Ktl-icon-tai-lieu

Phân tâm học cổ điển

Được đăng lên bởi gmkhytien2111
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 251 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phân tâm học cổ điển của Sigmund Freud
Posted T5, 02/02/2012 - 01:29 by Đinh Thị Thanh Ngọc
PHÂN TÂM HỌC CỔ ĐIỂN
Sigmund Freud là cha đẻ của phân tâm cổ điển, ông sinh ngày 6 tháng 5 năm 1856, ở
Freiburg, một thị xã nhỏ ở Moravia, hiện nay là phần thuộc cộng hoà Czech. Khi Freud
lên 4 tuổi, cha ông là một thợ máy người Do Thái , đưa gia đình đến Vienna, Freud đã
sống hầu hết thời gian ở đây.Theo học trường y khoa, ông chuyên về thần kinh học và đã
học một năm tại Paris với Jean-Martin Charcot, ông chịu ảnh hưởng bởi AmbroiseAugust Liebault và Hippolyte-Marie Bernheim, cả hai đều dạy ông thôi miên khi ông ở
Pháp. Sau khi học tập ở Pháp, ông quay trở về Vienna và bắt đầu công việc lâm sàng với
những bệnh nhân Hysteria. Vào khoảng từ năm 1887 đến 1897, công việc của ông với
những bệnh nhân này dẫn đến việc phát triển phân tâm học. Ông chết năm 1939 tại Luân
Đôn.
Theo ông, nhân cách con người được xây dựng qua sự tương tác phức hợp giữa các xung
năng (driven) với những kinh nghiệm thời niên thiếu của họ. Hành vi của con người là
kết quả của cách nuôi dạy, đối xử của bố mẹ khi họ còn ở thời tuổi nhỏ đặc biệt trong 5
năm đầu tiên của cuộc đời. Trong lý thuyết của ông, con người tiếp tục thỏa mãn những
mong muốn của họ theo cách mà họ tương tác với người khác trong quá khứ hay cách mà
họ thỏa mãn những mong muốn của mình thời thơ ấu.
Những vấn đề quan trọng được đề cập tới trong lý thuyết của Sigmund Freud đó là
bản năng, vô thức, cấu trúc nhân cách, cơ chế tự vệ.
Bản năng
Ông cho rằng con người được sinh ra với những bản năng thuộc về vô thức. Nó bao gồm
các bản năng sống và bản năng chết.
Bản năng sống: là sự đói khát, tình dục.
Bản năng chết: là những bản năng hướng tới sự phá bỏ, tiêu diệt cuộc sống. Những
hành vi gây thương tích, tự hủy hoại bản than ở con người. Những hành vi hung tính, sự
nóng giận cũng là bản năng chết của con người.
Cấu trúc nhân cách
S. Freud cho rằng cấu trúc của nhân cách gồm có 3 cấu thành, đó là cái Nó (Id), cái tôi
(Ego) và cái siêu tôi (Super Ego). Các cấu trúc này được hình thành và phát triển dần tới
khi con người được 5 tuổi.
- Cái ấy (id): Hệ thống này bao gồm các bản năng vô thức và thúc đẩy con người thỏa
mãn những mong muốn mà không tính tới các nguyên tắc và các quy định của xã hội.
- Cái tôi (ego): được hoạt động, điều chỉnh (kiểm soát) bởi thực tiễn thế giới xung
quanh.
- Cái siêu tôi (superego): bao gồm ý thức và đạo đức.
Cả ba cấu thành trên được tập hợp trong một con người và chúng quy định ảnh
hưởng lẫn nhau. Cái nó ...
Phân tâm học cổ điển của Sigmund Freud
Posted T5, 02/02/2012 - 01:29 by Đinh Thị Thanh Ngọc
PHÂN TÂM HỌC CỔ ĐIỂN
Sigmund Freud là cha đẻ của phân tâm cổ điển, ông sinh ngày 6 tháng 5 năm 1856, ở
Freiburg, một thị xã nhỏ ở Moravia, hiện nay là phần thuộc cộng hoà Czech. Khi Freud
lên 4 tuổi, cha ông là một thợ máy người Do Thái , đưa gia đình đến Vienna, Freud đã
sống hầu hết thời gian ở đây.Theo học trường y khoa, ông chuyên về thần kinh học và đã
học một năm tại Paris với Jean-Martin Charcot, ông chịu ảnh hưởng bởi Ambroise-
August Liebault và Hippolyte-Marie Bernheim, cả hai đều dạy ông thôi miên khi ông ở
Pháp. Sau khi học tập ở Pháp, ông quay trở về Vienna và bắt đầu công việc lâm sàng với
những bệnh nhân Hysteria. Vào khoảng từ năm 1887 đến 1897, công việc của ông với
những bệnh nhân này dẫn đến việc phát triển phân tâm học. Ông chết năm 1939 tại Luân
Đôn.
Theo ông, nhân cách con người được xây dựng qua sự tương tác phức hợp giữa các xung
năng (driven) với những kinh nghiệm thời niên thiếu của họ. Hành vi của con người là
kết quả của cách nuôi dạy, đối xử của bố mẹ khi họ còn ở thời tuổi nhỏ đặc biệt trong 5
năm đầu tiên của cuộc đời. Trong lý thuyết của ông, con người tiếp tục thỏa mãn những
mong muốn của họ theo cách mà họ tương tác với người khác trong quá khứ hay cách mà
họ thỏa mãn những mong muốn của mình thời thơ ấu.
Những vấn đề quan trọng được đề cập tới trong lý thuyết của Sigmund Freud đó là
bản năng, vô thức, cấu trúc nhân cách, cơ chế tự vệ.
Bản năng
Ông cho rằng con người được sinh ra với những bản năng thuộc về vô thức. Nó bao gồm
các bản năng sống và bản năng chết.
- Bản năng sống: là sự đói khát, tình dục.
- Bản năng chết: là những bản năng hướng tới sự phá bỏ, tiêu diệt cuộc sống. Những
hành vi gây thương tích, tự hủy hoại bản than ở con người. Những hành vi hung tính, sự
nóng giận cũng là bản năng chết của con người.
Cấu trúc nhân cách
S. Freud cho rằng cấu trúc của nhân cách gồm có 3 cấu thành, đó là cái Nó (Id), cái tôi
(Ego) và cái siêu tôi (Super Ego). Các cấu trúc này được hình thành và phát triển dần tới
khi con người được 5 tuổi.
- Cái ấy (id): Hệ thống này bao gồm các bản năng vô thức và thúc đẩy con người thỏa
mãn những mong muốn mà không tính tới các nguyên tắc và các quy định của xã hội.
- Cái tôi (ego): được hoạt động, điều chỉnh (kiểm soát) bởi thực tiễn thế giới xung
quanh.
- Cái siêu tôi (superego): bao gồm ý thức và đạo đức.
Cả ba cấu thành trên được tập hợp trong một con người và chúng quy định ảnh
hưởng lẫn nhau. Cái nó hoạt động theo nguyên tắc thỏa mãn. Cái tôi hoạt động theo
nguyên tắc thực tiễn và cái siêu tôi hoạt động theo nguyên tắc kiểm duyệt.
Sự mâu thuẫn tồn tại giữa cái Ấy và cái Siêu tôi dễ làm con người rơi vào tình trạng căng
thẳng. Để giúp cho con người có thể thoát khỏi tình trạng này, S.Freud cho rằng cần có
Phân tâm học cổ điển - Trang 2
Phân tâm học cổ điển - Người đăng: gmkhytien2111
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Phân tâm học cổ điển 9 10 623