Ktl-icon-tai-lieu

Giải phẫu học tập 1

Được đăng lên bởi macthanhtung-94
Số trang: 326 trang   |   Lượt xem: 6836 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA THÁI NGUYÊN

BỘ MÔN GIẢI PHẪU HỌC

BÀI GIẢNG

GIẢI PHẪU HỌC
TẬP 1

NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC
HÀ NỘI - 2008

CHỦ BIÊN:
TS. Trịnh Xuân Đàn
BAN BIÊN SOẠN:
TS. Trịnh Xuân Đàn
ThS. Đinh Thị Hương
ThS. Nguyễn Huỳnh
ThS. Trương Đồng Tâm
BS. Trần Ngọc Bảo
THƯ KÝ BIÊN SOẠN:

Nguyễn Đức Vinh

LỜI NÓI ĐẦU
Cuốn “Bài giảng Giải phẫu học” là tài liệu dạy/ học chính cho sinh viên
theo học chương trình đào tạo bác sĩ đa khoa được Bộ Giáo dục và Đào tạo
ban hành năm 2001 với 5 đơn vị học trình lý thuyết (75 tiết) và 3 đơn vị học
trình thực hành (45 tiết), với 2 học phần được bố trí học vào năm học thứ nhất.
Với khuôn khổ thời gian và khung chương trình trên, với mục tiêu chung, mục
tiêu cụ thể môn học cũng chính là mục tiêu của cuốn sách này, đã được xác
định là: (1) Mô tả được những nét cơ bản về vị trí, hình thể, liên quan và cấu
tạo của các bộ phận, cơ quan, hệ cơ quan cũng như hệ thống mạch máu, thần
kinh của cơ quan trong cơ thể người (2) Nêu được những liên hệ về chức năng
và lâm sàng thích hợp để ứng dụng các kiến thức môn học vào các môn y học
khác trong thực tế lâm sàng.
Để đạt được 2 mục tiêu trên, cuốn sách này được trình bày theo quan
điểm kết hợp giữa:
- Mô tả giải phẫu định khu theo từng vùng cơ thể để mô tả chi tiết những
liên quan sâu, nhằm cung cấp cho sinh viên và cán bộ y tế có thể vận dụng vào
thực hành trong lâm sàng.
- Mô tả giải phẫu đại cương và hệ thống theo từng phần cơ thể để sinh
viên dễ dàng tổng hợp cũng như những gợi ý liên quan đến các môn học khác
của y học và một số áp dụng thực tiễn lâm sàng cần ết.
Sách được biên soạn theo 2 tập:
Tập 1. Đại cương về giải phẫu học các hệ xương, cơ, khớp. Giải phẫu
định khu chi trên, chi dưới, (sau mỗi phần có hệ thống hóa). Giải phẫu đầu mặt
cổ và giác quan.
Tập 2. Giải phẫu ngực, bụng, thần kinh (thành ngực, bụng: xương, khớp,
cơ của thân mình. Các cơ quan trong lồng ngực và trong ổ bụng: phổi và hệ hô
hấp, tim và hệ tuần hoàn, trung thất, hệ tiêu hóa, hệ tiết điệu - sinh dục và hệ
thần kinh trung ương).
Đây là cuốn sách nặng về mô tả dựa trên các hình vẽ nên việc mô tả ngắn
1

gọn nhưng đầy đủ và chính xác là rất khó. Tập thể giảng viên của bộ môn Giải
phẫu học đã có nhiều cố gắng trong việc biên soạn tập bài giảng này, cùng với
việc chọn lọc tranh, sơ đồ và ết đồ ết yếu giúp người học dễ hiểu, dễ học và dễ
nhớ. Đồng thời đưa vào những “danh từ giải phẫu quốc tế việt hoá” của Trịnh
Văn Minh (Nhà xuất bản Y học 1999) giúp cho sinh viên và cả những bác sĩ
khi đọc các tài liệu tham khảo t...
TRƯỜNG ĐẠI HC Y KHOA THÁI NGUYÊN
B MÔN GII PHU HC
BÀI GING
GII PHU HC
TP 1
NHÀ XUT BN Y HC
HÀ NI - 2008
Giải phẫu học tập 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải phẫu học tập 1 - Người đăng: macthanhtung-94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
326 Vietnamese
Giải phẫu học tập 1 9 10 504