Ktl-icon-tai-lieu

Một số bệnh nhiễm trùng nhiễm độc thực phẩm

Được đăng lên bởi viethung-nguyen92
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 189 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Samonella
(S. typhy murium
và S.enteritidis)

Ng.
nhân

Độc tố tụ cầu

Clostridium
perfringens

Bacillus cereus

Vibrio
parahaemolyticus

Thức ăn bị ô nhiễm
nấu không chín,
hâm lại

Thịt, rau, đậu, hạt
khô, ngũ cốc bị
nhiễm

Hải sản tươi sống,
ko nấu chín (hay ở
vùng gần bờ biển)

Campylobacter
jejuni

EHEC

 Uống sữa tươi của bò
Nguồn
bệnh

Lâm
sàng

Súc vật, đặc biệt gia
cầm, trứng, thức ăn
bị ô nhiễm










Ủ bệnh 12 - 24h



Sốt
Ỉa chảy mất nước



Chuột rút
Giả viêm ruột
thừa
Bệnh cảnh viêm
loét kết tràng
(hiếm)



viêm tuyến vú do tụ
cầu (VK vào sữa)
Người nấu ăn bị tụ
cầu da (đưa VK vào
thức ăn)
Ủ bệnh ngắn : 2-6 h
sau nhiễm
Khởi phát đột ngột:
viêm dạ dày ruột cấp:
đau bụng, ỉa chảy,
phân tóe nước, nôn,
khát nước.
Phân: nhiều nước, ko
máu mũi, không mót
rặn
Ko sốt.

Thịt gia cầm

Salat, fomat,
thịt, nước

 Ủ bệnh 2-24h
 Ủ bệnh 3 - 6h  Ủ bệnh 10-12h  Ủ bệnh: 1-3 Hội chứng ỉa
chảy
phân
(nôn, buồn  Có thể sốt, rét
ngày
 Ko sốt
nhầy máu mũi
nôn) hoặc 12 Sốt,
run.
 Ỉa chảy phân
24h (ỉa chảy
 Ỉa chảy tóe  Đau bụng
nhiều nước
nổi bật)
nước
 Ỉa chảy
 Ko sốt
 Đau bụng, nôn
 Chẩn đoán
dựa vào dịch
tễ (có vụ dịch)


 Có thể trụy mạch, hạ
huyết áp.

 Cấy phân để
 Soi tìm BC trong
XN

Điều
trị



phân (trung tính).
Cấy phân tìm
VK.

Ciprofloxacin 0.5g x
2v/ngày x 3 ngày

Ko thấy VK trong phân

Ko dùng kháng sinh

phân lập vi
khuẩn
 Định
lượng
độc tố
 Ko có bạch cầu
trong phân
Điều
trị
triệu
chứng, ko điều trị
đặc hiệu

Phân lập VK
(nồng độ cao mới
có ý nghĩa)

 Nuôi cấy phân

Cấy phân

XN nuôi cấy
phân trên môi
trường
đặc
biệt

Tetracyclin
1g/ngày x
ngày

Erythromycin
1g/ngày x 5-7
ngày

Ciprofloxacin
0.5g x 2v/ngày
x 3 ngày

5-7

...
Ng.
nhân
Samonella
(S. typhy murium
và S.enteritidis)
Độc tố tụ cầu
Clostridium
perfringens
Bacillus cereus
Vibrio
parahaemolyticus
Campylobacter
jejuni
EHEC
Nguồn
bệnh
Súc vật, đặc biệt gia
cầm, trứng, thức ăn
bị ô nhiễm
Uống sữa tươi của bò
viêm tuyến vú do tụ
cầu (VK vào sữa)
Người nấu ăn bị tụ
cầu da (đưa VK vào
thức ăn)
Thức ăn bị ô nhiễm
nấu không chín,
hâm lại
Thịt, rau, đậu, hạt
khô, ngũ cốc bị
nhiễm
Hải sản tươi sống,
ko nấu chín (hay ở
vùng gần bờ biển)
Thịt gia cầm
Salat, fomat,
thịt, nước
Lâm
sàng
Ủ bệnh 12 - 24h
Sốt
Ỉa chảy mất nước
Chuột rút
Giả viêm ruột
thừa
Bệnh cảnh viêm
loét kết tràng
(hiếm)
bệnh ngắn : 2-6 h
sau nhiễm
Khởi phát đột ngột:
viêm dạ dày ruột cấp:
đau bụng, ỉa chảy,
phân tóe nước, nôn,
khát nước.
Phân: nhiều nước, ko
máu mũi, không mót
rặn
Ko sốt.
thể trụy mạch, hạ
huyết áp.
Ủ bệnh 2-24h
Ko sốt
Ỉa chảy phân
nhiều nước
bệnh 3 - 6h
(nôn, buồn
nôn) hoặc 12-
24h (ỉa chảy
nổi bật)
Ko sốt
Chẩn đoán
dựa vào dịch
tễ (có vụ dịch)
Ủ bệnh 10-12h
thể sốt, rét
run.
Ỉa chảy tóe
nước
Đau bụng, nôn
bệnh: 1-3
ngày
Sốt,
Đau bụng
Ỉa chảy
Hội chứng ỉa
chảy phân
nhầy máu mũi
XN
Soi tìm BC trong
phân (trung tính).
Cấy phân tìm
VK.
Ko thấy VK trong phân
Cấy phân để
phân lập vi
khuẩn
Định lượng
độc tố
Ko có bạch cầu
trong phân
Phân lập VK
(nồng độ cao mới
có ý nghĩa)
Nuôi cấy phân
Cấy phân
XN nuôi cấy
phân trên môi
trường đặc
biệt
Điều
trị
Ciprofloxacin 0.5g x
2v/ngày x 3 ngày
Ko dùng kháng sinh
Điều trị triệu
chứng, ko điều trị
đặc hiệu
Tetracyclin
1g/ngày x 5-7
ngày
Erythromycin
1g/ngày x 5-7
ngày
Ciprofloxacin
0.5g x 2v/ngày
x 3 ngày
Một số bệnh nhiễm trùng nhiễm độc thực phẩm - Trang 2
Một số bệnh nhiễm trùng nhiễm độc thực phẩm - Người đăng: viethung-nguyen92
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Một số bệnh nhiễm trùng nhiễm độc thực phẩm 9 10 933