Ktl-icon-tai-lieu

Dược lý ếch

Được đăng lên bởi Nha Phan
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 770 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BÀI: TÁC ĐỘNG CỦA DIGOXIN TRÊN ẾCH.
1. TIẾN HÀNH:

Bước 1: Rữa sạch ếch.
Bước 2: Phá tủy ếch làm ếch tê liệt: Dùng tay trái cầm ếch, lưng ếch phía trên. Dùng kim đâm vào nơi tiếp giáp giữa hộp sọ và
xương sống ếch (chỗ đó lõm, nằm ở đỉnh tam giác điều nối với hai mắt ếch). Ấn mạnh kim thẳng xuống (kim hơi nghiên) sau
đó ấm mạnh kim theo hướng về phía cộ sống của ếch, đến khi ếch thẳng hai chân, hai tay đưa lên mắt và khi thả xuống ếch
nằm im. Để ếch nằm ngữa trên khay mổ theo chiều thuận cho tay mổ nhất.
Bước 3: Bộc lộ tim:
 Rạch da bụng ếch theo hình tam giác ngược: Dùng panh và kéo (panh ta kéo da ếch đâu, kéo đến đâu ta cắt đến
đó).
 Tách bỏ lớp cơ (theo hình tam giác ngược) : Ta dùng panh kẹp và cắt phần cơ phía dưới bụng ếch, cắt đàn lên
tới gần tim ta cắt khéo để tránh phạm, cắt các cơ ngang xương ức, và cắt bỏ phần xương ức nhô ra nếu nó che
tim.
 Tách màng tim: dùng panh kẹp màng tim lên và cắt.
Bước 4: Cho ếch nghỉ 5 phút và tiến hành ghi nhận: -

Màu sắc tim ếch.
Kích thước: chiều ngang, chiều dài của tim.
Đếm nhịp : tâm trương, tâm thu.

Bước 5: Để yên ếch 3 phút, sau đó nhỏ 3 giọt Digoxin, tiến hành ghi nhận:

2. KẾT QUẢ MỔ 5 CON ẾCH:

-

Màu sắc tim ếch.

-

Kích thước: chiều ngang, chiều dài của tim.
Đếm nhịp : tâm trương, tâm thu.

ST
T

TRƯỚC KHI NHỎ DIGOXIN
Màu săc tim

1.
2.
3.
4.
5.

Đỏ tươi.
Đỏ hơi thẳm.
Đỏ tươi.
Đỏ tươi.
Đỏ tươi.

SAU KHI NHỎ DIGOXIN

Kích thước tim (cm).
Chiều dài
Chiều rộng
1.3
1.2
2.2
1.5
1.8
1.2
1.8
1.3
1.7
1.3

Nhịp tim (nhịp/phút).
Tâm thu
Tâm trương
60
60
20
16
32
36
52
52
56
56

Màu săc
tim
Đỏ thẳm
Đỏ thẳm
Đỏ thẳm
Đỏ thẳm
Đỏ thẳm

Kích thước tim (cm).
Chiều dài Chiều rộng
1.3
1.2
2.2
1.3
1.7
1.2
1.5
1.2
1.5
1.3

Nhịp tim(nhịp/phút).
Tâm thu
Tâm trương
56
56
16
16
32
32
48
48
52
56

3. BẢNG KẾT QUẢ:

ST
T

TRƯỚC KHI NHỎ DIGOXIN
Màu săc tim

1.

Đỏ tươi.
Trả lời câu hỏi:

SAU KHI NHỎ DIGOXIN

Kích thước tim (cm).
Chiều dài
1.3

Chiều rộng
1.2

Nhịp tim (nhịp/phút).
Tâm thu
60

Tâm trương
60

Màu săc
tim
Đỏ thẳm

Kích thước tim (cm).

Nhịp tim(nhịp/phút).

Chiều dài
1.3

Tâm thu
56

Chiều rộng
1.2

Tâm trương
56

1. Tâm thu: tim ếch nhỏ hơn, mà đỏ tươi. Vì tim mang máu giàu oxy đưa đi và tim co để tống máu đi.

Tâm trương: tim ếch to, màu đỏ thẳm. vì tim lúc này nhận máy kéo oxy về và tim giãn ra.
2. Màu sắc: lúc chưa nhỏ Digoxin thì tim ếch đỏ tươi, sau khi nhỏ tim ếch đỏ thẳm. Vì khi nhỏ Digoxin tim co bóp mạnh hơn và
nhận máu kém oxy nhiều hơn.
Kích thước: sau khi nhỏ kích thước tim giảm. Vì tim ếch lúc này...
BÀI: TÁC ĐỘNG CỦA DIGOXIN TRÊN ẾCH.
1. TIẾN HÀNH:
Bước 1: Rữa sạch ếch.
Bước 2: Phá tủy ếch làm ếch tê liệt: Dùng tay trái cầm ếch, lưng ếch phía trên. Dùng kim đâm vào nơi tiếp giáp giữa hộp sọ và
xương sống ếch (chỗ đó lõm, nằm ở đỉnh tam giác điều nối với hai mắt ếch). Ấn mạnh kim thẳng xuống (kim hơi nghiên) sau
đó ấm mạnh kim theo hướng về phía cộ sống của ếch, đến khi ếch thẳng hai chân, hai tay đưa lên mắt và khi thả xuống ếch
nằm im. Để ếch nằm ngữa trên khay mổ theo chiều thuận cho tay mổ nhất.
Bước 3: Bộc lộ tim:
Rạch da bụng ếch theo hình tam giác ngược: Dùng panh và kéo (panh ta kéo da ếch đâu, kéo đến đâu ta cắt đến
đó).
Tách bỏ lớp cơ (theo hình tam giác ngược) : Ta dùng panh kẹp và cắt phần cơ phía dưới bụng ếch, cắt đàn lên
tới gần tim ta cắt khéo để tránh phạm, cắt các cơ ngang xương ức, và cắt bỏ phần xương ức nhô ra nếu nó che
tim.
Tách màng tim: dùng panh kẹp màng tim lên và cắt.
Bước 4: Cho ếch nghỉ 5 phút và tiến hành ghi nhận: - Màu sắc tim ếch.
- Kích thước: chiều ngang, chiều dài của tim.
- Đếm nhịp : tâm trương, tâm thu.
Bước 5: Để yên ếch 3 phút, sau đó nhỏ 3 giọt Digoxin, tiến hành ghi nhận:
- Màu sắc tim ếch.
- Kích thước: chiều ngang, chiều dài của tim.
- Đếm nhịp : tâm trương, tâm thu.
2. KẾT QUẢ MỔ 5 CON ẾCH:
Dược lý ếch - Trang 2
Dược lý ếch - Người đăng: Nha Phan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Dược lý ếch 9 10 863