Ktl-icon-tai-lieu

Chương trình đào tạo Thạc sĩ Dược học

Được đăng lên bởi dinhha-nguyen
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1567 lần   |   Lượt tải: 4 lần
BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
THẠC SĨ
NGÀNH DƯỢC HỌC

HÀ NỘI - 2012

BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
THẠC SĨ
NGÀNH DƯỢC HỌC

6 Chuyên ngành:

1- Công nghệ dược phẩm và bào chế
2- Dược liệu – dược cổ truyền
3- Dược lý và Dược lâm sàng
4- Hóa sinh dược
5- Kiểm nghiệm thuốc-độc chất
6- Tổ chức quản lý dược

HÀ NỘI - 2012

BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
THẠC SĨ
NGÀNH DƯỢC HỌC
(TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ - KHÔNG SAO CHỤP
DƯỚI MỌI HÌNH THỨC)

HÀ NỘI - 2012

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
Đào tạo nguồn nhân lực dược trình độ thạc sĩ, có kiến thức vững
về lý thuyết, kỹ năng thực hành cao; có khả năng làm việc độc lập, sáng
tạo; có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc ngành dược;
và có tinh thần trách nhiệm, phát huy phẩm chất, y đức trong thực hành
nghề nghiệp.
2. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
2.1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo
Tổng cộng số tín chỉ phải tích lũy: 50 tín chỉ, trong đó:
- Khối kiến thức chung bắt buộc: 4 tín chỉ
- Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành: 36 tín chỉ
+ Bắt buộc: 20 tín chỉ
+ Tự chọn: 16 tín chỉ
- Luận văn: 10 tín chỉ
2.2. Khung chương trình

2.2.1. Cấu trúc khung chương trình đào tạo

TT
1
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
4

Nhóm kiến thức
Kiến thức chung
Kiến thức cơ sở
Bắt buộc
Tự chọn
Kiến thức Chuyên ngành
Bắt buộc
Tự chọn
Luận văn tốt nghiệp
Tổng cộng

Số
tín chỉ
4
24
16
8
12
4
8
10
50

2.2.2. Chương trình khung đào tạo
a. Học phần chung cho các chuyên ngành
TT
1
1.1
1.2
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4

Mã
môn học
MC
MC101
MC102
CS
BB
CS101
CS102
CS103
CS104

2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6

CS105
CS106
CS107
CS108
TC
CS201
CS203
CS204
CS205
CS206
CS207

2.2.7
2.2.8
2.2.9
2.2.10
2.2.11

CS208
CS209
CS210
CS211
CS212

Tên môn học
CÁC MÔN CHUNG
Triết học
Tiếng Anh chuyên ngành
CÁC MÔN CƠ SỞ
Phần bắt buộc
Liên quan cấu trúc và tác dụng sinh học
Nghiên cứu phát triển và ứng dụng dược liệu
Nguyên lý cơ bản của quản lý
Phương pháp nghiên cứu phát triển thuốc
mới
Phân tích dụng cụ
Phương pháp luận NCKH
Sinh dược học bào chế
Thống kê sinh học
Phần tự chọn
Cảnh giác Dược
Gen dược
Gốc tự do và các chất chống oxy hóa
Hệ thống pháp luật và quy chế dược
Hóa trị liệu
Một số mô hình dược lý thực nghiệm đánh
giá tác dụng của thuốc
Phức chất và các nguyên tố vi lượng
Phương pháp nghiên cứu hệ thống y tế
Sinh học phân tử
Sở hữu trí tuệ trong ngành dược
Ứng dụng phương pháp phổ trong phân tích
cấu trúc

Số
tín chỉ
4
2
2
24
16
2
2
2
2
2
2
2
2
8
1,5...
BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
THẠC SĨ
NGÀNH DƯỢC HỌC
HÀ NỘI - 2012
Chương trình đào tạo Thạc sĩ Dược học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương trình đào tạo Thạc sĩ Dược học - Người đăng: dinhha-nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Chương trình đào tạo Thạc sĩ Dược học 9 10 459