việt Phương Phạm Thị
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Chẩn đoán điều trị bênh nội khoa 9 10 422