Ktl-icon-tai-lieu

GLUCID

Được đăng lên bởi Sen Sophorn
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 3665 lần   |   Lượt tải: 1 lần
GLUCID
5. Vai trò của các glucid
• Vai trò cung cấp năng lượng : cung cấp tới 60% năng lượng cho các quá trình
sống.
• Vai trò cấu trúc và tạo hình. (cellulose)
• Vai trò bảo vệ.
• Góp phần cho tế bào có được tương tác đặc biệt.
VD: polysaccharide trên màng tế bào hồng cầu hay trên thành tế bào một số VSV.
6/ Đặc điểm cơ bản của cấu trúc đường đơn :
các monosaccarit trong tự nhiên có 2 dạng: mạch thẳng và mạch vòng
*Mạch thẳng
những monoza nào chứa nhóm aldehyd (-CHO) đều gọi là Aldoza.

những monoza nào chứa nhóm xeton (>C=O) gọi là Xetoza.

⇒ Các đường monoza mạch thẳng có tính chất khử do có nhóm aldehyd (-CHO)
hoặc xeton (>C=O) quyết định.
⇒ Khi nhóm aldehyd hoặc xeton không ở dạng tự do mà liên kết với 1 nhóm nào đó
thì đường monoza mất tính chất khử
Mạch vòng:
Được tạo ra khi nhóm aldehyd (-CHO) hay nhóm ceton (>C=O) liên kết với nhóm (-OH)
ở C4 , C5 hoặc C6 để tạo nên cầu nối oxi và khép kín vòng.
Vòng 5 cạnh: vòng furanoza
Vòng 6 cạnh: vòng piranoza

Các đường đơn phổ biến:
2 nhóm quang trọng là pentose và hexose
Các pentose thuộc nhóm aldose:
D-Ribose và D-Deoxyribose
L- Arabinose và D-Arabinose; D-Xylose
Các pentose thuộc nhóm ketose: D-Ribulose và D-Xylulose
Các hexose thuộc nhóm aldose:Glucose Galactose , Mannose

Hexose thuộc nhóm ketose: Fructose

Tính chất của đường đơn:
-Tan tốt trong nước,không tan trong dung môi hữu cơ.
-Các monosaccarit đều có vị ngọt, có giá trị dinh dưỡng cao
-Do sự có mặt các nhóm -CHO, >C=O ,-OH,nên monoza cũng có các tính chất đặc
trương của các nhóm chức trên,điển hình là tính khử
*Đường đơn là tác nhân khử
• Trong môi trường kiềm, khử các ion kim loại nặng có hoá trị cao thành ion có hóa
trị thấp hay các ion kim loại thành kim loại.
• Tính khử này do nhóm aldehyde hay nhóm ketone tạo ra và các monose biến
thành acid.
Ví dụ: Cu2+ bị biến đổi thành Cu+ trong phản ứng với thuốc thử Fehling, Ag+ bị biến đổi
thành Ag trong phản ứng tráng gương.
• Tuỳ thuộc vào chất oxy hoá:
- Chất oxy hoá nhẹ như nước Cl 2,Br2,I2 trong môi trường kiềm đường aldose sẽ thành
aldonic acid, với ketose phản ứng không xảy ra.
- Chất oxy hoá mạnh như HNO3 đậm đặc có sự oxy hoá xảy ra ở 2 đầu cho ta di acid.
Oxy hóa chọn lọc:
Khi so sánh 2 nhóm chức –CHO và –CH2OH thì –CHO có khả năng bị oxy hóa mạnh
hơn. Tuy nhiên người ta muốn giữ lại gốc –CHO và chỉ gốc –OH của nhóm –CH2OH
thành –COOH
 tiến hành theo biện pháp “che chở” hoặc “bao vây” nhóm –CHO bằng 1 gốc R nào đó
(thường là gốc –CH3,gọi là cách metyl hóa)

* Phản ứng với chất khử
Dưới tá...
GLUCID
5. Vai trò của các glucid
Vai trò cung cấp năng lượng : cung cấp tới 60% năng lượng cho các quá trình
sống.
Vai trò cấu trúc và tạo hình. (cellulose)
Vai trò bảo vệ.
Góp phần cho tế bào có được tương tác đặc biệt.
VD: polysaccharide trên màng tế bào hồng cầu hay trên thành tế bào một số VSV.
6/ Đặc điểm cơ bản của cấu trúc đường đơn :
các monosaccarit trong tự nhiên có 2 dạng: mạch thẳng và mạch vòng
*Mạch thẳng
những monoza nào chứa nhóm aldehyd (-CHO) đều gọi là Aldoza.
những monoza nào chứa nhóm xeton (>C=O) gọi là Xetoza.
Các đường monoza mạch thẳng có tính chất khử do có nhóm aldehyd (-CHO)
hoặc xeton (>C=O) quyết định.
Khi nhóm aldehyd hoặc xeton không ở dạng tự do mà liên kết với 1 nhóm nào đó
thì đường monoza mất tính chất khử
Mạch vòng:
Được tạo ra khi nhóm aldehyd (-CHO) hay nhóm ceton (>C=O) liên kết với nhóm (-OH)
ở C4 , C5 hoặc C6 để tạo nên cầu nối oxi và khép kín vòng.
Vòng 5 cạnh: vòng furanoza
Vòng 6 cạnh: vòng piranoza
Các đường đơn phổ biến:
2 nhóm quang trọng là pentose và hexose
Các pentose thuộc nhóm aldose:
D-Ribose và D-Deoxyribose
L- Arabinose và D-Arabinose; D-Xylose
Các pentose thuộc nhóm ketose: D-Ribulose và D-Xylulose
Các hexose thuộc nhóm aldose:Glucose Galactose , Mannose
GLUCID - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GLUCID - Người đăng: Sen Sophorn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
GLUCID 9 10 723