Ktl-icon-tai-lieu

cơ chi dươi

Được đăng lên bởi Thủy Nguyễn
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 1323 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
Bộ Môn Giải Phẫu

CƠ CHI DƯỚI

BS HOÀNG VĂN SƠN

CƠ CHI DƯỚI

I. MỤC TIÊU :

-KỂTÊNCÁC CƠCHI DƯỚI THEO VÙNG, LỚP

-NÊU ĐỘNG TÁC CỦA CÁC NHÓM CƠ CHI DƯỚI

HỆ THỐNG CƠ CHI DƯỚI

II. ĐỊNH KHU :
1.CƠ VÙNG MÔNG :

•
•
•

LỚP NÔNG
LỚP GIỮA
LỚP SÂU

2. CƠ VÙNG ĐÙI :

•
•

VÙNG ĐÙI TRƯỚC
VÙNG ĐÙI SAU

3.CƠCẲNG CHÂN :

•
•

VÙNG CẲNG CHÂN TRƯỚC
VÙNG CẲNG CHÂN SAU

4.CÁC CƠ BÀNCHÂN

•
•

CƠ MU CHÂN
CƠ GAN BÀN CHÂN

CƠ VÙNG MÔNG

LỚP NÔNG
CƠ MÔNG LỚN
CƠ CĂNG MẠC ĐÙI

Nguyênủy:Mặtngoàiphầnsaucánhchậu,mặts
aux.cùng,dâychằngcùng-củ

Bámtận:Dảichậuchày,lồicủcơmôngx.đùi(ch
ẽngoài)

Độngtác:Duỗiđùi

CƠ VÙNG MÔNG

LỚP NÔNG

CƠ MÔNG LỚN
CƠ CĂNG MẠC ĐÙI

Nguyênủy: GCTTvàmàochậu
Bámtận:Dảichậuchày
Độngtác:Dạngvàgấpđùi,giữchokhớpgốiởtưthếduỗi

CƠ VÙNG MÔNG

LỚP GIỮA
CƠ MÔNG NHỠ

Nguyênủy:Mặtngoàicánhchậu
Bámtận:Mặtngoàimấuchuyểnlớnxươngđùi
Độngtác:Dạngvàxoaytrongđùi

CƠ VÙNG MÔNG

LỚP SÂU
CƠ MÔNG BÉ
CƠ HÌNH QUẢ LÊ
CÁC CƠ SINH ĐÔI

CÁC CƠ BỊT
CƠ VUÔNG ĐÙI

Nguyênủy:Mặtngoàicánhchậu
Bámtận:BờtrướcMCLx.Đùi
Độngtác:Dạngđùi,xoayđùivàotrong

CƠ VÙNG MÔNG

LỚP SÂU
CƠ HÌNH QUẢ LÊ
CÁC CƠ SINH ĐÔI

CÁC CƠ BỊT

Nguyênủy:Mặttrướcx.cùngvàdâych
ằngcùng-củ

Bámtận:BờtrênMCLx.đùi
Độngtác:Dạngđùivàxoayđùirangoài

CƠ VUÔNG ĐÙI

CƠ VÙNG MÔNG

LỚP SÂU
CƠ HÌNH QUẢ LÊ
CÁC CƠ SINH ĐÔI

CÁC CƠ BỊT

Nguyênủy:
- Sinhđôitrên:Gaingồi
- Sinhđôidưới: Ụngồi
Bámtận:MặttrongMCLx.đùi
Độngtác:Dạngđùivàxoayđùirangoài

CƠ VUÔNG ĐÙI

CƠ VÙNG MÔNG
LỚP SÂU
CƠ BỊT TRONG

Nguyênủy:Mặttrongmàngbịtvàcácc
ơbaoquanh

Bámtận:MặttrongMCLlớnx.đùi
Độngtác:Dạngđùivàxoayđùirangoài

CÁC CƠ BỊT

CƠ VÙNG MÔNG

CƠ BỊT NGOÀI

Nguyênủy:Mặtngoàimàngbịtvàcácb
ờlỗbịt

Bámtận:HốMCLxươngđùi
Độngtác:Xoayđùirangoài

CÁC CƠ BỊT

CƠ VÙNG MÔNG

LỚP SÂU
CƠ HÌNH QUẢ LÊ
CÁC CƠ SINH ĐÔI

CÁC CƠ BỊT

Nguyênủy:Bờngoàicủaụngồi
Bámtận:Củcơvuôngđùi
Độngtác:Dạngđùivàxoayđùirangoài

CƠ VUÔNG ĐÙI

BÓ MẠCHTKDƯỚI CƠ HÌNH LÊ



Cơhìnhquảlê

MD
TKT

SĐ
VĐ

TKN
BĐS

ỨNG DỤNG LÂM SÀNG

MD

CƠ VÙNG ĐÙI

NHÓM TRƯỚC
CƠ TL – CHẬU
CƠ MAY
CƠ TỨ ĐẦU ĐÙI

Nguyênủy:
- Cơchậu:Hốchậu,màochậuvàcánhx.Cùng
- CơThắtlưng:ThânvàmỏmngangcácđsN XII –
TL IV

Bámtận: MCNx.đùi
Độngtác:Gấpđùi

CƠ VÙNG ĐÙI

NHÓM TRƯỚC
CƠ TL – CHẬU
CƠ MAY
CƠ TỨ ĐẦU ĐÙI

Nguyênủy: GCTT
Bámtận:Phầntrênmặttrongxươngchày
Độngtác:Gấpđùivàcẳngchân,giúpdạngvàxoayđ
ùirangoài

CƠ VÙNG ĐÙI
NHÓM TRƯỚC

CƠ TL – CHẬU
CƠ MAY
CƠ TỨ ĐẦU ĐÙI

Nguyênủy:Baogồm4cơnhỏ:
- Cơthẳngđùi: GCTDvàviềnổcối
- Cơrộngngoài: MCLvàmépngoàiđườngrápx.đùi
- Cơrộngtro...
CƠ CHI DƯỚI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
Bộ Môn Giải Phẫu
BS HOÀNG VĂN SƠN
cơ chi dươi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cơ chi dươi - Người đăng: Thủy Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
cơ chi dươi 9 10 203