Ktl-icon-tai-lieu

Giải phẫu

Được đăng lên bởi iamgiftedsoareyou-hatok
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 317 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CƠ CHẾ CƯƠNG DƯƠNG VẬT
Khi có một kích thích hay một ham muốn tình dục cho dù có tác động trực tiếp
hay không trên dương vật, thì kích thích này sẽ phát ra một tín hiệu, tín hiệu này từ
não bộ được chuyển đến trung tâm gây cương ở tủy sống và làm cho nó hoạt
động . Sau đó tín hiệu sẽ gởi tiếp đến mô cương nằm trong hai thể hang qua sự
dẫn truyền của các sợi thần kinh thể hang. Kết quả là:
1. Làm dãn nở các động mạch thể hang, các động mạch nhỏ, kể cả động mạch
xoắn, do đó máu sẽ được bơm dồn vào các hang mạch máu.
2. Các cơ trơn quấn quanh động mạch hang cũng như quấn quanh các hang
mạch máu dãn ra sẽ tạo thành một lực hút làm cho máu đến các hang mạch máu
nhiều hơn. Sự dãn của các cơ trơn này là một yếu tố chính trong việc gây cương hay
xìu dương vật.
Vòng chun mở vào miệng các hốc máu,khi sợi cơ trơn dọc co lại =>kéo các vòng
chun giãn ra=>
3. Sự dãn nở của các hang mạch máu làm cho một số lượng máu dồn lại càng
ngày càng nhiều hơn do đó làm tăng áp lực trong các hang, các hang này sẽ đè và
ép lên các tĩnh mạch vốn có thành mạch máu rất mỏng làm cho nó xẹp xuống, như
thế máu sẽ ứ lại không thoát ra trở về được nên đã gây cương cứng. Ðó là cơ chế
gây cương do tĩnh mạch bị chèn ép.
CƠ CHẾ XÌU DƯƠNG VẬT
Lương máu bị ứ lại trong các hang nếu thoát dần ra được sẽ làm dương vật bớt cứng
và xìu xuống.Do những vòng chun ở miệng tiểu động mạch mở vào các hóc máu co
lại. Hiện tượng này là do hoạt động co thắt cuả hệ thần kinh giao cảm, hệ này
được kích thích sau khi con người đạt được cực khoái và xuất tinh.

Tóm lại chìa khóa của việc cương dương vật là sự dãn nở của các cơ trơn quấn
quanh các mạch máu và các hang mạch máu, được điều khiển bởi hệ thần kinh đối

giao cảm, thông qua một chất trung gian dẫn truyền thần kinh là Nitric Oxide
( NO). Trong khi đó dương vật ở trạng thái bình thường tức là không cương thì các
cơ trơn này ở trạng thái thái co thắt dưới tác dụng của Adrenergic (tức là dưới tác
dụng của hệ giao cảm).

...
CƠ CHẾ CƯƠNG DƯƠNG VẬT
Khi có một kích thích hay một ham muốn tình dục cho dù có tác động trực tiếp
hay không trên dương vật, thì kích thích này sẽ phát ra một tín hiệu, tín hiệu này từ
não bộ được chuyển đến trung tâm gây cương ở tủy sống và làm cho nó hoạt
động . Sau đó tín hiệu sẽ gởi tiếp đến mô cương nằm trong hai thể hang qua sự
dẫn truyền của các sợi thần kinh thể hang. Kết quả là:
1. Làm dãn nở các động mạch thể hang, các động mạch nhỏ, kể cả động mạch
xoắn, do đó máu sẽ được bơm dồn vào các hang mạch máu.
2. Các cơ trơn quấn quanh động mạch hang cũng như quấn quanh các hang
mạch máu dãn ra sẽ tạo thành một lực hút làm cho máu đến các hang mạch máu
nhiều hơn. Sự dãn của các cơ trơn này là một yếu tố chính trong việc gây cương hay
xìu dương vật.
Vòng chun mở vào miệng các hốc máu,khi sợi cơ trơn dọc co lại =>kéo các vòng
chun giãn ra=>
3. Sự dãn nở của các hang mạch máu làm cho một số lượng máu dồn lại càng
ngày càng nhiều hơn do đó làm tăng áp lực trong các hang, các hang này sẽ đè và
ép lên các tĩnh mạch vốn có thành mạch máu rất mỏng làm cho nó xẹp xuống, như
thế máu sẽ ứ lại không thoát ra trở về được nên đã gây cương cứng. Ðó là cơ chế
gây cương do tĩnh mạch bị chèn ép.
CƠ CHẾ XÌU DƯƠNG VẬT
Lương máu bị ứ lại trong các hang nếu thoát dần ra được sẽ làm dương vật bớt cứng
và xìu xuống.Do những vòng chun ở miệng tiểu động mạch mở vào các hóc máu co
lại. Hiện tượng này là do hoạt động co thắt cuả hệ thần kinh giao cảm, hệ này
được kích thích sau khi con người đạt được cực khoái và xuất tinh.
Tóm lại chìa khóa của việc cương dương vật là sự dãn nở của các cơ trơn quấn
quanh các mạch máu và các hang mạch máu, được điều khiển bởi hệ thần kinh đối
Giải phẫu - Trang 2
Giải phẫu - Người đăng: iamgiftedsoareyou-hatok
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Giải phẫu 9 10 628