Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Tổ chức và quản lý y tế

Được đăng lên bởi tran-nam
Số trang: 199 trang   |   Lượt xem: 11769 lần   |   Lượt tải: 32 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA THÁI NGUYÊN

TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ Y TẾ

NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC
HÀ NỘI - 2007


CHỦ BIÊN
ThS. Mai Đình Đức
BAN BIÊN SOẠN
ThS. Đàm Thị Tuyết
ThS. Mai Đình Đức
ThS. Nguyễn Thu Hiền
ThS. Nguyễn Thị Phương Lan
ThS. Nguyễn Thị Tố UyênLỜI NÓI ĐẦU

Tổ chức - Quản lý y tế là một khoa học của chuyên ngành Y xã hội học. Kiến
thức về Tổ chức - Quản lý y tế sẽ giúp cho các cán bộ y tế sử dụng các nguồn lực của
đơn vị, cộng đồng một cách có hiệu quả.
Môn học này đã triển khai dạy cho sinh viên y khoa hệ chính quy ở các Trường
Đại học Y trong nhiều năm qua. Tuy nhiên việc biên soạn tài liệu dạy và học chính
thức cho môn học này chưa được chú ý. Dưới sự hỗ trợ của chương trình hợp tác y tế
Việt Nam - Thuỵ Điển, Bộ Y tế, tập thể giảng viên Bộ môn Y xã hội học biên soạn cuốn
tài liệu "Tổ chức - Quản lý y tế , dành cho sinh viên học môn học này. Mục đích của
cuốn tài liệu hướng dẫn sinh viên thực hiện các bài học của môn học theo kế hoạch
thống nhất và dạy/học dựa trên các vấn đề thực tên của cộng đồng. Chúng tôi biên
soạn cuốn tài liệu này dựa trên cơ sở sau:
Chương trình hợp tác Y tế Việt Nam - Thuỵ Điển. Văn kiện tiêu dự án CBE.
2003;
Chương trình giáo dục dựa vào cộng đồng ban hành theo Quyết định Số 272/YKQĐ ngày 15 tháng 7 năm 2005 của Trường Đại học Y khoa Thái Nguyên.
Tập tài liệu Tổ chức - Quản lý y tế được biên tập lần đầu tiên, không sao tránh
khỏi thiếu sót, mong các bạn đọc đóng góp ý kiên để chúng tôi tiếp tục sửa chữa, bổ
sung in lần sau nhằm hoàn thiện hơn cuốn tài liệu.
Xin trân trọng cảm ơn.
TM CÁC TÁC GIẢ
ThS. Mai Đình Đức3

NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT

CBE

: Giáo dục dựa vào cộng đồng

AIDS

: Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người

HIV

: Virus gây suy giảm miễn dịch ở người

CSSKBĐ

: Chăm sóc sức khỏe ban đầu

XHCN

:Xã hội chủ nghĩa

CNTB

: Chủ nghĩa tư bản

TK

: Thế kỷ

WHO

: Tổ chức y tế thế giới

KHHGĐ

: Kế hoạch hóa gia đình

TCMR

: Tiêm chủng mở rộng4

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÀI LIỆU

Cuốn tài liệu này được biên soạn dùng cho sinh viên Trường Đại học Y khoa
Thái Nguyên dùng cho sinh viên năm thứ ba trong chương trình đào tạo bác sỹ đa
khoa hệ 6 năm nhằm giúp sinh viên tìm hiểu những kiến thức cơ bản về tổ chức và
quản lý y tế, các quan điểm của Đảng về công tác y tế, Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân
trong giai đoạn cách mạng hiện nay.
Trong cuốn tài liệu này chúng tôi hướng dẫn sinh viên tổ chức thực hiện môn học
và các tài liệu...
http://www.ebook.edu.vn
TRƯỜNG ĐẠI HC Y KHOA THÁI NGUYÊN
T CHC VÀ QUN LÝ Y T
NHÀ XUT BN Y HC
HÀ NI - 2007
Giáo trình Tổ chức và quản lý y tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Tổ chức và quản lý y tế - Người đăng: tran-nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
199 Vietnamese
Giáo trình Tổ chức và quản lý y tế 9 10 164