Ktl-icon-tai-lieu

KẾ HOẠCH Y TẾ NĂM HỌC

Được đăng lên bởi trang.26
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 518 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHÒNG GD & ĐT GIỒNG TRÔM
TRƯỜNG THCS TÂN LỢI THẠNH
SỐ:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/KHYT -THCS

Tân lợi thạnh, ngày tháng

năm 2015

KẾ HOẠCH
HOẠT ĐỘNG Y TẾ TRƯỜNG HỌC
Năm học 2015- 2016
Căn cứ Quyết định số: 73/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 12 năm 2007 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy định về hoạt động y tế trong các
trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có
nhiều cấp học;
Căn cứ vào công văn số 1663/ SGD&ĐT- GDTrH ngày 6/9/2013 của Sở GD và ĐT
Bến Tre về việc hướng dẫn thực hiện công tác HSSV, hoạt động ngoại khóa và y tế trường
học.
Ban chỉ đạo Y tế Trường THCS Tân Lợi Thạnh xây dựng Kế hoạch hoạt động y tế
trường học năm học 2015-2016 như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NĂM HỌC 2015-2016
1. Số lượng học sinh: học sinh
- Khối 6: học sinh
- Khối 7: học sinh
- Khối 8: học sinh
- Khối 9: học sinh
2. Đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên:
Tổng số: 27 người

3. Cơ sở vật chất gồm có:
- Lớp học : 10 lớp
- Phòng chức năng:
+ Văn phòng
+ Phòng Giám hiệu

+ Phòng Đội TNTP HCM

+ Phòng thư viện

+ Phòng Y tế học đường

+ Phòng tin học

+ Phòng thiết bị

- Bàn ghế học sinh
- Bàn ghế giáo viên
- Cổng, biển trường
1

* Cơ sở vật chất phục vụ công tác y tế:
- Phòng y tế
- Tủ thuốc: 01 cái.
- Giường: 02 cái.
- Bàn ghế: 01 bộ.
- Cân đồng hồ: 01 bộ.
- Thiết bị y tế: có nhiệt kế, máy đo huyết áp.
- Thuốc: Có đủ các loại thuốc để điều trị bệnh thông thường.
4. Đánh giá chung về thuận lợi và khó khăn:
a) Thuận lợi:
- Được sự quan tâm của Ban giám hiệu, Trạm y tế xã và Phụ huynh học sinh cũng
như đồng nghiệp trong nhà trường.
- Trường lớp khang trang sạch đẹp. Bản thân chuyên trách y tế có tinh thần trách
nhiệm.
- Phòng y tế đảm bảo diện tích bố trí nơi thuận tiện và thoáng mát.
- Trường cũng trang bị được tủ thuốc y tế và bàn ghế làm việc.
b) Khó khăn:
- Nhận thức ở một số phụ huynh về công tác vệ sinh phòng bệnh còn hạn chế.
- Một số em học sinh chưa mạnh dạn còn rụt tè che dấu bệnh.
II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG Y TẾ TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2015-2016.
1. Nhiệm vụ chung.
- Xây dựng kế hoạch, biện pháp thực hiện phòng chống các bệnh truyền nhiễm:
SXH, tay chân miệng, thủy đậu,… trong trường học.
- Triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực
theo chỉ thị số 40/2008/CT-BGD&ĐT và kế hoạch số 307/KHBGD&ĐT ngày 22/7/2008,
đảm bảo môi trường “Xanh-Sạch-Đẹp”.
- Triển khai thực hiện quy định về xây dựng trường học an toàn ,phòng chống tai nạn
thương tí...
PHÒNG GD & ĐT GIỒNG TRÔM
TRƯỜNG THCS TÂN LỢI THẠNH
SỐ: /KHYT -THCS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tân lợi thạnh, ngày tháng năm 2015
KẾ HOẠCH
HOẠT ĐỘNG Y TẾ TRƯỜNG HỌC
Năm học 2015- 2016
Căn cứ Quyết định số: 73/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 12 năm 2007 của Bộ
trưởng B Giáo dục Đào tạo về việc Ban hành Quy định về hoạt động y tế trong các
trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trưng phổ thông có
nhiều cấp học;
Căn cứ vào công văn số 1663/ SGD&ĐT- GDTrH ngày 6/9/2013 của Sở GD ĐT
Bến Tre về việc hướng dẫn thực hiện công tác HSSV, hoạt động ngoại ka và y tế trường
học.
Ban chỉ đạo Y tế Trường THCS Tân Lợi Thạnh xây dựng Kế hoạch hoạt động y tế
trường học năm học 2015-2016 như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NĂM HỌC 2015-2016
1. Số lượng học sinh: học sinh
- Khối 6: học sinh
- Khối 7: học sinh
- Khối 8: học sinh
- Khối 9: học sinh
2. Đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên:
Tổng số: 27 người
3. Cơ sở vật chất gồm có:
- Lớp học : 10 lớp
- Phòng chức năng:
+ Văn phòng
+ Phòng Giám hiệu + Phòng Đội TNTP HCM
+ Phòng thư viện + Phòng Y tế học đường
+ Phòng tin học + Phòng thiết bị
- Bàn ghế học sinh
- Bàn ghế giáo viên
- Cổng, biển trường
1
KẾ HOẠCH Y TẾ NĂM HỌC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KẾ HOẠCH Y TẾ NĂM HỌC - Người đăng: trang.26
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
KẾ HOẠCH Y TẾ NĂM HỌC 9 10 645