Ktl-icon-tai-lieu

Hội chứng lâm sàng hô hấp

Được đăng lên bởi Lê Ngô Đăng Khoa
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 526 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CÁC HỘI CHỨNG LÂM SÀNG TRONG BỆNH LÍ
HÔ HẤP
BS CKI:LêThịKimChi

Mục Tiêu
Liệtkêđượccáctriệuchứngtrongcáchộichứnglâmsàngtrongbệnhhôhấp
Kểđượccácnguyênnhâncủacáchộichứnglâmsàngtrongbệnhhôhấp
Khámpháthiệnđượccáchộichứng

Nội Dung

Triệuchứngcủacáchộichứng
Nguyênnhâncủacáchộichứng
Cáchkhámpháthiệncáchộichứng

TriệuChứngcủacáchộichứng
Hộichứng3giảm
Hộichứngđôngđặc
Hộichứnghang
Hộichứngtrànkhímàngphổi
Hộichứngtắcnghẽnđườnghôhấpdưới
Hộichứngtrungthất

Hội chứng 3 giảm
Rung thanh giảm
Gõ đục
Rì rào phế nang giảm hoặc mất
± tiếng thổi màng phổi, tiếng dê kêu, tiếng ngực thầm
± lồng ngực căng phồng kém di động, khí quản lệch

Hội chứng đông đặc
Rungthanhtăng
Gõđục
Rìràophếnanggiảmhoặcmất
±tiếngthổiống,ralenổ,raleẩmvùngtổnthương
±lồngngựcxẹplại,ítdiđộngkhíquảnbịkéovềbêntổnthương.

Hội chứng hang

Rung thanh tăng, gõ đục, rì rào phế nang giảm hoặc mất xung
quanh hang

Tiếng thổi hang, rale hang

Hội chứng tràn khí màng phổi

Rung thanh mất
Rì rào phế nang mất
Gõ vang trống
± tiếng gõ màng phổi, dấu lép bép dưới da

Hội chứng tắc nghẽn đường hô hấp dưới
Tắc nghẽn đường dẫn khí lớn ngoài lồng ngực:
Tiếng rít thanh quản (stridor) (mềm sụn thanh quản…)

Tắc nghẽn đường dẫn khí lớn trong lồng ngực:
Khò khè nghe rõ cả 2 thì hô hấp (wheezing)

Tắc nghẽn đường dẫn khí nhỏ:
Rale rít, rale ngáy chủ yếu thì thở ra

Hội chứng trung thất

Triệu chứng tại lồng ngực:
Triệu chứng ngoài lồng ngực: tùy nguyên nhân
Triệu chứng gợi ý vị trí trung thất bị tổn thương

Hội chứng trung thất – Triệu chứng tại lồng ngực
Hô hấp: khó thở, ho, ho máu…
Tiêu hóa: khó nuốt…
Thần kinh mạch máu: hội chứng tĩnh mạch chủ trên
Thành ngực: u lớn làm biến dạng lồng ngực, đội vùng đáy cổ.

Hội chứng trung thất – phân chia trung thất

TT trước: đau vùng sau xương ức,$TMC trên, $ nội tiết
TT giữa: Ho, khó thở, co thắt phế quản…
TT sau: khó nuốt, đau theo rễ thần kinh…

Tuần hoàn bàng hệ vùng ngực
Tĩnh mạch cổ nổi

Nguyên Nhân Các Hội chứng Lâm Sàng

Hội chứng 3 giảm
Tại màng phổi:
Tràn dịch màng phổi
Dày dính màng phổi
U màng phổi

Tại nhu mô phổi

K phế quản lớn ngoại biên
Áp xe phổi lớn ngoại biên giai đoạn chưa vỡ mủ
Xẹp phổi phế quản bị tắc (k, dị vật)
Đông đặc phổi (viên phổi) phế quản bị tắc

Hội chứng đông đặc

Viêmphổithùy(đôngđặcphổi)khôngkèmtắcnghẽnđườngdẫnkhí
Ápxephổi,nhồimáuphổi
Xẹpphổi(tắcnghẽnphếphếquảnkhônghoàntoàn)

Hội chứng hang

Ápxephổiđãvỡmủ
Kphếquảnápxehóa
Laoxơnang
Dãnphếquảnhìnhtúi,tạokén

Hộichứngtrànkhímàng...
C HỘI CHỨNG LÂM SÀNG TRONG BỆNH LÍ
HÔ HẤP
BS CKI:LêThịKimChi
Hội chứng lâm sàng hô hấp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hội chứng lâm sàng hô hấp - Người đăng: Lê Ngô Đăng Khoa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Hội chứng lâm sàng hô hấp 9 10 349