Ktl-icon-tai-lieu

Dịch vụ y tế tại gia

Được đăng lên bởi Nguyễn Quốc Anh
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 185 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nội Dung
Dàn bài cơ bản - Dịch vụ y tế tại gia
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
4

5
5.1
5.2
5.3
6
6.1
6.2
6.3
7

SẢN PHẨM (P1 – PRODUCT)
Hệ thống cung cấp dịch vụ
Dịch vụ cung cấp cho khách hàng.
GIÁ CẢ (P2 – PRICE)
Định giá
Phương pháp định giá được áp dụng
Chiến lược định giá sản phẩm
Chiến lược điều khiển giá cả
PHÂN PHỐI (P3 – PLACE)
CHIÊU THỊ (P4 – PROMOTION)
Tìm kiếm ít nhất 5 công cụ chiêu thị
Gợi ý :VOV giao thông,Apps điện thoại
CON NGƯỜI (P5 – PEOPLE)
Đội ngũ chuyên viên bác sĩ
Đội ngũ cứu thương
Tình nguyên viên
QUY TRÌNH THỰC HIỆN (P6 – PROCESS)
Sơ cấp cứu
Cho thuốc sau sơ cứu
Thanh toán
CƠ SỞ VẬT CHẤT HỮU HÌNH (P7 – PHYSICAL EVIDENCE)

8 Rủi ro và cách khắc phục

Phân Công
Tấn Linh, Bùi Thị Phương

Hồng Nhung
Hà Giang

Quốc Anh, Quang Huy

Thiện Tín

Kim Phụng
Như Ngọc

Đình Huy

Deadline :20/10
*** Mọi người thấy có ý kiến gì về dàn bài, hay khó khăn trong lúc làm bài thì email cho Phương nhá.
Có thể mình sẽ họp thêm vài lần để brainstorm cho các phần khó .

...
Nội Dung
Dàn bài cơ bản - Dịch vụ y tế tại gia
1 SẢN PHẨM (P1 – PRODUCT)
1.1 Hệ thống cung cấp dịch vụ
1.2 Dịch vụ cung cấp cho khách hàng.
2 GIÁ CẢ (P2 – PRICE)
2.1 Định giá
2.2 Phương pháp định giá được áp dụng
2.3 Chiến lược định giá sản phẩm
2.4 Chiến lược điều khiển giá cả
3 PHÂN PHỐI (P3 – PLACE)
4 CHIÊU THỊ (P4 – PROMOTION)
Tìm kiếm ít nhất 5 công cụ chiêu thị
Gợi ý :VOV giao thông,Apps điện thoại
5 CON NGƯỜI (P5 – PEOPLE)
5.1 Đội ngũ chuyên viên bác sĩ
5.2 Đội ngũ cứu thương
5.3 Tình nguyên viên
6 QUY TRÌNH THỰC HIỆN (P6 – PROCESS)
6.1 Sơ cấp cứu
6.2 Cho thuốc sau sơ cứu
6.3 Thanh toán
7 CƠ SỞ VẬT CHẤT HỮU HÌNH (P7 – PHYSICAL EVIDENCE)
8 Rủi ro và cách khắc phục
Dịch vụ y tế tại gia - Trang 2
Dịch vụ y tế tại gia - Người đăng: Nguyễn Quốc Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Dịch vụ y tế tại gia 9 10 922