Ktl-icon-tai-lieu

Cơ chế tác dụng của acyclovir lên Herpex

Được đăng lên bởi long-ho-le
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 2263 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Acyclovir : Cơ chế hoạt động
Acyclovir không hoạt động chống lại virus gây
bệnh cho đến khi chúng được chuyển thành dạng
acyclovir triphosphate. Quá trình này bắt đầu nhờ
enzyme thymidine kinase của virus, sau đó kinase
của tế bào người sẽ thực hiện tiếp việc gắn
phosphate thứ 2 và 3 vào. Acyclovir triphosphate
là dạng hoạt động của acyclovir, hiện diện trong
tế bào nhiễm HSV với nồng độ gấp 40-100 lần tế
bào không nhiễm.
Acyclovir triphosphate hoạt động như sau :
(1) Nó cạnh tranh với 2-deoxyguanosine triphosphate (dGTP), một nguyên liệu cho tổng hợp ADN virus.
(2) Một khi nó cạnh tranh thành công, tức nó được gắn vào chuỗi ADN tổng hợp mới, nó sẽ kết thúc việc tổng
hợp vì nó không chứa nhóm 3’OH .ADN polymerase không thể tổng hợp chuỗi ADN nếu không có đầu 3’OH tự do.

Acyclovir : cơ chế kháng thuốc
Sự kháng lại acyclovir có 4 cơ chế :
(1) Thiếu Thymidine kinase của virus,
do đột biến .
(2) Giảm sản xuất Thymidine kinase của
virus , do đột biến.
(3) Acyclovir không còn là cơ chất của
Thymidine kinase nữa , do đột biến
làm

biến

đổi

hoạt

tính

của

Thymidine kinase.
(4) ADN polymerase của virus bị đột
biến không nhận acyclovir triphosphate làm nguyên liệu nữa.
Thymidine kinase của virus là một protein chứa 376 amino acid được mã hóa bởi gen UL23, còn ADN polymerase
được mà hóa từ gen UL30.
Các kết quả nghiên cứu cho thấy HSV-2 kháng acyclovir cao hơn HSV-1

...
Acyclovir : Cơ chế hot đng
Acyclovir không hoạt động chng li virusy
bệnh cho đến khi chúng đưc chuyn thành dng
acyclovir triphosphate. Quá tnhy bt đu nh
enzyme thymidine kinase ca virus, sau đó kinase
ca tế o ni s thc hin tiếp vic gn
phosphate th 2 và 3 vào. Acyclovir triphosphate
là dng hot động ca acyclovir, hin din trong
tế o nhim HSV vi nng đ gp 40-100 ln tế
bào không nhim.
Acyclovir triphosphate hot đng như sau :
(1) cnh tranh vi 2-deoxyguanosine triphosphate (dGTP), mt nguyên liu cho tng hp ADN virus.
(2) Mt khi nó cnh tranh thành ng, tức nó được gno chui ADN tng hp mi, s kết tc vic tng
hp vì nó không cha nhóm 3OH .ADN polymerase không th tng hp chui ADN nếu kng có đu 3OH t do.
Cơ chế tác dụng của acyclovir lên Herpex - Trang 2
Cơ chế tác dụng của acyclovir lên Herpex - Người đăng: long-ho-le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Cơ chế tác dụng của acyclovir lên Herpex 9 10 178