Ktl-icon-tai-lieu

Kiểm nghiệm thuốc

Được đăng lên bởi Christina Nguyễn
Số trang: 202 trang   |   Lượt xem: 15188 lần   |   Lượt tải: 14 lần
Kiểm nghiệm thuốc - Bộ Y tế

Page 1 of 202

BỘ Y TẾ

KIỂM NGHIỆM THUỐC
(DÙNG CHO ĐÀO TẠO DƯỢC SĨ TRUNG CẤP)
Mã số: T.60.Z.05

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC
HÀ NỘI - 2007

Chỉ đạo biên soạn:
VỤ KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ
Chủ biên:
TRẦN TÍCH
Những người biên soạn:
NGUYỄN THỊ KIỀU ANH
TRẦN TÍCH
VÕ THỊ THU THUỶ
Tham gia tổ chức bản thảo:
ThS. PHÍ VĂN THÂM
TS. NGUYỄN MẠNH PHA

file:///C:/Windows/Temp/itiarccdnx/Kiem_nghiem_thuoc.htm

28/04/2015

Kiểm nghiệm thuốc - Bộ Y tế

Page 2 of 202

Ó Bản quyền thuộc Bộ Y tế (Vụ Khoa học và Đào tạo)
874 - 2007/CXB/1 - 1918/GD

Mã số: 7G068M7 - DAI

Lời giới thiệu
Thực hiện một số điều của Luật Giáo dục, Bộ Y tế đã ban hành chương trình khung đào tạo
trung cấp ngành Y tế. Bộ Y tế tổ chức biên soạn tài liệu dạy - học các môn cơ sở và chuyên môn theo
chương trình trên nhằm từng bước xây dựng bộ sách chuẩn trong công tác đào tạo trung cấp y tế.
Sách KIỂM NGHIỆM THUỐC được biên soạn dựa trên chương trình giáo dục nghề nghiệp
của Bộ Y tế biên soạn trên cơ sở chương trình khung đã được phê duyệt. Sách được các tác giả
Nguyễn Thị Kiều Anh, Trần Tích, Võ Thị Thu Thuỷ biên soạn theo phương châm: Kiến thức cơ bản,
hệ thống; nội dung chính xác, khoa học; cập nhật các tiến bộ khoa học, kỹ thuật hiện đại và thực tiễn
ở Việt Nam. Sách được cấu trúc gồm 22 bài bám sát theo chương trình giáo dục với những nội dung
theo hướng dẫn chuẩn quốc gia. Tài liệu là tiền đề để các giáo viên và học sinh các trường có thể áp
dụng phương pháp dạy - học tích cực.
Sách KIỂM NGHIỆM THUỐC được Hội đồng chuyên môn thẩm định sách và tài liệu dạy - học
trung cấp và dạy nghề của Bộ Y tế thẩm định vào năm 2007. Bộ Y tế quyết định ban hành làm tài
liệu dạy - học chính thức của ngành Y tế giai đoạn 2006 - 2010. Trong quá trình sử dụng, sách phải
được chỉnh lý, bổ sung và cập nhật.
Bộ Y tế xin chân thành cảm ơn các tác giả và Hội đồng chuyên môn thẩm định đã đầu tư công
sức hoàn thành cuốn sách; Cảm ơn PGS. TS. Trịnh Văn Lẩu, TS. Phùng Thị Vinh đã đọc và phản
biện, để cuốn sách sớm hoàn thành kịp thời phục vụ cho công tác đào tạo nhân lực y tế.
Lần đầu xuất bản, chúng tôi mong nhận được ý kiến đóng góp của đồng nghiệp, các bạn sinh
viên và các độc giả để lần xuất bản sau được hoàn thiện hơn.
VỤ KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ Y TẾ

Bài 1
ĐẠI CƯƠNG VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA
CHẤT LƯỢNG THUỐC, MỸ PHẨM
MỤC TIÊU

file:///C:/Windows/Temp/itiarccdnx/Kiem_nghiem_thuoc.htm

28/04/2015

Kiểm nghiệm thuốc - Bộ Y tế

Page 3 of 202

- Trình bày được sự cần thiết phải kiểm tra chất lượng thuốc...
BỘ Y TẾ
KIỂM NGHIỆM THUỐC
(DÙNG CHO ĐÀO TẠO DƯỢC SĨ TRUNG CẤP)
Mã số: T.60.Z.05
NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC
HÀ NỘI - 2007
Chỉ đạo biên soạn:
VỤ KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO -
BỘ Y TẾ
Chủ biên:
TRẦN TÍCH
Những người biên soạn:
NGUYỄN THỊ KIỀU ANH
TRẦN TÍCH
VÕ THỊ THU THUỶ
Tham gia tổ chức bản thảo:
ThS. PHÍ VĂN THÂM
TS. NGUYỄN MẠNH PHA
Page 1 of 202
Kiểm nghiệm thuốc - Bộ Y tế
28/04/2015
file:///C:/Windows/Temp/itiarccdnx/Kiem_nghiem_thuoc.htm
Kiểm nghiệm thuốc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kiểm nghiệm thuốc - Người đăng: Christina Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
202 Vietnamese
Kiểm nghiệm thuốc 9 10 315