Ktl-icon-tai-lieu

Ngôi ngược

Được đăng lên bởi dchinh
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 165 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Collection by mela15192.0309

Chuyên đề 1:

NGÔI NGƯỢC

Câu 1: Chẩn đoán và xử trí ngôi ngược
I. Đại cương:
1. Định nghĩa




Ngôi ngược là một ngôi dọc mà cực đầu ở phía đáy tử cung , còn cực mông ở phía dưới cổ tử cung và
mông trình diện trước eo trên của khung chậu người mẹ( khi chuyển dạ)
Ngôi mông có khả năng đẻ đường dưới nhưng dễ mắc hậu vì vậy là ngôi đẻ khó trong sản khoa
Tỷ lệ : 3.3-4.2 %

2. Nguyên nhân
Phía mẹ




Đẻ nhiều lần
Tử cung dị dạng, kém phát triển
U xơ txu , u tiền đạo



Khung chậu hẹp

Phía thai:
 Thai nhỏ,non tháng,thai kém phát triển
 Đa thai
 Não úng thuỷ
Phần phụ của thai
 Đa ối, thiểu ối
 Rau tiền đạo
 Dây rau ngắn,dây rau quấn cổ

3. Phân loại
Chia làm 2 loại chính
Ngôi ngược hoàn toàn:
 Cả mông và chân trình diện trước eo trên của khung chậu người mẹ
 Đường kính lọt: Cùng chậu = 9cm khi chuyển dạ bình chỉnh còn 6 cm.
Ngôi ngược không hoàn toàn: (Hay ngôi mông thiếu)
 Là ngôi trình diện trước eo trên chỉ có mông hoặc chân hoặc đầu gối
Ngôi mông thiếu kiểu mông:
 Mông trình diện trước eo trên,hai chân vắt ngược,hai bàn chân vắt lên vai, đầu gập sát bụng,cẳng chân
thẳng với đầu. Đường kính lọt là cùng vệ = 6 cm
Ngôi mông thiếu kiểu đầu gối:
 Thai nhi quỳ trong buồng tử cung
Ngôi mông thiếu kiểu bàn chân:
 Thai nhi đứng trong buồng tử cung .Trong chuyển dạ đẻ sẽ trở thành ngôi mông đủ thứ phát
Mốc của thai:Là đỉnh xương cùng,, đường kính lọt lớn nhất là lưỡng ụ ngồi + 9,5 cm

II. Triệu chứng
1. Thời kỳ 3 tháng cuối
a. Cơ năng


Thấy thai đạp dưới rốn.Thỉnh thoảng thấy khối nổi lên ở vùng thượng vị hoặc hạ sườn phải,thúc vào hạ
sườn phải.Những triệu chứng này không đặc hiệu và ít có giá trị

b. Thực thể:
Nhìn :


Tử cung hình trứng hoặc hình trụ lệch một bên

Sờ :

Nguyễn Hồng Vân - 2Y6A Đại học Y Hà Nội - Đề cương Nội trú Sản

1





Cực dưới mềm ,to không liên tục , khó di động
Lưng là một diện phẳng nếu kiểu thế trước,lổn nhổn các chi nếu kiểu thế sau.
Cực trên : Rắn ,tròn đều,di động dễ.Có thể có dấu hiệu lúc lắc của đầu thai nhi






Thấy tim thai ở vị trí trên rốn.
Thăm âm đạo
Vì cổ tử cung còn đóng kín nên khó xác định được mốc của ngôi
Thăm túi cùng không có cảm giác khối tròn và răn mà là một khối mềm, thường ở cao gợi ý là ngôi mông.
Đôi khi lại còn kèm theo 1 khối nhỏ gợi ý ngôi mông đủ

Nghe:

c. Cận lâm sàng
Siêu âm :



Có giá trị chẩn đoán và tiên lượng,xác định vị trí của đầu ,lưng, mông. Đo được các đường kính thai
nhi( Lưỡng đỉnh, đường kính bụng,chiều dài xương đùi)
Theo dõi sự p...
Collection by mela15192.0309
Chuyên đề 1: NGÔI NGƯỢC
Câu 1: Chẩn đoán và xử trí ngôi ngược
I. Đại cương:
1. Định nghĩa
Ngôi ngược một ngôi dọc cực đầu phía đáy tử cung , còn cực mông phía dưới cổ tử cung
mông trình diện trước eo trên của khung chậu người mẹ( khi chuyển dạ)
Ngôi mông có khả năng đẻ đường dưới nhưng dễ mắc hậu vì vậy là ngôi đẻ khó trong sản khoa
Tỷ lệ : 3.3-4.2 %
2. Nguyên nhân
Phía mẹ
Đẻ nhiều lần
Tử cung dị dạng, kém phát triển
U xơ txu , u tiền đạo
Khung chậu hẹp
Phía thai:
Thai nhỏ,non tháng,thai kém phát triển
Đa thai
Não úng thuỷ
Phần phụ của thai
Đa ối, thiểu ối
Rau tiền đạo
Dây rau ngắn,dây rau quấn cổ
3. Phân loại
Chia làm 2 loại chính
Ngôi ngược hoàn toàn:
Cả mông và chân trình diện trước eo trên của khung chậu người mẹ
Đường kính lọt: Cùng chậu = 9cm khi chuyển dạ bình chỉnh còn 6 cm.
Ngôi ngược không hoàn toàn: (Hay ngôi mông thiếu)
Là ngôi trình diện trước eo trên chỉ có mông hoặc chân hoặc đầu gối
Ngôi mông thiếu kiểu mông:
Mông trình diện trước eo trên,hai chân vắt ngược,hai bàn chân vắt lên vai, đầu gập sát bụng,cẳng chân
thẳng với đầu. Đường kính lọt là cùng vệ = 6 cm
Ngôi mông thiếu kiểu đầu gối:
Thai nhi quỳ trong buồng tử cung
Ngôi mông thiếu kiểu bàn chân:
Thai nhi đứng trong buồng tử cung .Trong chuyển dạ đẻ sẽ trở thành ngôi mông đủ thứ phát
Mốc của thai:Là đỉnh xương cùng,, đường kính lọt lớn nhất là lưỡng ụ ngồi + 9,5 cm
II. Triệu chứng
1. Thời kỳ 3 tháng cuối
a. Cơ năng
Thấy thai đạp dưới rốn.Thỉnh thoảng thấy khối nổi lên vùng thượng vị hoặc hạ sườn phải,thúc vào hạ
sườn phải.Những triệu chứng này không đặc hiệu và ít có giá trị
b. Thực thể:
Nhìn :
Tử cung hình trứng hoặc hình trụ lệch một bên
Sờ :
Nguyễn Hồng Vân - 2Y6A Đại học Y Hà Nội - Đề cương Nội trú Sản
1
Ngôi ngược - Trang 2
Ngôi ngược - Người đăng: dchinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Ngôi ngược 9 10 104