Ktl-icon-tai-lieu

Malignant Liver Tumors - Current and Emerging Therapies (Third Edition)

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 577 trang   |   Lượt xem: 5463 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Malignant Liver
Tumors
Current and Emerging Therapies
THIRD EDITION
E D I T E D BY

Pierre-Alain Clavien, MD, PhD, FACS, FRCS
Professor and Chairman
Department of Surgery
Swiss Hepato-Pancreato-Biliary and Transplantation Center
University Hospital Zurich
Zurich, Switzerland

D E P U T Y E D ITOR

Stefan Breitenstein, MD
Department of Surgery
Swiss Hepato-Pancreato-Biliary and Transplantation Center
University Hospital Zurich
Zurich, Switzerland

ASS O CI AT E E D I T O R S

Jacques Belghiti,

MD

Professor of Surgery
Department of Hepatobiliary Surgery
Hospital Beaujon
Clichy, France

Ravi S. Chari,

MD, MBA

Professor of Surgery and Cancer Biology
Vanderbilt University Medical Center
Nashville, TN, USA

Josep M. Llovet,

MD

Associate Professor of Medicine
Liver Cancer Program
Division of Liver Diseases
Mount Sinai School of Medicine
New York, New York, USA;
Professor of Research – ICREA
BCLC Group, IDIBAPS, Liver Unit
Hospital Clinic
Barcelona, Spain

Chung-Mau Lo,

MS, FRCS (Edin),

FRACS, FACS
Professor
Divisions of Hepatobiliary/Pancreatic Surgery
and Liver Transplantation
Departments of Surgery
The University of Hong Kong
Queen Mary Hospital
Hong Kong, China

Michael A. Morse,

MD, MHS

Associate Professor of Medicine
Division of Medical Oncology, GI Oncology
Molecular Therapeutics Program
Duke University Medical Center
Durham, NC, USA

A John Wiley & Sons, Ltd., Publication

Tadatoshi Takayama,

MD, PhD

Professor
Department of Digestive Surgery
Nihon University School of Medicine
Tokyo, Japan

Jean-Nicolas Vauthey,

MD, FACS

Professor of Surgery
Liver Service
Department of Surgical Oncology
The University of Texas M.D. Anderson
Cancer Center
Houston, TX, USA

Malignant Liver Tumors
Current and Emerging Therapies

Third Edition

Malignant Liver
Tumors
Current and Emerging Therapies
THIRD EDITION
E D I T E D BY

Pierre-Alain Clavien, MD, PhD, FACS, FRCS
Professor and Chairman
Department of Surgery
Swiss Hepato-Pancreato-Biliary and Transplantation Center
University Hospital Zurich
Zurich, Switzerland

D E P U T Y E D ITOR

Stefan Breitenstein, MD
Department of Surgery
Swiss Hepato-Pancreato-Biliary and Transplantation Center
University Hospital Zurich
Zurich, Switzerland

ASS O CI AT E E D I T O R S

Jacques Belghiti,

MD

Professor of Surgery
Department of Hepatobiliary Surgery
Hospital Beaujon
Clichy, France

Ravi S. Chari,

MD, MBA

Professor of Surgery and Cancer Biology
Vanderbilt University Medical Center
Nashville, TN, USA

Josep M. Llo...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Malignant Liver Tumors - Current and Emerging Therapies (Third Edition) - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
577 Vietnamese
Malignant Liver Tumors - Current and Emerging Therapies (Third Edition) 9 10 533