Ktl-icon-tai-lieu

ĐẠI CƯƠNG VỀ LIPID

Được đăng lên bởi Thu Giang Vo
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 953 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC DUY TÂN

Trợ giảng: VÕ THỊ THU GIANG
greenhope_2010@yahoo.com.vn

MỤC TIÊU
Nội dung 01

Định nghĩa,

Nội dung 02

Định nghĩa

phân loại lipid

glycerid, dầu, mơ

Nội dung 03

Nội dung 04

Tính chất lý học,
hóa học của lipid.

Ý nghĩa của các
chỉ số hóa học

Nội dung 05

Các phương pháp chế tạo dầu mơ từ
thực vật và động vật.
Nội dung 06

Công dụng của dầu mơ.

Nội dung 07

Các dược liệu chứa lipid đã
được đưa vào giáo trình.

ĐỊNH
NGHĨA
LIPID
Không tan trong nước,
tan trong các dung môi
hữu cơ như benzen,
ether, chloroform
Không bay hơi ở nhiệt độ
thường, có độ nhớt cao

PHÂN LOẠI
1. Alcol là glycerin hay glycerol
-

Glycerid = Acylglycerol

-

Glycerophosphatid = phospholipid

2.

Glycosyldiacylglycerol = glycosyldiglycerid
Alcol có phân tử lượng cao : Cerid
Alcol cetylic C16H33OH
Alcol cerylic C26H53OH
Alcol myricylic C30H61OH

Cerid
. là thành phần cấu tạo chính của sáp ong, lanolin

3. Alcol là các sterol : Sterid
Sterol trong động vật có cholesterol, trong thực vật hay
gặp stigmasterol , ergosterol.

4. Alcol có chứa nhóm CN : Cyanolipid
Hay gặp trong hạt một số cây thuộc họ bồ hòn
(Sapindaceae)

5. Aminoalcol (dây nối amid) : Sphingolipid
Là một amid giữa một aminoalcol và acid béo.

GLYCERID = ACYLGLYCEROL
Acylglycerol hay glycerid là este của glycerol với các
acid béo

Trong đó ba gốc R1, R2, R3 thường khác nhau. Ở vị trí 2
thường được este hóa với acid béo không no mạch ngắn
(đến C18 ), ở vị trí 1 và 3 thường là các acid béo no hoặc
không no có mạch dài hơn.

Dầu mơ : Là hỗn hợp của nhiều glycerid khác nhau.
Dầu mơ động vật : chứa nhiều cholesterol
Dầu mơ thực vật : chứa nhiều phytosterol
Dầu (thể lỏng) : là hỗn hợp của các glycerid mà
acid béo phần lớn chưa no
Mơ (thể đặc) : là hỗn hợp của các glycerid mà acid
béo phần lớn no.
Dầu mơ động vật có chứa cholesterol , còn dầu
mơ thực vật thường có chứa phytosterol.

Trong dầu mơ còn có các chất hòa tan như
vitamin
Tinh dầu
Chất màu
Sterol

GLYCERID - PHÂN BÔ
1. Thực vật :
- Thường tập trung ở hạt, đến 80% họ thực vật bậc cao
trong hạt chứa dầu mơ, đôi khi ở bào tử (lycopot).
- Trong tế bào thực vật : thường ở thể lỏng (có thể kết
hợp với albumin thực vật tạo nhũ dịch lỏng)
- Ngoài tế bào : thể lỏng hay thể đặc (bơ ca cao, bơ
hạt sòi)

- Tập trung ở một số họ :
Euphorb...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC DUY TÂN
Trợ giảng: VÕ THỊ THU GIANG
greenhope_2010@yahoo.com.vn
ĐẠI CƯƠNG VỀ LIPID - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐẠI CƯƠNG VỀ LIPID - Người đăng: Thu Giang Vo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
ĐẠI CƯƠNG VỀ LIPID 9 10 703