Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình dinh dưỡng người

Được đăng lên bởi dinhvanlucl-gmail-com
Số trang: 140 trang   |   Lượt xem: 5370 lần   |   Lượt tải: 15 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

GIÁO TRÌNH

DINH DƯỠNG NGƯỜI
Mã số: CB 320

Biên soạn: Ths. NGUYỄN MINH THỦY

NĂM 2005

CHƯƠNG I. DINH DƯỠNG NGƯỜI - MỐI
QUAN HỆ GIỮA
LƯƠNG THỰC–THỰC PHẨM, NÔNG NGHIỆP
VÀ SỨC KHOẺ

I Định nghĩa về dinh dưỡng người
Dinh dưỡng là chức năng mà các cá thể sử dụng thức ăn để duy trì sự sống, nghĩa
là thực hiện các hoạt động sống như: sinh trưởng, phát triển, vận động. Khoa học
về dinh dưỡng nghiên cứu mối quan hệ giữa các cá thể và thức ăn, chế độ ăn
uống, sinh lý nuôi dưỡng, biến đổi bệnh lý... Thành ngữ “dinh dưỡng và sức khoẻ
cộng đồng” dùng để chỉ mối quan hệ giữa chế độ ăn uống và sức khoẻ hoặc bệnh
tật trong một phạm vi cộng đồng dân số xác định, với mục đích đấu tranh chống
các bệnh tật do ăn uống không đúng cách. Trong khái luận về dinh dưỡng, mối
liên quan giữa dinh dưỡng với các lãnh vực khác được thể hiện:
Dinh dưỡng với sức khoẻ
Dinh dưỡng với sự sinh trưởng và phát triển
Dinh dưỡng với suy lão
Dinh dưỡng với miễn dịch
Dinh dưỡng với ưu sinh

II Vài nét về sự phát triển của khoa học Dinh dưỡng
Hypocrate-danh y thời cổ đã nêu lên vai trò của ăn uống trong việc bảo vệ sức
khoẻ. Trong việc sử dụng ăn uống để trị bệnh, ông đã viết: “thức ăn cho bệnh
nhân phải là một phương tiện để điều trị và trong phương tiện điều trị phải có chất
dinh dưỡng” hoặc “hạn chế và ăn thiếu chất bổ rất nguy hiểm đối với những người
mắc bệnh mãn tính”.
Sidengai-nhà y học người Anh cho rằng “để nhằm mục đích điều trị cũng như
phòng bệnh, trong nhiều bệnh chỉ cần cho ăn những khẩu phần ăn (diet) thích hợp
và sống một đời sống có tổ chức hợp lý”.
A.L. Lavoisier là người đầu tiên trong những năm 1770-1777 đã chứng minh thức
ăn đi vào cơ thể và súc vật sẽ bị đốt cháy, sử dụng O2, giải phóng CO2 và sinh
nhiệt.
Năm 1783 cùng với Laplace và Réamur đã chứng minh trên thực nghiệm hô hấp
là một dạng đốt cháy trong cơ thể và đo lường được lượng oxy tiêu thụ và lượng
CO2 thải ra ở người khi lao động, nghĩ ngơi và sau khi ăn. Nghiên cứu của ông đã
đặt cơ sở cho vấn đề tiêu hao năng lượng, giá trị sinh năng lượng của thực phẩm
và các nghiên cứu về chuyển hoá.
1

Giai đoạn thứ hai bắt đầu từ sự phát hiện các thành phần cơ bản của thực phẩm, tổ
chức và dịch thể. Công trình của nhà bác học Đức J. Liebig vào giữa thế kỹ XIX
và phát triển bởi Voit, Rubner, Atwater và đã chỉ ra rằng thức ăn chứa ba nhóm
chất hữu cơ cơ bản: protein, carbohydrate, lipid và các chất vô cơ là tro.
Tiếp theo là thời kỳ tìm hiểu vai trò của đạm trong dinh dưỡng phát triể...
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
TRƯỜNG ĐẠI HC CN THƠ
GIÁO TRÌNH
DINH DƯỠNG NGƯỜI
Mã s: CB 320
Biên son: Ths. NGUYN MINH THY
NĂM 2005
giáo trình dinh dưỡng người - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình dinh dưỡng người - Người đăng: dinhvanlucl-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
140 Vietnamese
giáo trình dinh dưỡng người 9 10 59