Ktl-icon-tai-lieu

Dược liệu học

Được đăng lên bởi Thanh Bình Bắp
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 3807 lần   |   Lượt tải: 56 lần
6/9/2013

DƯỢC LIỆU HỌC
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
DƯỢC SĨ TRUNG HỌC
Lý thuyết 60 tiết
Thực hành 44 tiết

1

3

Chương trình Dược liệu - DSTH
Đại cương về dược liệu
Các kỹ thuật về thu hái, chế biến, bảo quản dược liệu
Các tiêu chuẩn về kiểm tra chất lượng dược liệu
Các nhóm hợp chất tự nhiên:
Khái niệm

ĐẠI CƯƠNG VỀ DƯỢC LIỆU HỌC

Tính chất lý hóa
Chiết xuất, định tính
Tác dụng
Các cây thuốc, vị thuốc:
Tên khoa học
Đặc điểm thực vật, bộ phận dùng
Thành phần hóa học
Tác dụng – Công dụng, cách dùng
2

1

6/9/2013

Mục tiêu

1. Định nghĩa – Đối tượng nghiên cứu
Định nghĩa
Dược liệu

Nêu được định nghĩa môn học

Materia medica (Pedanius Dioscorides – “De materia medica” – 78

Nêu được sơ lược lịch sử phát triển của Dược liệu học

TCN) – Metière medical

Nêu được vai trò của Dược liệu học

Pharmacognosy – Pharmacognosie

Hiểu và có ý thức bảo vệ nguồn tài nguyên cây thuốc

Được Seydler sử dụng lần đầu tiên năm 1815.
Pharmacognosy = pharmakon + gnosis (Tiếng Hy Lạp)
Cuối TK 19, đầu TK 20, “Pharmacognosy” mới được sử dụng rộng rãi

5

7

Nội dung

1. Định nghĩa – Đối tượng nghiên cứu
Định nghĩa
Dược liệu học là môn khoa học nghiên cứu về các nguyên liệu làm
thuốc có nguồn gốc tự nhiên
Nguyên liệu làm thuốc

1. Định nghĩa – Đối tượng nghiên cứu
2. Lĩnh vực nghiên cứu của Dược liệu học
3. Lịch sử phát triển của Dược liệu học

TỰ NHIÊN

TỔNG HỢP

4. Vai trò của Dược liệu học
5. Tài nguyên cây thuốc

Vô cơ

6

Sinh học

8

2

6/9/2013

1. Định nghĩa – Đối tượng nghiên cứu
Thực vật học

Hóa phân tích

2. Lĩnh vực nghiên cứu của Dược liệu học

Hóa hữu cơ

DƯỢC LIỆU HỌC

Nội dung:
Nguồn gốc

Mục đích:

Thành phần hóa học

Đánh giá dược liệu

Kiểm nghiệm

Hướng dẫn sử dụng

Tác dụng – Công dụng
9

1. Định nghĩa – Đối tượng nghiên cứu

11

2. Lĩnh vực nghiên cứu của Dược liệu học
Tạo nguồn nguyên liệu làm thuốc

Đối tượng nghiên cứu của Dược liệu học

-Trồng trọt, cải tạo, lưu giữ giống

ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU

-Thu hái, chế biến, ổn định, bảo quản dược liệu
Hương liệu
Mỹ phẩm

Nguyên liệu làm
thuốc

Kiểm nghiệm – Tiêu chuẩn hóa dược liệu

Cây độc, dị ứng
Diệt côn trùng

-Kiểm nghiệm đánh giá chất lượng dược liệu
-Xây dựng tiêu chuẩn cho dược liệu

Tự nhiên
Vô cơ

Chiết xuất các dược chất từ dược liệu
- Cung cấp nghiên liệu/ bán thành phẩm cho sản xuất thuốc

Sinh học

Nghiên cứu các thuốc mới
Động vật

Thực vật

- Nghiên cứu, chứng minh tác dụng – công dụng

Vi sinh vật
10

12

3

6/9/2013

3. Lịch sử phát triển của Dược liệu học

3. Lịch sử phát triển ...
6/9/2013
1
DƯỢC LIỆU HỌCDƯỢC LIỆU HỌC
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
DƯỢC SĨ TRUNG HỌC
Lý thuyết 60 tiết
Thực hành 44 tiết
1
Chương trình Dược liệu - DSTH
Đại cương về dược liệu
Các kỹ thuật về thu hái, chế biến, bảo quản dược liệu
Các tiêu chuẩn về kiểm tra chất lượng dược liệu
Các nhóm hợp chất tự nhiên:
Khái niệm
Tính chất lý hóa
Chiết xuất, định tính
Tác dụng
Các cây thuốc, vị thuốc:
Tên khoa học
Đặc điểm thực vật, bộ phận dùng
Thành phần hóa học
Tác dụng – Công dụng, cách dùng
2
3
ĐẠI CƯƠNG VỀ DƯỢC LIỆU HỌCĐẠI CƯƠNG VỀ DƯỢC LIỆU HỌC
Dược liệu học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dược liệu học - Người đăng: Thanh Bình Bắp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Dược liệu học 9 10 955